6. 7. 2020  4:04      Patrik, Patrícia        
Univerzitný informačný systém

Ústav medzinárodného podnikania (FEP) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEP, LS 2019/2020 - FP, LS 2019/2020 - FEP, 2019/2020 - doktorandské štúdiá (0.5) - FEP.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
BEEX33278Medzinárodné ekonomické vzťahy
2019/2020 - doktorandské štúdiá (0.5) - FEP
BEEX332782019/2020 - doktorandské štúdiá - FEPprof. Ing. Juraj Sipko, PhD.
BEEX60350LS 2019/2020 - FEP
Hospodárska diplomacia
LS 2019/2020 - FEP
Hospodárska diplomacia a diplomatický protokolLS 2019/2020 - FEPdoc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Komparatívna ekonómia
LS 2019/2020 - FEP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
LS 2019/2020 - FEPprof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
BEEX20350Manažment výrobyLS 2019/2020 - FEP
Medzinárodné aspekty elektronického podnikaniaLS 2019/2020 - FEPdoc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
BEEX10030Medzinárodný obchodLS 2019/2020 - FEP
BEEX10108LS 2019/2020 - FEP
MV2006Medzinárodný obchodLS 2019/2020 - FPdoc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Operácie a technika zahraničného obchodu
LS 2019/2020 - FEP
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
BEEX80343Podnikanie v praxi II.LS 2019/2020 - FEP
BEEX70335
LS 2019/2020 - FEP
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
BEEX60341LS 2019/2020 - FEPdoc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Sociológia
LS 2019/2020 - FEP
BEEX80346Svetová potravinová bezpečnosť
LS 2019/2020 - FEP
Ing. Ľubomír Miček, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Aktuálne otázky svetovej ekonomiky
ZS 2020/2021 - FP
prof. Ing. Juraj Sipko, PhD.
BEEX60333Aktuálne otázky svetovej ekonomiky
ZS 2020/2021 - FEP
prof. Ing. Juraj Sipko, PhD.
Ekonómia a ekonomika Európskej únieZS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Ekonomika a obchodná politika rozvojových krajínZS 2020/2021 - FEP
BEEX60350
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX60048Európska úniaZS 2020/2021 - FEP
BEEX60348Komparatívna ekonomika
ZS 2020/2021 - FEP
ZS 2020/2021 - FPdoc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
ZS 2020/2021 - FEP
Marketingová komunikáciaZS 2020/2021 - FEP
BEEX60148
ZS 2020/2021 - FEP
ZS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX60349ZS 2020/2021 - FEP
BEEX60042ZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
BEEX60146Medzinárodné financie
ZS 2020/2021 - FEP
MV2113
ZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX60041
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX70336
ZS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
BEEX80351
ZS 2020/2021 - FEP
Ing. Marek Csabay, PhD.
MV2002Politická a ekonomická geografia
ZS 2020/2021 - FP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
ZS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Tamara Orlova, DrSc.
Svetová ekonomika
ZS 2020/2021 - FP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
BEEX10261ZS 2020/2021 - FEP
BEEX20248
ZS 2020/2021 - FEP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
BEEX80346Svetová potravinová bezpečnosťZS 2020/2021 - FEPIng. Ľubomír Miček, PhD.
BEEX80345Znalostný manažment
ZS 2020/2021 - FEP
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
BEEX60350
LS 2020/2021 - FEP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
BEEX60343LS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Komparatívna ekonomikaLS 2020/2021 - FEP
BEEX20350
LS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
BEEX60349Medzinárodné aspekty elektronického podnikania
LS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Jiří Gajdošík, CSc.
MV2006Medzinárodný obchodLS 2020/2021 - FP
BEEX10108Medzinárodný obchod
LS 2020/2021 - FEP
BEEX70336Operácie a technika zahraničného obchodu
LS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
LS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.