31. 3. 2020  4:12      Benjamín        
Univerzitný informačný systém

Ústav aplikovanej informatiky (FI) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FI.

KódNázov predmetuObdobieGarant
MIAX10001Analýza a projektovanie ISLS 2019/2020 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
BIAX10048Analýza a zložitosť algoritmovLS 2019/2020 - FIIng. Ján Doboš
BIAX20031Analýza a zložitosť algoritmovLS 2019/2020 - FIIng. Ján Doboš
BIAX10005Anglický jazyk pre informatikov I.LS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10011Anglický jazyk pre informatikov II.LS 2019/2020 - FIMgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.
BIAX10021Anglický jazyk pre informatikov IV.LS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10045Aplikované algoritmy v IKTLS 2019/2020 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
BIAX10009Architektúra počítačovLS 2019/2020 - FIprof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
BIAX10027Bakalárska práca II.LS 2019/2020 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
MIAX10005Big Data, Data MiningLS 2019/2020 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
MIAX10008Business IntelligenceLS 2019/2020 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
MIAX30014Databázové technológieLS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10031Dátové štruktúry a algoritmyLS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX10013Diplomový projekt IILS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX10014Diskrétna a aplikovaná matematikaLS 2019/2020 - FIdoc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.
BIAX10007Diskrétna matematikaLS 2019/2020 - FIdoc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.
BIAX30016Dizajn a testovanie používateľských rozhraníLS 2019/2020 - FIIng. Juraj Štefanovič, PhD.
BIAX10047Fyzická vrstva IKS (Používateľské rozhranie)LS 2019/2020 - FIIng. Juraj Štefanovič, PhD.
BIAX10042Fyzická vrstva informačných a komunikačných systémovLS 2019/2020 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
BIAX10033Informačná bezpečnosť a ochrana súkromiaLS 2019/2020 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
BIAX20009Modelovanie a simuláciaLS 2019/2020 - FIIng. Juraj Štefanovič, PhD.
MIAX20002Obchodné právoLS 2019/2020 - FIprof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
MIAX30006Odborná praxLS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX20022Odborná prax v ITLS 2019/2020 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
MIAX30016Operačné systémyLS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX20013Paradigmy programovaniaLS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX30017Paradigmy programovaniaLS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10013Počítačové sieteLS 2019/2020 - FIIng. Juraj Štefanovič, PhD.
MIAX10012Podniková architektúraLS 2019/2020 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
BIAX10026Podnikové informačné systémyLS 2019/2020 - FIdoc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
MIAX30015Podnikové informačné systémyLS 2019/2020 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
BIAX30018Pokročilé programovacie technikyLS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX30015Používateľské rozhranie - návrh a testovanieLS 2019/2020 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
BIAX20015Princípy vývoja prevádzkovania informačných systémov podnikuLS 2019/2020 - FIprof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
MIAX10004Procesné riadenieLS 2019/2020 - FIprof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
BIAX10038Programovanie GUILS 2019/2020 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
MIAX10003Riadenie podnikovej informatikyLS 2019/2020 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
BIAX20021Seminár trendy v ITLS 2019/2020 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
SZSŠtátna záverečná skúškaLS 2019/2020 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
MIAX20003Technológie inteligentného prostrediaLS 2019/2020 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
MIAX10020Technológie inteligentného prostrediaLS 2019/2020 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
BIAX10019Úvod do databázLS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX20015Virtuálna a rozšírená realitaLS 2019/2020 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
MIAX20008Vizuálne počítanie a multimédiaLS 2019/2020 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
BIAX10036Webové technológie a dizajnLS 2019/2020 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
BIAX30017Základy práva pre informatikovLS 2019/2020 - FIJUDr. Veronika Skorková, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.