31. 5. 2020  3:36      Petronela        
Univerzitní informační systém

Ústav ekonomiky (FEP) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorandská studia - FEP, LS 2019/2020 - FP, LS 2019/2020 - FEP.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
BEEX333572019/2020 - doktorandská studia - FEPprof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
Aktuálne problémy ekonomickej teórie2019/2020 - doktorandská studia - FEP
BEEX333582019/2020 - doktorandská studia - FEP
BEEX33294Medzinárodné financie v AJ
2019/2020 - doktorandská studia - FEP
BEEX333592019/2020 - doktorandská studia - FEP
Analýza finančných trhovLS 2019/2020 - FEPdoc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
BEEX10023Bankovníctvo
LS 2019/2020 - FEP
prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
Cenové rozhodovanieLS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
BEEX30352LS 2019/2020 - FEP
Hodnotenie podniku
LS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
BEEX80352Hodnotenie podniku II.LS 2019/2020 - FEP
BEEX80344LS 2019/2020 - FEP
BEEX80356Hospodárska geografia
LS 2019/2020 - FEP
MV1008Hospodárska politikaLS 2019/2020 - FPIng. Stanislava Veselovská, PhD.
LS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
Ing. Monika Sobeková Majková, PhD.
BEEX20344Matematika II.LS 2019/2020 - FEP
BEEX70262Medzinárodné štatistické databázy
LS 2019/2020 - FEP
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
BEEX80354LS 2019/2020 - FEPdoc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
BEEX10008LS 2019/2020 - FEP
BEEX10104MikroekonómiaLS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEPIng. Stanislava Veselovská, PhD.
LS 2019/2020 - FEP
doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
Poisťovníctvo
LS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
BEEX80347LS 2019/2020 - FEPdoc. RNDr. Alžbeta Ivaničková, CSc.
MV2312
LS 2019/2020 - FP
Spoločenský protokol v teórii a praxiLS 2019/2020 - FEPIng. Stanislava Veselovská, PhD.
BEEX10100
LS 2019/2020 - FEP
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
MV2209
LS 2019/2020 - FP
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
Uplatňovanie medzinárodného zdaňovania
LS 2019/2020 - FEP

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.