11. 7. 2020  20:40      Milota        
Univerzitný informačný systém

Ústav aplikovanej informatiky (FI) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FI.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Analýza a projektovanie ISLS 2019/2020 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
BIAX10048Analýza a zložitosť algoritmovLS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FIIng. Ján Doboš
Anglický jazyk pre informatikov I.LS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10011Anglický jazyk pre informatikov II.LS 2019/2020 - FIMgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.
Anglický jazyk pre informatikov IV.
LS 2019/2020 - FI
BIAX10045Aplikované algoritmy v IKT
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
Big Data, Data Mining
LS 2019/2020 - FI
MIAX10008
LS 2019/2020 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
LS 2019/2020 - FI
BIAX10031Dátové štruktúry a algoritmy
LS 2019/2020 - FI
MIAX10013LS 2019/2020 - FI
MIAX10014LS 2019/2020 - FIdoc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.
BIAX10007Diskrétna matematika
LS 2019/2020 - FI
BIAX30016
LS 2019/2020 - FI
Fyzická vrstva IKS (Používateľské rozhranie)
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
MIAX30006LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
Operačné systémy
LS 2019/2020 - FI
MIAX20013Paradigmy programovania
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
LS 2019/2020 - FI
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
Podniková architektúra
LS 2019/2020 - FI
MIAX30015
LS 2019/2020 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
BIAX10026Podnikové informačné systémyLS 2019/2020 - FI
Pokročilé programovacie technikyLS 2019/2020 - FI
Používateľské rozhranie - návrh a testovanie
LS 2019/2020 - FI
BIAX20015Princípy vývoja prevádzkovania informačných systémov podnikuLS 2019/2020 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
Procesné riadenieLS 2019/2020 - FI
BIAX10038Programovanie GUILS 2019/2020 - FI
Riadenie podnikovej informatiky
LS 2019/2020 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
Seminár trendy v ITLS 2019/2020 - FI
Štátna bakalárska skúškaLS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
SZSŠtátna záverečná skúška
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX20003LS 2019/2020 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
MIAX10020Technológie inteligentného prostrediaLS 2019/2020 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
Úvod do databáz
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
MIAX20008
LS 2019/2020 - FI
BIAX10036Webové technológie a dizajnLS 2019/2020 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
BIAX30017
LS 2019/2020 - FI

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
ZS 2020/2021 - FIIng. Ján Doboš
BIAX10048Analýza a zložitosť algoritmov
ZS 2020/2021 - FI
BIAX10005ZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10011Anglický jazyk pre informatikov II.
ZS 2020/2021 - FI
BIAX10017
ZS 2020/2021 - FI
MIAX10016Aplikované algoritmy vo forenzike a bioinformatike
ZS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
ZS 2020/2021 - FI
Bakalárska práca I.
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
MIAX10008
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
MIAX10013ZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Diskrétna a aplikovaná matematikaZS 2020/2021 - FI
BIAX10039ZS 2020/2021 - FIdoc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
Fyzická vrstva informačných a komunikačných systémovZS 2020/2021 - FI
BIAX10033Informačná bezpečnosť a ochrana súkromia
ZS 2020/2021 - FI
MIAX10007ZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
MIAX20001
ZS 2020/2021 - FI
doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.
Manažment IT projektov
ZS 2020/2021 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
BIAX10041Matematika I.
ZS 2020/2021 - FI
MIAX20012
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
BIAX10040Modelovanie podnikových systémovZS 2020/2021 - FI
BIAX10012
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Ochrana a kódovanie informáciíZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
BIAX10014Operačné systémy
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX20013Paradigmy programovaniaZS 2020/2021 - FI
MIAX30017Paradigmy programovania
ZS 2020/2021 - FI
Počítačové sieteZS 2020/2021 - FIIng. Juraj Štefanovič, PhD.
Princípy vývoja prevádzkovania informačných systémov podnikuZS 2020/2021 - FI
BIAX10044
ZS 2020/2021 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
Riadenie podnikovej informatiky
ZS 2020/2021 - FI
Softvérové inžinierstvoZS 2020/2021 - FI
MIAX20014ZS 2020/2021 - FI
SBS
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
BIAX10043ZS 2020/2021 - FIprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Úvod do informatiky
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
BIAX10036Webové technológie a dizajnZS 2020/2021 - FI
Základy modelovania objektov a procesov
ZS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Václav Řepa, CSc.
BIAX20024ZS 2020/2021 - FI
BIAX10029
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Základy štatistikyZS 2020/2021 - FI
MIAX10001
LS 2020/2021 - FI
Anglický jazyk pre informatikov I.
LS 2020/2021 - FI
BIAX10011LS 2020/2021 - FIMgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.
LS 2020/2021 - FI
Aplikované algoritmy v IKT
LS 2020/2021 - FI
Architektúra počítačov
LS 2020/2021 - FI
doc. Ing. Martin Šperka, PhD.
Bakalárska práca II.
LS 2020/2021 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
LS 2020/2021 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
BIAX10031LS 2020/2021 - FI
MIAX10013LS 2020/2021 - FI
Diskrétna a aplikovaná matematika
LS 2020/2021 - FI
Diskrétna matematika
LS 2020/2021 - FI
BIAX10047Fyzická vrstva IKS (Používateľské rozhranie)
LS 2020/2021 - FI
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
LS 2020/2021 - FIIng. Ivana Budinská, PhD.
BIAX20009Modelovanie a simulácia
LS 2020/2021 - FI
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
Odborná praxLS 2020/2021 - FI
Odborná prax v IT
LS 2020/2021 - FI
BIAX10013Počítačové sieteLS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX10012Podniková architektúraLS 2020/2021 - FI
BIAX10026
LS 2020/2021 - FI
Pokročilé programovacie technikyLS 2020/2021 - FI
MIAX10004LS 2020/2021 - FIprof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
BIAX10038
LS 2020/2021 - FI
MIAX10003
LS 2020/2021 - FI
Seminár trendy v ITLS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
SZSŠtátna záverečná skúška
LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
MIAX10020
LS 2020/2021 - FI
BIAX10019Úvod do databázLS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Virtuálna a rozšírená realita
LS 2020/2021 - FI
BIAX10036
LS 2020/2021 - FI