8. 7. 2020  23:46      Ivan        
Univerzitný informačný systém

Ústav medzinárodného podnikania (FEP) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEP, LS 2019/2020 - FP, LS 2019/2020 - FEP, 2019/2020 - doktorandské štúdiá (0.5) - FEP.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
BEEX332782019/2020 - doktorandské štúdiá - FEP
BEEX332782019/2020 - doktorandské štúdiá (0.5) - FEPprof. Ing. Juraj Sipko, PhD.
Ekonomika a obchodná politika rozvojových krajín
LS 2019/2020 - FEP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
LS 2019/2020 - FEP
BEEX80169Hospodárska diplomacia a diplomatický protokolLS 2019/2020 - FEP
Komparatívna ekonómia
LS 2019/2020 - FEP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
LS 2019/2020 - FEPprof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
BEEX20350Manažment výrobyLS 2019/2020 - FEP
Medzinárodné aspekty elektronického podnikania
LS 2019/2020 - FEP
Medzinárodný obchod
LS 2019/2020 - FP
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
BEEX10108
LS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
LS 2019/2020 - FEP
BEEX80343Podnikanie v praxi II.LS 2019/2020 - FEPIng. Marek Csabay, PhD.
Priame zahraničné investície
LS 2019/2020 - FEP
BEEX70335
LS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEPprof. Ing. Tamara Orlova, DrSc.
LS 2019/2020 - FEPIng. Ľubomír Miček, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetuObdobieGarant
MV2404Aktuálne otázky svetovej ekonomikyZS 2020/2021 - FPprof. Ing. Juraj Sipko, PhD.
BEEX60333Aktuálne otázky svetovej ekonomikyZS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Juraj Sipko, PhD.
BEEX60253Ekonómia a ekonomika Európskej únieZS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Ekonomika a obchodná politika rozvojových krajínZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Bibiána Buková, PhD.
ZS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
ZS 2020/2021 - FEP
Komparatívna ekonomikaZS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
MV1004ZS 2020/2021 - FPdoc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
BEEX70343Manažment inovácií
ZS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX60148
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX60044ZS 2020/2021 - FEP
Medzinárodná preprava a logistikaZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
BEEX60349
ZS 2020/2021 - FEP
ZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
BEEX60146Medzinárodné financie
ZS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
MV2113Medzinárodné hospodárske vzťahyZS 2020/2021 - FPprof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Medzinárodné hospodárske vzťahyZS 2020/2021 - FEP
BEEX60041ZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Operácie a technika zahraničného obchoduZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
BEEX80351ZS 2020/2021 - FEP
MV2002ZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Tamara Orlova, DrSc.
Svetová ekonomika
ZS 2020/2021 - FP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
BEEX10261Svetová ekonomika
ZS 2020/2021 - FEP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
BEEX20248ZS 2020/2021 - FEP
BEEX80346ZS 2020/2021 - FEPIng. Ľubomír Miček, PhD.
BEEX80345
ZS 2020/2021 - FEP
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
BEEX60350Ekonomika a obchodná politika rozvojových krajín
LS 2020/2021 - FEP
BEEX60343LS 2020/2021 - FEP
LS 2020/2021 - FEP
BEEX20350LS 2020/2021 - FEP
LS 2020/2021 - FEP
MV2006LS 2020/2021 - FPdoc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
BEEX10108
LS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
LS 2020/2021 - FEP
BEEX60341
LS 2020/2021 - FEP