2. 7. 2020  13:48      Berta        
Univerzitný informačný systém

Ústav súkromného práva (FP) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FP, LS 2019/2020 - FP.

Kód
Názov predmetuObdobieGarant
Európske občianske právo2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPdoc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FP
doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
Konkurzné právo2019/2020 - doktorandské štúdiá - FP
BPPX104012019/2020 - doktorandské štúdiá - FP
BPPX10402Občianske právo hmotné II.2019/2020 - doktorandské štúdiá - FP
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPdoc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.
BPPX20405Obchodné právo I.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FP
doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.
BPPX20410
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FP
doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FP
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
BPPX204062019/2020 - doktorandské štúdiá - FP
Právo duševného vlastníctva2019/2020 - doktorandské štúdiá - FP
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FP
BPPX20404
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FP
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
LS 2019/2020 - FP
prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.
P5366LS 2019/2020 - FPdoc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
P2105Občianske právo hmotné II.LS 2019/2020 - FPdoc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
Občianske právo procesné I.
LS 2019/2020 - FP
Obchodné právo II.LS 2019/2020 - FPdoc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.
LS 2019/2020 - FP
doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.
LS 2019/2020 - FP
prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.
P2108Pracovné právo II.
LS 2019/2020 - FP
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
LS 2019/2020 - FP
P4212Právo informačných technológiíLS 2019/2020 - FP
LS 2019/2020 - FP
Repetitórium z občianskeho práva
LS 2019/2020 - FP
P5205LS 2019/2020 - FPprof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
P5204
LS 2019/2020 - FP
Rodinné právoLS 2019/2020 - FPprof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobie
Garant
P4208Civilné deliktné právoZS 2020/2021 - FP
Európske občianske právo
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FP
doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
Exekučné právo2020/2021 - doktorandské štúdiá - FP
Exekučné právo
ZS 2020/2021 - FP
prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.
Konkurzné právo
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FP
P4204Konkurzné právo
ZS 2020/2021 - FP
P3207ZS 2020/2021 - FP
Občianske právo hmotné I.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FP
doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
ZS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
Občianske právo hmotné II.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FP
doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FPdoc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.
P5101ZS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.
BPPX20405Obchodné právo I.2020/2021 - doktorandské štúdiá - FPdoc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.
ZS 2020/2021 - FP
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FP
P4303ZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FP
BPPX204082020/2021 - doktorandské štúdiá - FPprof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Pracovné právo I.ZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
Právo cenných papierov2020/2021 - doktorandské štúdiá - FP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FP
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
ZS 2020/2021 - FP
P3311ZS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
P5106ZS 2020/2021 - FP
P5205Repetitórium z obchodného právaZS 2020/2021 - FPprof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
P5204Repetitórium z pracovného práva
ZS 2020/2021 - FP
Rodinné právo2020/2021 - doktorandské štúdiá - FP
P3201Spolkové a nadačné právo
ZS 2020/2021 - FP
Súťažné právo
ZS 2020/2021 - FP
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
ZS 2020/2021 - FP
Ústavné právo so zameraním na právo na spravodlivý súdny proces
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FP
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
Vybrané otázky českého občianskeho právaZS 2020/2021 - FP
Zmluvy v praxi realitného makléraZS 2020/2021 - FP
P5307
LS 2020/2021 - FP
prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.
LS 2020/2021 - FP
P2105Občianske právo hmotné II.LS 2020/2021 - FPprof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
P4107LS 2020/2021 - FPprof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
P3108Obchodné právo II.
LS 2020/2021 - FP
P4314
LS 2020/2021 - FP
P4109Ochrana spotrebiteľaLS 2020/2021 - FPprof. JUDr. Anton Dulak, PhD.
P2108LS 2020/2021 - FPprof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Právo cenných papierov
LS 2020/2021 - FP
LS 2020/2021 - FP
P2207LS 2020/2021 - FP
LS 2020/2021 - FP
P5205
LS 2020/2021 - FP
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Repetitórium z pracovného práva
LS 2020/2021 - FP
P2107
LS 2020/2021 - FP
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.