12. 7. 2020  14:25      Nina        
Univerzitný informačný systém

Ústav klinickej psychológie (FPS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FPS.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
MPSY8006Arteterapia a muzikoterapia
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Efektívne riešenie konfliktovLS 2019/2020 - FPS
MPSY6005Metódy diagnostiky v klinickej psychológii a psychológii zdraviaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Modelovanie, dramatizačné a inscenačné prístupy
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2008
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1008Poruchy psychického vývinu
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Pracovná a organizačná psychológiaLS 2019/2020 - FPS
Prenatálna a perinatálna psychológia
LS 2019/2020 - FPS
MPSY1007LS 2019/2020 - FPS
Psychológia manažmentu ľudských zdrojovLS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
MPSY6008LS 2019/2020 - FPS
MPSY8009LS 2019/2020 - FPS
Rozvojové a tréningové programy
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY9003LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
MPSY6007LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1006Školská psychológia a školský psychológLS 2019/2020 - FPS
Špecifické poruchy učenia a ich prevenciaLS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
MPSY7007LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
MPSY8003ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Aplikácia poznatkov behaviorálnych vied v praxiZS 2020/2021 - FPS
MPSY1005
ZS 2020/2021 - FPS
Environmentálna psychológia
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Etika a legislatíva v psychológii
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Existenciálna psychológiaZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
Kariérové poradenstvoZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Klinická psychológia - teória a praxZS 2020/2021 - FPS
MPSY6004
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1003
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Metódy pracovnej a organizačnej psychológieZS 2020/2021 - FPS
MPSY6009
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Odborná psychologická praxZS 2020/2021 - FPS
Práca s audiovizuálnymi prostriedkami v skupine
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY8002
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY1002
ZS 2020/2021 - FPS
Psychológia zdravia
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6001Psychopatológia a základy psychiatrie pre psychológov
ZS 2020/2021 - FPS
Psychoterapia
ZS 2020/2021 - FPS
Seminár k diplomovej práci
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY9002ZS 2020/2021 - FPS
MPSY6002ZS 2020/2021 - FPS
Štatistické metódyZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
ZS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7004
LS 2020/2021 - FPS
MPSY6005LS 2020/2021 - FPS
Modelovanie, dramatizačné a inscenačné prístupy
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8004
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Poradenské prístupy a modely v praxi
LS 2020/2021 - FPS
MPSY1008LS 2020/2021 - FPS
MPSY9004LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1009Pracovná a organizačná psychológiaLS 2020/2021 - FPS
MPSY9006
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2009LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
MPSY6008Psychológia tvorivosti a nadania
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Rozvojové a tréningové programy
LS 2020/2021 - FPS
MPSY9003
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6002Sociálno-psychologický výcvik I.
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8005Špecifické poruchy učenia a ich prevencia
LS 2020/2021 - FPS
MPSY1010LS 2020/2021 - FPS
Záťažové situácieLS 2020/2021 - FPS