10. 7. 2020  11:52      Amália        
Univerzitný informačný systém

Ústav aplikovanej informatiky (FI) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FI.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
LS 2019/2020 - FI
BIAX10048
LS 2019/2020 - FI
BIAX20031
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Anglický jazyk pre informatikov II.
LS 2019/2020 - FI
BIAX10021LS 2019/2020 - FI
Aplikované algoritmy v IKT
LS 2019/2020 - FI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
BIAX10009Architektúra počítačovLS 2019/2020 - FIprof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Bakalárska práca II.
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
MIAX10008Business Intelligence
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
BIAX10031
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX10013Diplomový projekt IILS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
LS 2019/2020 - FI
BIAX10007Diskrétna matematika
LS 2019/2020 - FI
doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.
LS 2019/2020 - FI
Fyzická vrstva IKS (Používateľské rozhranie)
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
Informačná bezpečnosť a ochrana súkromiaLS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
LS 2019/2020 - FIprof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
MIAX30006Odborná praxLS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX20022
LS 2019/2020 - FI
MIAX30016LS 2019/2020 - FI
MIAX20013Paradigmy programovaniaLS 2019/2020 - FI
Paradigmy programovania
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Počítačové siete
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
MIAX30015Podnikové informačné systémyLS 2019/2020 - FI
BIAX30018Pokročilé programovacie techniky
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
LS 2019/2020 - FI
BIAX20015
LS 2019/2020 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
Procesné riadenie
LS 2019/2020 - FI
BIAX10038Programovanie GUI
LS 2019/2020 - FI
MIAX10003Riadenie podnikovej informatikyLS 2019/2020 - FI
BIAX20021LS 2019/2020 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
SBS
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
SZS
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Technológie inteligentného prostrediaLS 2019/2020 - FI
MIAX10020LS 2019/2020 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
BIAX10019
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
BIAX10036Webové technológie a dizajnLS 2019/2020 - FI
BIAX30017Základy práva pre informatikov
LS 2019/2020 - FI

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
ZS 2020/2021 - FIIng. Ján Doboš
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
ZS 2020/2021 - FI
BIAX10017
ZS 2020/2021 - FI
MIAX10016ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
ZS 2020/2021 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
Bezpečnosť ISZS 2020/2021 - FI
MIAX10008ZS 2020/2021 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
MIAX10011Diplomový projekt IZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
MIAX10013
ZS 2020/2021 - FI
MIAX10014Diskrétna a aplikovaná matematikaZS 2020/2021 - FI
Ekonomika pre informatikov
ZS 2020/2021 - FI
Fyzická vrstva informačných a komunikačných systémovZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
BIAX10033
ZS 2020/2021 - FI
Ing. Ivana Budinská, PhD.
MIAX10007KontrolingZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
MIAX20001
ZS 2020/2021 - FI
doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.
ZS 2020/2021 - FI
BIAX10041
ZS 2020/2021 - FI
doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.
MIAX20012Modelovanie a animáciaZS 2020/2021 - FI
BIAX20009Modelovanie a simuláciaZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
BIAX10012ZS 2020/2021 - FI
MIAX30006ZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Ochrana a kódovanie informácií
ZS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
BIAX10014Operačné systémyZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX30017
ZS 2020/2021 - FI
Počítačové siete
ZS 2020/2021 - FI
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
ZS 2020/2021 - FI
BIAX10044Projektový manažment
ZS 2020/2021 - FI
MIAX10003ZS 2020/2021 - FI
Softvérové inžinierstvo
ZS 2020/2021 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
Štatistika
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
SBSŠtátna bakalárska skúškaZS 2020/2021 - FI
Štátna záverečná skúškaZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10019ZS 2020/2021 - FI
BIAX10043
ZS 2020/2021 - FI
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BIAX10002ZS 2020/2021 - FIIng. Juraj Štefanovič, PhD.
MIAX20008
ZS 2020/2021 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
BIAX10036Webové technológie a dizajnZS 2020/2021 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
MIAX30013ZS 2020/2021 - FI
BIAX20024
ZS 2020/2021 - FI
BIAX10029Základy programovaniaZS 2020/2021 - FI
Základy štatistikyZS 2020/2021 - FI
Analýza a projektovanie ISLS 2020/2021 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
BIAX10005Anglický jazyk pre informatikov I.LS 2020/2021 - FIMgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.
BIAX10011
LS 2020/2021 - FI
Mgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.
Anglický jazyk pre informatikov IV.
LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FI
BIAX10009Architektúra počítačovLS 2020/2021 - FIdoc. Ing. Martin Šperka, PhD.
BIAX10027Bakalárska práca II.LS 2020/2021 - FI
MIAX10005Big Data, Data Mining
LS 2020/2021 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
BIAX10031LS 2020/2021 - FI
Diplomový projekt IILS 2020/2021 - FI
MIAX10014Diskrétna a aplikovaná matematika
LS 2020/2021 - FI
doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.
BIAX10007LS 2020/2021 - FI
BIAX10047Fyzická vrstva IKS (Používateľské rozhranie)
LS 2020/2021 - FI
BIAX10033LS 2020/2021 - FIIng. Ivana Budinská, PhD.
LS 2020/2021 - FIIng. Juraj Štefanovič, PhD.
LS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Odborná prax v ITLS 2020/2021 - FI
BIAX10013Počítačové sieteLS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
LS 2020/2021 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
LS 2020/2021 - FI
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
BIAX30018
LS 2020/2021 - FI
MIAX10004Procesné riadenie
LS 2020/2021 - FI
Programovanie GUILS 2020/2021 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
LS 2020/2021 - FI
BIAX20021LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Štátna záverečná skúška
LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Technológie inteligentného prostredia
LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FI
MIAX20015Virtuálna a rozšírená realita
LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FI