9. 7. 2020  20:14      Lujza        
Univerzitný informačný systém

Ústav ekonomiky (FEP) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEP, LS 2019/2020 - FP, LS 2019/2020 - FEP, 2019/2020 - doktorandské štúdiá (0.5) - FEP.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
BEEX33357Aktuálne problémy ekonomickej teórie2019/2020 - doktorandské štúdiá (0.5) - FEPdoc. Ing. Antonín Korauš, LL.M, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEP
Aktuálne problémy ekonomickej teórie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEPprof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
BEEX33273
2019/2020 - doktorandské štúdiá (0.5) - FEP
BEEX33358Aktuálne problémy medzinárodného podnikania
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEP
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
BEEX33358Aktuálne problémy medzinárodného podnikania
2019/2020 - doktorandské štúdiá (0.5) - FEP
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá (0.5) - FEP
Medzinárodné financie v AJ2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEPprof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
Metodológia vedeckého výskumu
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEP
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
BEEX33359Metodológia vedeckého výskumu2019/2020 - doktorandské štúdiá (0.5) - FEPprof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
BEEX30358
LS 2019/2020 - FEP
BEEX10023
LS 2019/2020 - FEP
prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
LS 2019/2020 - FEP
prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
BEEX10259DaňovníctvoLS 2019/2020 - FEP
Duševné vlastníctvoLS 2019/2020 - FEPprof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
LS 2019/2020 - FEP
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
LS 2019/2020 - FEPprof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
BEEX80352
LS 2019/2020 - FEP
BEEX80344Hodnotenie podniku II. - Finančný benchmarking v medzinárodnom podnikaníLS 2019/2020 - FEPIng. Monika Sobeková Majková, PhD.
LS 2019/2020 - FEP
Ing. Marianna Dudášová, PhD.
Hospodárska politikaLS 2019/2020 - FPIng. Stanislava Veselovská, PhD.
Manažérske cvičenia
LS 2019/2020 - FEP
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
BEEX20349LS 2019/2020 - FEPIng. Monika Sobeková Majková, PhD.
BEEX20344
LS 2019/2020 - FEP
BEEX70262Medzinárodné štatistické databázy
LS 2019/2020 - FEP
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
LS 2019/2020 - FEP
MikroekonómiaLS 2019/2020 - FEPprof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
LS 2019/2020 - FEPprof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
Obchodný protokol pre podnikateľa
LS 2019/2020 - FEP
Ing. Stanislava Veselovská, PhD.
Podnikanie v malých a stredných podnikochLS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
Ing. Stanislava Veselovská, PhD.
Poisťovníctvo pre podnikateľa
LS 2019/2020 - FEP
Ing. Stanislava Veselovská, PhD.
LS 2019/2020 - FEP
MV2312SociológiaLS 2019/2020 - FPdoc. PhDr. Oľga Plávková, CSc.
BEEX30342Spoločenský protokol v teórii a praxiLS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
MV2209ŠtatistikaLS 2019/2020 - FP
BEEX80348LS 2019/2020 - FEP

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetuObdobie
Garant
BEEX30358Analýza finančných trhovZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
BEEX10023ZS 2020/2021 - FEP
DaňovníctvoZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
ZS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
Duševné vlastníctvo
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX10247ZS 2020/2021 - FEP
BEEX80349ZS 2020/2021 - FEP
BEEX80356
ZS 2020/2021 - FEP
Ing. Marianna Dudášová, PhD.
ZS 2020/2021 - FEP
ZS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
ZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
ZS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
ZS 2020/2021 - FEPprof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
BEEX10076
ZS 2020/2021 - FEP
ZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Operačný manažmentZS 2020/2021 - FEP
BEEX30355Poisťovníctvo pre podnikateľa
ZS 2020/2021 - FEP
Potravinová bezpečnosťZS 2020/2021 - FEP
BEEX30359Priemysel 4.0
ZS 2020/2021 - FEP
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Regionálna ekonomika
ZS 2020/2021 - FEP
doc. RNDr. Alžbeta Ivaničková, CSc.
Rozvojová ekonomika
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX30351ZS 2020/2021 - FEP
BEEX30361
ZS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
BankovníctvoLS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
BEEX30356Cenové rozhodovanie
LS 2020/2021 - FEP
prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
Daňovníctvo
LS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Hodnotenie podniku II.LS 2020/2021 - FEPIng. Monika Sobeková Majková, PhD.
BEEX80356
LS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
LS 2020/2021 - FEP
Medzinárodný platobný stykLS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Mikroekonómia
LS 2020/2021 - FEP
LS 2020/2021 - FEP
Podnikanie v malých a stredných podnikoch
LS 2020/2021 - FEP
LS 2020/2021 - FEP
BEEX80347LS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
MV2312Sociológia
LS 2020/2021 - FP
MV2209
LS 2020/2021 - FP
Štatistika
LS 2020/2021 - FEP
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.