8. 7. 2020  23:33      Ivan        
Univerzitný informačný systém

Ústav klinickej psychológie (FPS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FPS.

Kód
Názov predmetuObdobie
Garant
MPSY8006LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2019/2020 - FPS
MPSY6005Metódy diagnostiky v klinickej psychológii a psychológii zdravia
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7005LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8004Párové poradenstvo a terapia
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2019/2020 - FPS
MPSY1009
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1007
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6008Psychológia tvorivosti a nadaniaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2019/2020 - FPS
MPSY2007LS 2019/2020 - FPS
MPSY9003Sexualita, sexuálne poradenstvo a psychoterapia
LS 2019/2020 - FPS
MPSY6002
LS 2019/2020 - FPS
MPSY6007
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1006LS 2019/2020 - FPS
MPSY8005Špecifické poruchy učenia a ich prevencia
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1010Teória a prax poradenskej psychológie
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Záťažové situácie
LS 2019/2020 - FPS

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
MPSY8003Afázie a demencie v klinickej praxiZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Aplikácia poznatkov behaviorálnych vied v praxiZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
Environmentálna psychológia
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7002ExkurziaZS 2020/2021 - FPS
MPSY9001ZS 2020/2021 - FPS
MPSY1001ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Metódy pracovnej a organizačnej psychológie
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6009ZS 2020/2021 - FPS
Odborná psychologická praxZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Práca s audiovizuálnymi prostriedkami v skupine
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY8002Preventívne a intervenčné programy v školáchZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1002Psychodiagnostika dospelýchZS 2020/2021 - FPS
MPSY6003
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Seminár k diplomovej práci
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY9002
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY6002
ZS 2020/2021 - FPS
Štatistické metódy
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2001Teórie psychológie osobnostiZS 2020/2021 - FPS
MPSY7003Vývin reči a raná intervenciaZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY8006Arteterapia a muzikoterapiaLS 2020/2021 - FPS
MPSY7004Efektívne riešenie konfliktov
LS 2020/2021 - FPS
MPSY6005LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2008Poradenské prístupy a modely v praxiLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Poruchy psychického vývinu
LS 2020/2021 - FPS
Práca s audiovizuálnymi prostriedkami v skupineLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Pracovná a organizačná psychológiaLS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
MPSY1007Psychodiagnostika detí a mládežeLS 2020/2021 - FPS
MPSY2009LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Psychológia tvorivosti a nadania
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8009Rozvoj a zážitkové vzdelávanie dospelých
LS 2020/2021 - FPS
MPSY2007Rozvojové a tréningové programy
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY9003Sexualita, sexuálne poradenstvo a psychoterapiaLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Sociálno-psychologický výcvik I.
LS 2020/2021 - FPS
MPSY6007LS 2020/2021 - FPS
MPSY2006LS 2020/2021 - FPS
Školská psychológia a školský psychológ
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Špecifické poruchy učenia a ich prevenciaLS 2020/2021 - FPS
Teória a prax poradenskej psychológie
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7007
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.