2. 7. 2020  14:06      Berta        
Univerzitný informačný systém

Ústav aplikovanej informatiky (FI) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FI.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
MIAX10001LS 2019/2020 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
Analýza a zložitosť algoritmovLS 2019/2020 - FIIng. Ján Doboš
BIAX20031Analýza a zložitosť algoritmovLS 2019/2020 - FI
BIAX10005Anglický jazyk pre informatikov I.LS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10011Anglický jazyk pre informatikov II.LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Aplikované algoritmy v IKTLS 2019/2020 - FI
BIAX10009LS 2019/2020 - FIprof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
BIAX10027LS 2019/2020 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
LS 2019/2020 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
MIAX10008LS 2019/2020 - FI
MIAX30014Databázové technológie
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10031LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX10014
LS 2019/2020 - FI
doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.
BIAX10007Diskrétna matematikaLS 2019/2020 - FIdoc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.
BIAX30016Dizajn a testovanie používateľských rozhraníLS 2019/2020 - FIIng. Juraj Štefanovič, PhD.
LS 2019/2020 - FI
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
LS 2019/2020 - FI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
BIAX10033LS 2019/2020 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
Modelovanie a simulácia
LS 2019/2020 - FI
MIAX20002
LS 2019/2020 - FI
MIAX30006LS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Odborná prax v IT
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
Paradigmy programovania
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
LS 2019/2020 - FI
BIAX10013Počítačové sieteLS 2019/2020 - FIIng. Juraj Štefanovič, PhD.
LS 2019/2020 - FI
Podnikové informačné systémyLS 2019/2020 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
MIAX30015Podnikové informačné systémyLS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Používateľské rozhranie - návrh a testovanieLS 2019/2020 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
BIAX20015Princípy vývoja prevádzkovania informačných systémov podniku
LS 2019/2020 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
Procesné riadenie
LS 2019/2020 - FI
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Programovanie GUILS 2019/2020 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
Riadenie podnikovej informatiky
LS 2019/2020 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
BIAX20021Seminár trendy v IT
LS 2019/2020 - FI
Štátna bakalárska skúška
LS 2019/2020 - FI
Štátna záverečná skúškaLS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Technológie inteligentného prostrediaLS 2019/2020 - FI
MIAX10020Technológie inteligentného prostredia
LS 2019/2020 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
BIAX10019Úvod do databázLS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Virtuálna a rozšírená realita
LS 2019/2020 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
MIAX20008LS 2019/2020 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
BIAX10036Webové technológie a dizajn
LS 2019/2020 - FI
BIAX30017LS 2019/2020 - FIJUDr. Veronika Skorková, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
ZS 2020/2021 - FI
Analýza a zložitosť algoritmovZS 2020/2021 - FI
Anglický jazyk pre informatikov I.ZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10011Anglický jazyk pre informatikov II.ZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
ZS 2020/2021 - FI
Mgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.
MIAX10016Aplikované algoritmy vo forenzike a bioinformatikeZS 2020/2021 - FI
BIAX10009
ZS 2020/2021 - FI
BIAX10025Bakalárska práca I.ZS 2020/2021 - FI
MIAX10009
ZS 2020/2021 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
Business Intelligence
ZS 2020/2021 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
Diplomový projekt IZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
MIAX10014Diskrétna a aplikovaná matematikaZS 2020/2021 - FI
BIAX10039ZS 2020/2021 - FI
BIAX10042Fyzická vrstva informačných a komunikačných systémov
ZS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Informačná bezpečnosť a ochrana súkromia
ZS 2020/2021 - FI
Ing. Ivana Budinská, PhD.
MIAX10007
ZS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
MIAX20001ZS 2020/2021 - FIdoc. Ing. Pavol Molnár, CSc.
ZS 2020/2021 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
Matematika I.ZS 2020/2021 - FI
MIAX20012ZS 2020/2021 - FI
BIAX20009
ZS 2020/2021 - FI
Modelovanie podnikových systémovZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Objektovo-orientované programovanieZS 2020/2021 - FI
Odborná prax
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX10010ZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
BIAX10014Operačné systémyZS 2020/2021 - FI
MIAX20013Paradigmy programovania
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Počítačové sieteZS 2020/2021 - FI
BIAX20015Princípy vývoja prevádzkovania informačných systémov podniku
ZS 2020/2021 - FI
BIAX10044Projektový manažmentZS 2020/2021 - FI
Riadenie podnikovej informatikyZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
MIAX10015Softvérové inžinierstvo
ZS 2020/2021 - FI
MIAX20014ŠtatistikaZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
SZSŠtátna záverečná skúška
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10043
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
MIAX20008ZS 2020/2021 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
ZS 2020/2021 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
MIAX30013ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
Základy programovania
ZS 2020/2021 - FI
BIAX20036Základy štatistikyZS 2020/2021 - FI
Analýza a projektovanie IS
LS 2020/2021 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
BIAX10005Anglický jazyk pre informatikov I.
LS 2020/2021 - FI
BIAX10011Anglický jazyk pre informatikov II.LS 2020/2021 - FIMgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.
Anglický jazyk pre informatikov IV.
LS 2020/2021 - FI
Mgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.
BIAX10045
LS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Architektúra počítačovLS 2020/2021 - FIdoc. Ing. Martin Šperka, PhD.
Bakalárska práca II.
LS 2020/2021 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
MIAX10005LS 2020/2021 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
BIAX10031
LS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX10013Diplomový projekt IILS 2020/2021 - FI
Diskrétna a aplikovaná matematikaLS 2020/2021 - FI
Diskrétna matematikaLS 2020/2021 - FIRNDr. Peter Viceník, PhD.
BIAX10047Fyzická vrstva IKS (Používateľské rozhranie)LS 2020/2021 - FIIng. Juraj Štefanovič, PhD.
BIAX10033
LS 2020/2021 - FI
Modelovanie a simuláciaLS 2020/2021 - FI
Odborná prax
LS 2020/2021 - FI
BIAX20022LS 2020/2021 - FIdoc. Ing. Martin Šperka, PhD.
Počítačové sieteLS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
LS 2020/2021 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
BIAX10026Podnikové informačné systémyLS 2020/2021 - FIdoc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
BIAX30018LS 2020/2021 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
MIAX10004LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
LS 2020/2021 - FI
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
LS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Štátna bakalárska skúška
LS 2020/2021 - FI
SZSLS 2020/2021 - FI
MIAX10020
LS 2020/2021 - FI
Technológie inteligentného prostredia
LS 2020/2021 - FI
BIAX10019Úvod do databázLS 2020/2021 - FI
MIAX20015Virtuálna a rozšírená realitaLS 2020/2021 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
Webové technológie a dizajnLS 2020/2021 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.