Jul 5, 2020   11:55 a.m.      Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov        
University information system

Ústav súkromného práva (FP) - list of supervised courses


Currently running courses

The following list contains the courses currently running. Period: SS 2019/2020 - FP, 2019/2020 - post-graduate studies - FP.

Code
Course title
Study period
Course supervisor
2019/2020 - post-graduate studies - FP
BPPX10403Civil Procedure2019/2020 - post-graduate studies - FP
BPPX20405Commercial Law I.
2019/2020 - post-graduate studies - FP
doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.
BPPX20410Commercial Law II.2019/2020 - post-graduate studies - FP
BPPX204042019/2020 - post-graduate studies - FPprof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
European Civil Law
2019/2020 - post-graduate studies - FP
2019/2020 - post-graduate studies - FP
Intellectual Property Law2019/2020 - post-graduate studies - FP
BPPX20408Labour Law
2019/2020 - post-graduate studies - FP
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
BPPX204062019/2020 - post-graduate studies - FPprof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Substantive Civil Law I.
2019/2020 - post-graduate studies - FP
doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
BPPX10402Substantive Civil Law II.
2019/2020 - post-graduate studies - FP
BPPX20411
2019/2020 - post-graduate studies - FP
SS 2019/2020 - FPdoc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.
P4314SS 2019/2020 - FP
P4109
SS 2019/2020 - FP
prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.
Family Law
SS 2019/2020 - FP
SS 2019/2020 - FP
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
P2108Labour Law II.
SS 2019/2020 - FP
SS 2019/2020 - FP
P5366
SS 2019/2020 - FP
P5106Revision Courses - Civil Law
SS 2019/2020 - FP
doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
P5205Revisions Courses - Commercial LawSS 2019/2020 - FP
P5204Revisions Courses - Labour LawSS 2019/2020 - FPprof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Securities LawSS 2019/2020 - FPdoc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.
P2105
SS 2019/2020 - FP
SS 2019/2020 - FPprof. JUDr. Anton Dulak, PhD.
The Law of Social Security
SS 2019/2020 - FP

The information sheets of the supervised courses can be printed in the form of a brochure. Click on the Print brochure button to print the brochure.

Courses from future periods

The following list contains courses incorporated in future periods.

Code
Course title
Study period
Course supervisor
2020/2021 - post-graduate studies - FP
P4204WS 2020/2021 - FPprof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
BPPX10403Civil Procedure
2020/2021 - post-graduate studies - FP
Civil Procedure II.
WS 2020/2021 - FP
Commercial Law I.
2020/2021 - post-graduate studies - FP
doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.
WS 2020/2021 - FP
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
2020/2021 - post-graduate studies - FP
doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.
WS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.
Competition Law
WS 2020/2021 - FP
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Constitutional Law with Emphasis on the Right To Fair Trial
2020/2021 - post-graduate studies - FP
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
P4206WS 2020/2021 - FPprof. JUDr. Anton Dulak, PhD.
P4109
WS 2020/2021 - FP
prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.
P5365
WS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
European Civil Law2020/2021 - post-graduate studies - FP
2020/2021 - post-graduate studies - FPdoc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.
Intellectual Property Law2020/2021 - post-graduate studies - FPprof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
P4102Intellectual Property LawWS 2020/2021 - FP
WS 2020/2021 - FP
BPPX204082020/2021 - post-graduate studies - FP
WS 2020/2021 - FP
P3303
WS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
P3311Real Estate ActivitiesWS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
Revision Courses - Civil Law
WS 2020/2021 - FP
Revisions Courses - Commercial LawWS 2020/2021 - FP
P5204Revisions Courses - Labour LawWS 2020/2021 - FP
2020/2021 - post-graduate studies - FP
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
P4306WS 2020/2021 - FPprof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Substantive Civil Law I.2020/2021 - post-graduate studies - FP
P2101Substantive Civil Law I.
WS 2020/2021 - FP
2020/2021 - post-graduate studies - FP
The Law of Associations and Foundations
WS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
P4208
WS 2020/2021 - FP
P5307
WS 2020/2021 - FP
prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.
2020/2021 - post-graduate studies - FP
doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
The Theory of Artificial (Legal) PersonsWS 2020/2021 - FP
P3108
SS 2020/2021 - FP
P4314Commercial Law in Practice II.SS 2020/2021 - FP
SS 2020/2021 - FP
prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.
SS 2020/2021 - FP
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
SS 2020/2021 - FP
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Labour Law II.
SS 2020/2021 - FP
P4107Občianske právo procesné
SS 2020/2021 - FP
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
P5366
SS 2020/2021 - FP
Revision Courses - Civil LawSS 2020/2021 - FP
P5205SS 2020/2021 - FPprof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
SS 2020/2021 - FP
P4214Securities LawSS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.
Substantive Civil Law II.
SS 2020/2021 - FP
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
P5307The Law of Enforcement of Judicial Decisions
SS 2020/2021 - FP
prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.
P2207The Law of Social Security
SS 2020/2021 - FP