26. 1. 2020  6:45      Tamara        
Univerzitní informační systém

Ústav klinickej psychológie (FPS) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: ZS 2019/2020 - FPS, LS 2019/2020 - FPS.

KódNázev předmětuObdobíGarant
MPSY8003Afázie a demencie v klinickej praxiZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7009Aplikácia poznatkov behaviorálnych vied v praxiZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1005Edukačná psychológia v biodromálnom kontexteZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8008Environmentálna psychológiaZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7001Etika a legislatíva v psychológiiZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7023Existenciálna psychológiaZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7002ExkurziaZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY9001Kariérové poradenstvoZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1001Klinická psychológia - teória a praxZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6004Komunikácia v manažmenteZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1003Metodológia psychologického výskumuZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8001Metódy pracovnej a organizačnej psychológieZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6009Metódy školskej psychológieZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2004Odborná psychologická praxZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY9004Práca s audiovizuálnymi prostriedkami v skupineZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8002Preventívne a intervenčné programy v školáchZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1002Psychodiagnostika dospelýchZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6003Psychológia zdraviaZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6001Psychopatológia a základy psychiatrie pre psychológovZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2002PsychoterapiaZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2005Seminár k diplomovej práciZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY9002Sociálno-patologické javyZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6002Sociálno-psychologický výcvik I.ZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2003Štatistické metódyZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2001Teórie psychológie osobnostiZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7003Vývin reči a raná intervenciaZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1004Základy neuropsychológieZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8006Arteterapia a muzikoterapiaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7004Efektívne riešenie konfliktovLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6005Metódy diagnostiky v klinickej psychológii a psychológii zdraviaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7005Modelovanie, dramatizačné a inscenačné prístupyLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8004Párové poradenstvo a terapiaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2008Poradenské prístupy a modely v praxiLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1008Poruchy psychického vývinuLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY9004Práca s audiovizuálnymi prostriedkami v skupineLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1009Pracovná a organizačná psychológiaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY9006Prenatálna a perinatálna psychológiaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1007Psychodiagnostika detí a mládežeLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2009Psychológia manažmentu ľudských zdrojovLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8007Psychológia náboženstvaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6008Psychológia tvorivosti a nadaniaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8009Rozvoj a zážitkové vzdelávanie dospelýchLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2007Rozvojové a tréningové programyLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY9003Sexualita, sexuálne poradenstvo a psychoterapiaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6002Sociálno-psychologický výcvik I.LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6007Sociálno-psychologický výcvik II.LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2006Súčasná sociálna psychológiaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1006Školská psychológia a školský psychológLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8005Špecifické poruchy učenia a ich prevenciaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1010Teória a prax poradenskej psychológieLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7007Záťažové situácieLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.