31. 5. 2020  2:24      Petronela        
Univerzitný informačný systém

Ústav ekonomiky (FEP) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEP, LS 2019/2020 - FP, LS 2019/2020 - FEP.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
BEEX33357Aktuálne problémy ekonomickej teórie
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEP
prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
Aktuálne problémy ekonomickej teórie
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEP
BEEX33358Aktuálne problémy medzinárodného podnikania2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEPdoc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
BEEX33294Medzinárodné financie v AJ2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEPprof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
Metodológia vedeckého výskumu
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEP
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
Analýza finančných trhovLS 2019/2020 - FEP
BankovníctvoLS 2019/2020 - FEP
BEEX30356Cenové rozhodovanieLS 2019/2020 - FEP
DaňovníctvoLS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
Hodnotenie podniku
LS 2019/2020 - FEP
BEEX80315Hodnotenie podnikuLS 2019/2020 - FEP
BEEX80352Hodnotenie podniku II.
LS 2019/2020 - FEP
BEEX80344
LS 2019/2020 - FEP
Ing. Monika Sobeková Majková, PhD.
BEEX80356Hospodárska geografia
LS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FP
Ing. Stanislava Veselovská, PhD.
BEEX20300Manažérske cvičeniaLS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
BEEX20344LS 2019/2020 - FEPprof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
Medzinárodné štatistické databázy
LS 2019/2020 - FEP
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
BEEX80354Medzinárodný platobný stykLS 2019/2020 - FEPdoc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
LS 2019/2020 - FEP
prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
BEEX10104LS 2019/2020 - FEPprof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
Obchodný protokol pre podnikateľaLS 2019/2020 - FEPIng. Stanislava Veselovská, PhD.
BEEX10028Podnikanie v malých a stredných podnikochLS 2019/2020 - FEP
BEEX30304Poisťovníctvo
LS 2019/2020 - FEP
Ing. Stanislava Veselovská, PhD.
Poisťovníctvo pre podnikateľaLS 2019/2020 - FEP
BEEX80347Regionálna ekonomika
LS 2019/2020 - FEP
doc. RNDr. Alžbeta Ivaničková, CSc.
MV2312SociológiaLS 2019/2020 - FPdoc. PhDr. Oľga Plávková, CSc.
Spoločenský protokol v teórii a praxi
LS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
MV2209Štatistika
LS 2019/2020 - FP
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
BEEX80348LS 2019/2020 - FEPprof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.