5. 7. 2020  13:12      Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov        
Univerzitní informační systém

Ústav aplikovanej informatiky (FI) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FI.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
MIAX10001Analýza a projektovanie IS
LS 2019/2020 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
LS 2019/2020 - FI
BIAX20031LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10011
LS 2019/2020 - FI
Mgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.
LS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Aplikované algoritmy v IKT
LS 2019/2020 - FI
BIAX10009Architektúra počítačov
LS 2019/2020 - FI
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
LS 2019/2020 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
LS 2019/2020 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
MIAX10008LS 2019/2020 - FI
Databázové technológieLS 2019/2020 - FI
Dátové štruktúry a algoritmyLS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
LS 2019/2020 - FI
BIAX10007Diskrétna matematika
LS 2019/2020 - FI
doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.
BIAX30016Dizajn a testovanie používateľských rozhraníLS 2019/2020 - FIIng. Juraj Štefanovič, PhD.
LS 2019/2020 - FI
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
Fyzická vrstva informačných a komunikačných systémov
LS 2019/2020 - FI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
BIAX10033Informačná bezpečnosť a ochrana súkromia
LS 2019/2020 - FI
BIAX20009
LS 2019/2020 - FI
MIAX20002LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
Odborná prax v ITLS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
Paradigmy programovaniaLS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX30017Paradigmy programovaniaLS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10013Počítačové siete
LS 2019/2020 - FI
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
Podniková architektúraLS 2019/2020 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
BIAX10026Podnikové informačné systémy
LS 2019/2020 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
Podnikové informačné systémyLS 2019/2020 - FI
BIAX30018Pokročilé programovacie technikyLS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX30015
LS 2019/2020 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
BIAX20015Princípy vývoja prevádzkovania informačných systémov podniku
LS 2019/2020 - FI
MIAX10004Procesné riadenie
LS 2019/2020 - FI
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Programovanie GUI
LS 2019/2020 - FI
Riadenie podnikovej informatikyLS 2019/2020 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
BIAX20021
LS 2019/2020 - FI
Štátna bakalárska skúškaLS 2019/2020 - FI
SZSŠtátna záverečná skúškaLS 2019/2020 - FI
Technológie inteligentného prostredia
LS 2019/2020 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
MIAX10020Technológie inteligentného prostredia
LS 2019/2020 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
Úvod do databázLS 2019/2020 - FI
Virtuálna a rozšírená realitaLS 2019/2020 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
Vizuálne počítanie a multimédia
LS 2019/2020 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
BIAX10036LS 2019/2020 - FI
BIAX30017Základy práva pre informatikovLS 2019/2020 - FI

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
BIAX20031Analýza a zložitosť algoritmov
ZS 2020/2021 - FI
Ing. Ján Doboš
BIAX10048ZS 2020/2021 - FI
BIAX10005ZS 2020/2021 - FI
BIAX10011
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10017Anglický jazyk pre informatikov III.
ZS 2020/2021 - FI
MIAX10016
ZS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
ZS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
MIAX10011Diplomový projekt IZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX10014Diskrétna a aplikovaná matematikaZS 2020/2021 - FI
Ekonomika pre informatikovZS 2020/2021 - FIdoc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
Fyzická vrstva informačných a komunikačných systémov
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Manažment inováciíZS 2020/2021 - FI
Manažment IT projektovZS 2020/2021 - FI
Matematika I.ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
BIAX20009ZS 2020/2021 - FI
Modelovanie podnikových systémov
ZS 2020/2021 - FI
BIAX10012
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX30006Odborná praxZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
BIAX10014ZS 2020/2021 - FI
MIAX20013Paradigmy programovaniaZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Paradigmy programovania
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10013Počítačové sieteZS 2020/2021 - FI
BIAX20015Princípy vývoja prevádzkovania informačných systémov podniku
ZS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
Projektový manažmentZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
Softvérové inžinierstvoZS 2020/2021 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
ZS 2020/2021 - FI
Štátna bakalárska skúška
ZS 2020/2021 - FI
SZS
ZS 2020/2021 - FI
BIAX10019Úvod do databázZS 2020/2021 - FI
BIAX10043Úvod do etikyZS 2020/2021 - FIprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
ZS 2020/2021 - FI
MIAX20008Vizuálne počítanie a multimédiaZS 2020/2021 - FI
BIAX10036
ZS 2020/2021 - FI
MIAX30013Základy modelovania objektov a procesovZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Václav Řepa, CSc.
Základy multimédiíZS 2020/2021 - FI
BIAX10029ZS 2020/2021 - FI
Základy štatistiky
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
Analýza a projektovanie IS
LS 2020/2021 - FI
BIAX10005Anglický jazyk pre informatikov I.
LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FIMgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.
Anglický jazyk pre informatikov IV.LS 2020/2021 - FI
BIAX10045Aplikované algoritmy v IKTLS 2020/2021 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
BIAX10009Architektúra počítačov
LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FI
Big Data, Data Mining
LS 2020/2021 - FI
BIAX10031Dátové štruktúry a algoritmyLS 2020/2021 - FI
Diplomový projekt IILS 2020/2021 - FI
MIAX10014Diskrétna a aplikovaná matematikaLS 2020/2021 - FI
Diskrétna matematika
LS 2020/2021 - FI
Fyzická vrstva IKS (Používateľské rozhranie)
LS 2020/2021 - FI
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
Informačná bezpečnosť a ochrana súkromia
LS 2020/2021 - FI
Modelovanie a simuláciaLS 2020/2021 - FI
Odborná praxLS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Odborná prax v ITLS 2020/2021 - FI
BIAX10013LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
BIAX10026LS 2020/2021 - FI
Pokročilé programovacie techniky
LS 2020/2021 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
Procesné riadenie
LS 2020/2021 - FI
BIAX10038LS 2020/2021 - FI
MIAX10003Riadenie podnikovej informatiky
LS 2020/2021 - FI
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
Seminár trendy v IT
LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FI
Štátna záverečná skúška
LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FI
MIAX10020LS 2020/2021 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Úvod do databáz
LS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX20015Virtuálna a rozšírená realitaLS 2020/2021 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
LS 2020/2021 - FI