9. 7. 2020  19:58      Lujza        
Univerzitný informačný systém

Ústav ekonomiky (FEP) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEP, LS 2019/2020 - FP, LS 2019/2020 - FEP, 2019/2020 - doktorandské štúdiá (0.5) - FEP.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Aktuálne problémy ekonomickej teórie
2019/2020 - doktorandské štúdiá (0.5) - FEP
doc. Ing. Antonín Korauš, LL.M, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEP
BEEX33357
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEP
prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá (0.5) - FEP
Aktuálne problémy medzinárodného podnikania
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEP
Aktuálne problémy medzinárodného podnikania
2019/2020 - doktorandské štúdiá (0.5) - FEP
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
BEEX33294Medzinárodné financie v AJ2019/2020 - doktorandské štúdiá (0.5) - FEP
BEEX332942019/2020 - doktorandské štúdiá - FEP
Metodológia vedeckého výskumu
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEP
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
BEEX33359Metodológia vedeckého výskumu2019/2020 - doktorandské štúdiá (0.5) - FEP
BEEX30358LS 2019/2020 - FEP
BEEX10023LS 2019/2020 - FEP
BEEX30356Cenové rozhodovanie
LS 2019/2020 - FEP
Daňovníctvo
LS 2019/2020 - FEP
doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
BEEX30352Duševné vlastníctvoLS 2019/2020 - FEP
BEEX80349
LS 2019/2020 - FEP
BEEX80315Hodnotenie podniku
LS 2019/2020 - FEP
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
BEEX80352
LS 2019/2020 - FEP
Ing. Monika Sobeková Majková, PhD.
Hodnotenie podniku II. - Finančný benchmarking v medzinárodnom podnikaníLS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
MV1008
LS 2019/2020 - FP
Manažérske cvičenia
LS 2019/2020 - FEP
Manažérske cvičeniaLS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
BEEX10008
LS 2019/2020 - FEP
BEEX10104LS 2019/2020 - FEPprof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
Obchodný protokol pre podnikateľa
LS 2019/2020 - FEP
Ing. Stanislava Veselovská, PhD.
Podnikanie v malých a stredných podnikochLS 2019/2020 - FEPdoc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
BEEX30304LS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
BEEX80347LS 2019/2020 - FEP
MV2312Sociológia
LS 2019/2020 - FP
doc. PhDr. Oľga Plávková, CSc.
BEEX30342Spoločenský protokol v teórii a praxi
LS 2019/2020 - FEP
Ing. Stanislava Veselovská, PhD.
LS 2019/2020 - FEP
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
LS 2019/2020 - FP
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
BEEX80348Uplatňovanie medzinárodného zdaňovaniaLS 2019/2020 - FEP

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Analýza finančných trhovZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
ZS 2020/2021 - FEP
prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
BEEX10259ZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
DaňovníctvoZS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
Duševné vlastníctvo
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX10247
ZS 2020/2021 - FEP
Hodnotenie podniku
ZS 2020/2021 - FEP
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
BEEX80356ZS 2020/2021 - FEPIng. Marianna Dudášová, PhD.
InformatikaZS 2020/2021 - FEPprof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
KontrolingZS 2020/2021 - FEP
BEEX10090MakroekonómiaZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
BEEX30360ZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
BEEX10003Matematika I.
ZS 2020/2021 - FEP
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
BEEX10076Matematika I.ZS 2020/2021 - FEPprof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
ZS 2020/2021 - FEP
ZS 2020/2021 - FEPprof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
ZS 2020/2021 - FEP
Ing. Stanislava Veselovská, PhD.
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX30359ZS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
BEEX80347Regionálna ekonomikaZS 2020/2021 - FEP
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX30351ZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
BEEX30361Vybrané oblasti zdaňovania priamych daní
ZS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
BEEX10023Bankovníctvo
LS 2020/2021 - FEP
prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
Cenové rozhodovanieLS 2020/2021 - FEP
DaňovníctvoLS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
BEEX80352Hodnotenie podniku II.
LS 2020/2021 - FEP
BEEX80356Hospodárska geografiaLS 2020/2021 - FEP
BEEX20349LS 2020/2021 - FEPIng. Monika Sobeková Majková, PhD.
BEEX80354
LS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Mikroekonómia
LS 2020/2021 - FEP
prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
BEEX30354
LS 2020/2021 - FEP
Ing. Stanislava Veselovská, PhD.
Podnikanie v malých a stredných podnikoch
LS 2020/2021 - FEP
Poisťovníctvo pre podnikateľaLS 2020/2021 - FEP
Regionálna ekonomika
LS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
LS 2020/2021 - FP
ŠtatistikaLS 2020/2021 - FPprof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
BEEX10100LS 2020/2021 - FEPprof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.