9. 7. 2020  1:30      Lujza        
Univerzitný informačný systém

Ústav medzinárodného podnikania (FEP) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEP, LS 2019/2020 - FP, LS 2019/2020 - FEP, 2019/2020 - doktorandské štúdiá (0.5) - FEP.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEPprof. Ing. Juraj Sipko, PhD.
Medzinárodné ekonomické vzťahy
2019/2020 - doktorandské štúdiá (0.5) - FEP
prof. Ing. Juraj Sipko, PhD.
LS 2019/2020 - FEP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Hospodárska diplomacia
LS 2019/2020 - FEP
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
BEEX80169Hospodárska diplomacia a diplomatický protokol
LS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
Komparatívna ekonomika
LS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
LS 2019/2020 - FEP
MV2006Medzinárodný obchod
LS 2019/2020 - FP
Medzinárodný obchodLS 2019/2020 - FEPdoc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
BEEX10030Medzinárodný obchodLS 2019/2020 - FEPdoc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Operácie a technika zahraničného obchodu
LS 2019/2020 - FEP
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
LS 2019/2020 - FEP
Ing. Marek Csabay, PhD.
LS 2019/2020 - FEP
BEEX70335
LS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
Svetová potravinová bezpečnosť
LS 2019/2020 - FEP

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
MV2404Aktuálne otázky svetovej ekonomikyZS 2020/2021 - FPprof. Ing. Juraj Sipko, PhD.
ZS 2020/2021 - FEP
Ekonómia a ekonomika Európskej únieZS 2020/2021 - FEP
Ekonomika a obchodná politika rozvojových krajín
ZS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Bibiána Buková, PhD.
BEEX60350ZS 2020/2021 - FEP
BEEX60048
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX60348
ZS 2020/2021 - FEP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
ZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX80340
ZS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
BEEX60148
ZS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX60051Medzinárodná preprava a logistikaZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
BEEX60349Medzinárodné aspekty elektronického podnikaniaZS 2020/2021 - FEP
BEEX60042Medzinárodné financieZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
ZS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
MV2113
ZS 2020/2021 - FP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Medzinárodné hospodárske vzťahy
ZS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
BEEX60041
ZS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
BEEX70336ZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
BEEX80351
ZS 2020/2021 - FEP
Ing. Marek Csabay, PhD.
MV2002Politická a ekonomická geografia
ZS 2020/2021 - FP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
SociológiaZS 2020/2021 - FEP
MV3004Svetová ekonomikaZS 2020/2021 - FP
BEEX10261ZS 2020/2021 - FEP
BEEX20248
ZS 2020/2021 - FEP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
BEEX80346Svetová potravinová bezpečnosťZS 2020/2021 - FEP
BEEX80345Znalostný manažmentZS 2020/2021 - FEP
LS 2020/2021 - FEP
Hospodárska diplomaciaLS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
BEEX60348
LS 2020/2021 - FEP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
BEEX20350LS 2020/2021 - FEP
BEEX60349LS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Jiří Gajdošík, CSc.
MV2006Medzinárodný obchod
LS 2020/2021 - FP
BEEX10108LS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
BEEX70336Operácie a technika zahraničného obchoduLS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
BEEX60341Priame zahraničné investícieLS 2020/2021 - FEP