8. 7. 2020  23:51      Ivan        
Univerzitný informačný systém

Ústav medzinárodného podnikania (FEP) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEP, LS 2019/2020 - FP, LS 2019/2020 - FEP, 2019/2020 - doktorandské štúdiá (0.5) - FEP.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
BEEX33278Medzinárodné ekonomické vzťahy
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEP
prof. Ing. Juraj Sipko, PhD.
BEEX33278Medzinárodné ekonomické vzťahy2019/2020 - doktorandské štúdiá (0.5) - FEP
BEEX60350
LS 2019/2020 - FEP
BEEX60343
LS 2019/2020 - FEP
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Hospodárska diplomacia a diplomatický protokol
LS 2019/2020 - FEP
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
LS 2019/2020 - FEP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
BEEX60348Komparatívna ekonomikaLS 2019/2020 - FEPprof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
BEEX20350LS 2019/2020 - FEP
BEEX60349Medzinárodné aspekty elektronického podnikania
LS 2019/2020 - FEP
MV2006Medzinárodný obchod
LS 2019/2020 - FP
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Medzinárodný obchodLS 2019/2020 - FEPdoc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
LS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEPdoc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
BEEX80343Podnikanie v praxi II.
LS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
Priame zahraničné investícieLS 2019/2020 - FEP
BEEX20227LS 2019/2020 - FEPprof. Ing. Tamara Orlova, DrSc.
Svetová potravinová bezpečnosťLS 2019/2020 - FEPIng. Ľubomír Miček, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
ZS 2020/2021 - FP
BEEX60333ZS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Juraj Sipko, PhD.
ZS 2020/2021 - FEP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
ZS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Bibiána Buková, PhD.
BEEX60350Ekonomika a obchodná politika rozvojových krajín
ZS 2020/2021 - FEP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Európska únia
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX60348ZS 2020/2021 - FEP
Makroekonómia
ZS 2020/2021 - FP
BEEX70343Manažment inováciíZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
Marketingová komunikáciaZS 2020/2021 - FEP
BEEX60148Medzinárodná obchodná politika
ZS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
BEEX60044ZS 2020/2021 - FEP
BEEX60051
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX60349
ZS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
Medzinárodné financieZS 2020/2021 - FEP
Medzinárodné financie
ZS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
MV2113Medzinárodné hospodárske vzťahy
ZS 2020/2021 - FP
Medzinárodné hospodárske vzťahyZS 2020/2021 - FEP
BEEX60041Medzinárodné hospodárske vzťahy
ZS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
BEEX70336
ZS 2020/2021 - FEP
Podnikanie v praxi II.ZS 2020/2021 - FEPIng. Marek Csabay, PhD.
MV2002Politická a ekonomická geografia
ZS 2020/2021 - FP
BEEX30346Sociológia
ZS 2020/2021 - FEP
Svetová ekonomika
ZS 2020/2021 - FP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
ZS 2020/2021 - FEP
Svetová ekonomikaZS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
BEEX80346Svetová potravinová bezpečnosťZS 2020/2021 - FEP
Znalostný manažment
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX60350Ekonomika a obchodná politika rozvojových krajín
LS 2020/2021 - FEP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
BEEX60343Hospodárska diplomaciaLS 2020/2021 - FEP
LS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Manažment výrobyLS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
LS 2020/2021 - FEP
MV2006Medzinárodný obchod
LS 2020/2021 - FP
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Medzinárodný obchod
LS 2020/2021 - FEP
LS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
BEEX60341
LS 2020/2021 - FEP