2. 7. 2020  14:12      Berta        
Univerzitný informačný systém

Ústav aplikovanej informatiky (FI) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FI.

KódNázov predmetuObdobie
Garant
MIAX10001Analýza a projektovanie ISLS 2019/2020 - FI
BIAX10048Analýza a zložitosť algoritmovLS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
BIAX10005Anglický jazyk pre informatikov I.LS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10011LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10045Aplikované algoritmy v IKTLS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
MIAX10005LS 2019/2020 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
LS 2019/2020 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
MIAX30014Databázové technológie
LS 2019/2020 - FI
Dátové štruktúry a algoritmy
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX10013LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FIdoc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.
BIAX10007
LS 2019/2020 - FI
Dizajn a testovanie používateľských rozhraní
LS 2019/2020 - FI
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
LS 2019/2020 - FIIng. Juraj Štefanovič, PhD.
LS 2019/2020 - FI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
LS 2019/2020 - FI
BIAX20009Modelovanie a simulácia
LS 2019/2020 - FI
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
Obchodné právo
LS 2019/2020 - FI
MIAX30006LS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Odborná prax v ITLS 2019/2020 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX20013LS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
LS 2019/2020 - FI
BIAX10013Počítačové sieteLS 2019/2020 - FIIng. Juraj Štefanovič, PhD.
Podniková architektúra
LS 2019/2020 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
BIAX10026
LS 2019/2020 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
MIAX30015LS 2019/2020 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX30015
LS 2019/2020 - FI
Princípy vývoja prevádzkovania informačných systémov podniku
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
BIAX10038
LS 2019/2020 - FI
Riadenie podnikovej informatiky
LS 2019/2020 - FI
BIAX20021Seminár trendy v IT
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
SZSLS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX20003
LS 2019/2020 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
MIAX10020LS 2019/2020 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
LS 2019/2020 - FI
Virtuálna a rozšírená realita
LS 2019/2020 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
Vizuálne počítanie a multimédiaLS 2019/2020 - FI
BIAX10036
LS 2019/2020 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
BIAX30017LS 2019/2020 - FI

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
Analýza a zložitosť algoritmovZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Analýza a zložitosť algoritmovZS 2020/2021 - FIIng. Ján Doboš
Anglický jazyk pre informatikov I.ZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Anglický jazyk pre informatikov II.
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10017Anglický jazyk pre informatikov III.
ZS 2020/2021 - FI
MIAX10016Aplikované algoritmy vo forenzike a bioinformatikeZS 2020/2021 - FI
BIAX10009Architektúra počítačovZS 2020/2021 - FI
Bakalárska práca I.ZS 2020/2021 - FI
MIAX10009ZS 2020/2021 - FI
MIAX10008
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
MIAX10013Diplomový projekt IIZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX10014ZS 2020/2021 - FIdoc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.
BIAX10039Ekonomika pre informatikov
ZS 2020/2021 - FI
doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
BIAX10042Fyzická vrstva informačných a komunikačných systémov
ZS 2020/2021 - FI
BIAX10033Informačná bezpečnosť a ochrana súkromiaZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
BIAX10041Matematika I.
ZS 2020/2021 - FI
MIAX20012
ZS 2020/2021 - FI
BIAX20009Modelovanie a simulácia
ZS 2020/2021 - FI
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
BIAX10040ZS 2020/2021 - FI
BIAX10012Objektovo-orientované programovanieZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Odborná praxZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
ZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
ZS 2020/2021 - FI
Paradigmy programovaniaZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX30017ZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10013Počítačové sieteZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
BIAX10044Projektový manažmentZS 2020/2021 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
MIAX10003Riadenie podnikovej informatikyZS 2020/2021 - FI
MIAX10015
ZS 2020/2021 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
Štatistika
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Štátna záverečná skúška
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
ZS 2020/2021 - FIprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BIAX10002
ZS 2020/2021 - FI
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
ZS 2020/2021 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
Základy multimédiíZS 2020/2021 - FI
BIAX10029
ZS 2020/2021 - FI
Základy štatistiky
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
Analýza a projektovanie IS
LS 2020/2021 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
BIAX10005LS 2020/2021 - FI
BIAX10011
LS 2020/2021 - FI
Anglický jazyk pre informatikov IV.LS 2020/2021 - FI
BIAX10045LS 2020/2021 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
LS 2020/2021 - FIdoc. Ing. Martin Šperka, PhD.
Bakalárska práca II.
LS 2020/2021 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
MIAX10005Big Data, Data Mining
LS 2020/2021 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
Dátové štruktúry a algoritmy
LS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX10013Diplomový projekt II
LS 2020/2021 - FI
MIAX10014LS 2020/2021 - FI
BIAX10007Diskrétna matematika
LS 2020/2021 - FI
RNDr. Peter Viceník, PhD.
BIAX10047
LS 2020/2021 - FI
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
BIAX10033Informačná bezpečnosť a ochrana súkromia
LS 2020/2021 - FI
Modelovanie a simulácia
LS 2020/2021 - FI
MIAX30006
LS 2020/2021 - FI
Odborná prax v ITLS 2020/2021 - FIdoc. Ing. Martin Šperka, PhD.
BIAX10013
LS 2020/2021 - FI
MIAX10012Podniková architektúra
LS 2020/2021 - FI
BIAX10026LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FI
MIAX10004
LS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
BIAX10038LS 2020/2021 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
MIAX10003Riadenie podnikovej informatiky
LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
LS 2020/2021 - FI
SZSŠtátna záverečná skúška
LS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FI
BIAX10019Úvod do databáz
LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FI
BIAX10036
LS 2020/2021 - FI