12. 7. 2020  14:52      Nina        
Univerzitní informační systém

Ústav klinickej psychológie (FPS) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FPS.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
Arteterapia a muzikoterapia
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7004LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6005
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7005LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2008Poradenské prístupy a modely v praxiLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2019/2020 - FPS
MPSY9004
LS 2019/2020 - FPS
MPSY1009Pracovná a organizačná psychológia
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
Psychodiagnostika detí a mládeže
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Psychológia manažmentu ľudských zdrojovLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8007
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2019/2020 - FPS
Rozvoj a zážitkové vzdelávanie dospelýchLS 2019/2020 - FPS
MPSY2007Rozvojové a tréningové programyLS 2019/2020 - FPS
Sexualita, sexuálne poradenstvo a psychoterapiaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6007
LS 2019/2020 - FPS
MPSY2006Súčasná sociálna psychológia
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2019/2020 - FPS
Špecifické poruchy učenia a ich prevencia
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1010Teória a prax poradenskej psychológie
LS 2019/2020 - FPS
MPSY7007LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
MPSY8003
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1005ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7001
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7002Exkurzia
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Kariérové poradenstvoZS 2020/2021 - FPS
MPSY1001Klinická psychológia - teória a prax
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6004ZS 2020/2021 - FPS
MPSY1003ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8001ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6009Metódy školskej psychológie
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2004Odborná psychologická praxZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY9004Práca s audiovizuálnymi prostriedkami v skupine
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8002Preventívne a intervenčné programy v školáchZS 2020/2021 - FPS
MPSY1002ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY6001
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Psychoterapia
ZS 2020/2021 - FPS
Seminár k diplomovej práciZS 2020/2021 - FPS
MPSY9002
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY2001
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7003
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Základy neuropsychológie
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY8006Arteterapia a muzikoterapia
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7004LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6005Metódy diagnostiky v klinickej psychológii a psychológii zdravia
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8004Párové poradenstvo a terapia
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2008Poradenské prístupy a modely v praxi
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1008Poruchy psychického vývinu
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY9004Práca s audiovizuálnymi prostriedkami v skupine
LS 2020/2021 - FPS
Pracovná a organizačná psychológiaLS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1007LS 2020/2021 - FPS
Psychológia manažmentu ľudských zdrojovLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8007Psychológia náboženstvaLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
Rozvojové a tréningové programyLS 2020/2021 - FPS
Sexualita, sexuálne poradenstvo a psychoterapiaLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
MPSY8005Špecifické poruchy učenia a ich prevenciaLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Teória a prax poradenskej psychológieLS 2020/2021 - FPS
MPSY7007LS 2020/2021 - FPS