9. 7. 2020  0:24      Lujza        
Univerzitní informační systém

Ústav klinickej psychológie (FPS) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FPS.

KódNázev předmětuObdobí
Garant
LS 2019/2020 - FPS
Efektívne riešenie konfliktov
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6005Metódy diagnostiky v klinickej psychológii a psychológii zdravia
LS 2019/2020 - FPS
MPSY7005Modelovanie, dramatizačné a inscenačné prístupy
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8004Párové poradenstvo a terapia
LS 2019/2020 - FPS
MPSY2008Poradenské prístupy a modely v praxi
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1008Poruchy psychického vývinuLS 2019/2020 - FPS
MPSY9004Práca s audiovizuálnymi prostriedkami v skupineLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1009Pracovná a organizačná psychológiaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Prenatálna a perinatálna psychológiaLS 2019/2020 - FPS
Psychodiagnostika detí a mládežeLS 2019/2020 - FPS
MPSY2009LS 2019/2020 - FPS
MPSY8007
LS 2019/2020 - FPS
MPSY6008Psychológia tvorivosti a nadaniaLS 2019/2020 - FPS
Rozvoj a zážitkové vzdelávanie dospelých
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Rozvojové a tréningové programyLS 2019/2020 - FPS
Sexualita, sexuálne poradenstvo a psychoterapiaLS 2019/2020 - FPS
MPSY6002LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Sociálno-psychologický výcvik II.
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2006LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1006Školská psychológia a školský psychológLS 2019/2020 - FPS
MPSY8005Špecifické poruchy učenia a ich prevencia
LS 2019/2020 - FPS
Teória a prax poradenskej psychológieLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7007LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

KódNázev předmětuObdobíGarant
Afázie a demencie v klinickej praxiZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8008Environmentálna psychológiaZS 2020/2021 - FPS
MPSY7001ZS 2020/2021 - FPS
MPSY7023ZS 2020/2021 - FPS
Exkurzia
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY9001
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY1001Klinická psychológia - teória a prax
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY6004Komunikácia v manažmente
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1003Metodológia psychologického výskumu
ZS 2020/2021 - FPS
Metódy pracovnej a organizačnej psychológieZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
ZS 2020/2021 - FPS
Odborná psychologická prax
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Práca s audiovizuálnymi prostriedkami v skupine
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8002
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY1002ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Psychológia zdravia
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Psychopatológia a základy psychiatrie pre psychológovZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY9002Sociálno-patologické javyZS 2020/2021 - FPS
Sociálno-psychologický výcvik I.
ZS 2020/2021 - FPS
Štatistické metódyZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Teórie psychológie osobnostiZS 2020/2021 - FPS
MPSY7003Vývin reči a raná intervencia
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY1004ZS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7004
LS 2020/2021 - FPS
MPSY6005Metódy diagnostiky v klinickej psychológii a psychológii zdraviaLS 2020/2021 - FPS
Modelovanie, dramatizačné a inscenačné prístupy
LS 2020/2021 - FPS
MPSY8004
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2008
LS 2020/2021 - FPS
MPSY1008Poruchy psychického vývinu
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2020/2021 - FPS
Prenatálna a perinatálna psychológia
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Psychodiagnostika detí a mládežeLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2009Psychológia manažmentu ľudských zdrojov
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Psychológia náboženstvaLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Psychológia tvorivosti a nadania
LS 2020/2021 - FPS
Rozvoj a zážitkové vzdelávanie dospelýchLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Rozvojové a tréningové programy
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Sociálno-psychologický výcvik I.
LS 2020/2021 - FPS
MPSY6007Sociálno-psychologický výcvik II.
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Súčasná sociálna psychológiaLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Špecifické poruchy učenia a ich prevenciaLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Teória a prax poradenskej psychológieLS 2020/2021 - FPS
Záťažové situácieLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.