2. 7. 2020  15:23      Berta        
Univerzitní informační systém

Ústav aplikovanej informatiky (FI) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FI.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
LS 2019/2020 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
Analýza a zložitosť algoritmovLS 2019/2020 - FI
Analýza a zložitosť algoritmovLS 2019/2020 - FIIng. Ján Doboš
BIAX10005
LS 2019/2020 - FI
BIAX10011LS 2019/2020 - FIMgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.
Anglický jazyk pre informatikov IV.
LS 2019/2020 - FI
BIAX10045Aplikované algoritmy v IKTLS 2019/2020 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
BIAX10009Architektúra počítačovLS 2019/2020 - FIprof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Bakalárska práca II.
LS 2019/2020 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
LS 2019/2020 - FI
Business Intelligence
LS 2019/2020 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
Databázové technológieLS 2019/2020 - FI
BIAX10031LS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
LS 2019/2020 - FI
MIAX10014
LS 2019/2020 - FI
doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.
BIAX10007Diskrétna matematika
LS 2019/2020 - FI
doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.
BIAX30016Dizajn a testovanie používateľských rozhraní
LS 2019/2020 - FI
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
Fyzická vrstva IKS (Používateľské rozhranie)LS 2019/2020 - FI
BIAX10042
LS 2019/2020 - FI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
BIAX10033LS 2019/2020 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
LS 2019/2020 - FIIng. Juraj Štefanovič, PhD.
MIAX20002
LS 2019/2020 - FI
MIAX30006
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Odborná prax v IT
LS 2019/2020 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
MIAX30016
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Paradigmy programovaniaLS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10013Počítačové siete
LS 2019/2020 - FI
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
LS 2019/2020 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
Podnikové informačné systémy
LS 2019/2020 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
LS 2019/2020 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
Pokročilé programovacie technikyLS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
LS 2019/2020 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
BIAX20015Princípy vývoja prevádzkovania informačných systémov podniku
LS 2019/2020 - FI
MIAX10004Procesné riadenieLS 2019/2020 - FI
BIAX10038Programovanie GUI
LS 2019/2020 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
Riadenie podnikovej informatiky
LS 2019/2020 - FI
BIAX20021Seminár trendy v ITLS 2019/2020 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
SBS
LS 2019/2020 - FI
SZS
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX20003
LS 2019/2020 - FI
MIAX10020
LS 2019/2020 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
BIAX10019Úvod do databázLS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Virtuálna a rozšírená realitaLS 2019/2020 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
LS 2019/2020 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
BIAX10036Webové technológie a dizajnLS 2019/2020 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
LS 2019/2020 - FI

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
BIAX20031Analýza a zložitosť algoritmov
ZS 2020/2021 - FI
Ing. Ján Doboš
BIAX10048
ZS 2020/2021 - FI
BIAX10005
ZS 2020/2021 - FI
BIAX10011
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Anglický jazyk pre informatikov III.
ZS 2020/2021 - FI
MIAX10016Aplikované algoritmy vo forenzike a bioinformatike
ZS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Architektúra počítačovZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
ZS 2020/2021 - FI
MIAX10008Business Intelligence
ZS 2020/2021 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
MIAX10011ZS 2020/2021 - FI
MIAX10013
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Diskrétna a aplikovaná matematika
ZS 2020/2021 - FI
doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.
BIAX10039Ekonomika pre informatikovZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
MIAX10007Kontroling
ZS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
MIAX20001ZS 2020/2021 - FIdoc. Ing. Pavol Molnár, CSc.
ZS 2020/2021 - FI
BIAX10041ZS 2020/2021 - FIdoc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.
ZS 2020/2021 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
BIAX20009Modelovanie a simulácia
ZS 2020/2021 - FI
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
ZS 2020/2021 - FI
BIAX10012ZS 2020/2021 - FI
Odborná praxZS 2020/2021 - FI
MIAX10010Ochrana a kódovanie informáciíZS 2020/2021 - FI
BIAX10014
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX20013
ZS 2020/2021 - FI
MIAX30017
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
ZS 2020/2021 - FI
BIAX20015Princípy vývoja prevádzkovania informačných systémov podnikuZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
BIAX10044ZS 2020/2021 - FI
MIAX10003
ZS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
Softvérové inžinierstvo
ZS 2020/2021 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
ŠtatistikaZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
SBSZS 2020/2021 - FI
Štátna záverečná skúškaZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
Úvod do etiky
ZS 2020/2021 - FI
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BIAX10002Úvod do informatikyZS 2020/2021 - FIIng. Juraj Štefanovič, PhD.
MIAX20008
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
MIAX30013
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
Základy programovania
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX20036Základy štatistikyZS 2020/2021 - FI
MIAX10001Analýza a projektovanie ISLS 2020/2021 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
LS 2020/2021 - FI
Mgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.
BIAX10011Anglický jazyk pre informatikov II.
LS 2020/2021 - FI
Anglický jazyk pre informatikov IV.LS 2020/2021 - FIMgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.
BIAX10045Aplikované algoritmy v IKTLS 2020/2021 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
BIAX10009LS 2020/2021 - FI
BIAX10027
LS 2020/2021 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
MIAX10005
LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX10013Diplomový projekt II
LS 2020/2021 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
Diskrétna a aplikovaná matematikaLS 2020/2021 - FI
Diskrétna matematikaLS 2020/2021 - FI
BIAX10047Fyzická vrstva IKS (Používateľské rozhranie)
LS 2020/2021 - FI
Informačná bezpečnosť a ochrana súkromia
LS 2020/2021 - FI
BIAX20009Modelovanie a simulácia
LS 2020/2021 - FI
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FI
doc. Ing. Martin Šperka, PhD.
BIAX10013LS 2020/2021 - FI
MIAX10012Podniková architektúraLS 2020/2021 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
LS 2020/2021 - FI
BIAX30018LS 2020/2021 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
MIAX10004LS 2020/2021 - FIprof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
LS 2020/2021 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
LS 2020/2021 - FI
BIAX20021Seminár trendy v ITLS 2020/2021 - FI
Štátna bakalárska skúškaLS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FIprof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
MIAX20003
LS 2020/2021 - FI
MIAX10020LS 2020/2021 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
LS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Virtuálna a rozšírená realitaLS 2020/2021 - FI
Webové technológie a dizajnLS 2020/2021 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.