22. 10. 2019  11:53      Sergej        
Univerzitní informační systém

Ústav ekonomiky (FEP) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorandská studia - FEP, LS 2019/2020 - FP, ZS 2019/2020 - FEP, LS 2019/2020 - FEP.

KódNázev předmětuObdobíGarant
BEEX33273Aktuálne problémy ekonomickej teórie2019/2020 - doktorandská studia - FEPprof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
BEEX33357Aktuálne problémy ekonomickej teórie2019/2020 - doktorandská studia - FEPprof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
BEEX33358Aktuálne problémy medzinárodného podnikania2019/2020 - doktorandská studia - FEPdoc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
BEEX30358Analýza finančných trhovZS 2019/2020 - FEPdoc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
BEEX10023BankovníctvoZS 2019/2020 - FEPprof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
BEEX10242DaňovníctvoZS 2019/2020 - FEPprof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
BEEX10259DaňovníctvoZS 2019/2020 - FEPdoc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
BEEX30352Duševné vlastníctvoZS 2019/2020 - FEPprof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
BEEX10247Ekonomická teóriaZS 2019/2020 - FEPprof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
BEEX80349Hodnotenie podnikuZS 2019/2020 - FEPprof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
BEEX80356Hospodárska geografiaZS 2019/2020 - FEPdoc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
BEEX10094InformatikaZS 2019/2020 - FEPprof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
BEEX10260KontrolingZS 2019/2020 - FEPprof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
BEEX10090MakroekonómiaZS 2019/2020 - FEPdoc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
BEEX30360Marketing služiebZS 2019/2020 - FEPdoc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
BEEX10003Matematika I.ZS 2019/2020 - FEPprof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
BEEX10076Matematika I.ZS 2019/2020 - FEPprof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
BEEX33294Medzinárodné financie v AJ2019/2020 - doktorandská studia - FEPprof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
BEEX80354Medzinárodný platobný stykZS 2019/2020 - FEPdoc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
BEEX33359Metodológia vedeckého výskumu2019/2020 - doktorandská studia - FEPprof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
BEEX60334Operačný manažmentZS 2019/2020 - FEPprof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
BEEX30355Poisťovníctvo pre podnikateľaZS 2019/2020 - FEPIng. Stanislava Veselovská, PhD.
BEEX80355Potravinová bezpečnosťZS 2019/2020 - FEPdoc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
BEEX30359Priemysel 4.0ZS 2019/2020 - FEPprof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
BEEX80347Regionálna ekonomikaZS 2019/2020 - FEPdoc. RNDr. Alžbeta Ivaničková, CSc.
BEEX70260Rozvojová ekonomikaZS 2019/2020 - FEPdoc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
BEEX30351Vybrané oblasti zdaňovania nepriamych daníZS 2019/2020 - FEPdoc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
BEEX30361Vybrané oblasti zdaňovania priamych daníZS 2019/2020 - FEPdoc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
BEEX30358Analýza finančných trhovLS 2019/2020 - FEPdoc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
BEEX10023BankovníctvoLS 2019/2020 - FEPprof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
BEEX30356Cenové rozhodovanieLS 2019/2020 - FEPprof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
BEEX10259DaňovníctvoLS 2019/2020 - FEPdoc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
BEEX30352Duševné vlastníctvoLS 2019/2020 - FEPprof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
BEEX80315Hodnotenie podnikuLS 2019/2020 - FEPprof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
BEEX80349Hodnotenie podnikuLS 2019/2020 - FEPprof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
BEEX80352Hodnotenie podniku II.LS 2019/2020 - FEPIng. Monika Sobeková Majková, PhD.
BEEX80344Hodnotenie podniku II. - Finančný benchmarking v medzinárodnom podnikaníLS 2019/2020 - FEPIng. Monika Sobeková Majková, PhD.
BEEX80356Hospodárska geografiaLS 2019/2020 - FEPdoc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
BEEX20349Manažérske cvičeniaLS 2019/2020 - FEPIng. Monika Sobeková Majková, PhD.
BEEX20300Manažérske cvičeniaLS 2019/2020 - FEPprof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
BEEX20344Matematika II.LS 2019/2020 - FEPprof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
BEEX70262Medzinárodné štatistické databázyLS 2019/2020 - FEPprof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
BEEX80354Medzinárodný platobný stykLS 2019/2020 - FEPdoc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
BEEX10008MikroekonómiaLS 2019/2020 - FEPprof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
BEEX10104MikroekonómiaLS 2019/2020 - FEPprof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
BEEX30354Obchodný protokol pre podnikateľaLS 2019/2020 - FEPIng. Stanislava Veselovská, PhD.
BEEX10028Podnikanie v malých a stredných podnikochLS 2019/2020 - FEPdoc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
BEEX30304PoisťovníctvoLS 2019/2020 - FEPIng. Stanislava Veselovská, PhD.
BEEX30355Poisťovníctvo pre podnikateľaLS 2019/2020 - FEPIng. Stanislava Veselovská, PhD.
BEEX80347Regionálna ekonomikaLS 2019/2020 - FEPdoc. RNDr. Alžbeta Ivaničková, CSc.
MV2312SociológiaLS 2019/2020 - FPdoc. PhDr. Oľga Plávková, CSc.
BEEX30342Spoločenský protokol v teórii a praxiLS 2019/2020 - FEPIng. Stanislava Veselovská, PhD.
MV2209ŠtatistikaLS 2019/2020 - FPprof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
BEEX10100ŠtatistikaLS 2019/2020 - FEPprof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
BEEX80348Uplatňovanie medzinárodného zdaňovaniaLS 2019/2020 - FEPprof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.