27. 5. 2020  16:46      Iveta        
Univerzitní informační systém

Ústav aplikovanej informatiky (FI) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FI.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
MIAX10001Analýza a projektovanie IS
LS 2019/2020 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
BIAX10048LS 2019/2020 - FIIng. Ján Doboš
LS 2019/2020 - FIIng. Ján Doboš
BIAX10005Anglický jazyk pre informatikov I.
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10011Anglický jazyk pre informatikov II.LS 2019/2020 - FIMgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.
BIAX10021Anglický jazyk pre informatikov IV.LS 2019/2020 - FI
BIAX10045
LS 2019/2020 - FI
BIAX10009LS 2019/2020 - FIprof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Bakalárska práca II.
LS 2019/2020 - FI
MIAX10005LS 2019/2020 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
MIAX10008LS 2019/2020 - FI
MIAX30014LS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10031Dátové štruktúry a algoritmy
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX10013Diplomový projekt IILS 2019/2020 - FI
MIAX10014
LS 2019/2020 - FI
doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.
BIAX10007Diskrétna matematikaLS 2019/2020 - FI
BIAX30016Dizajn a testovanie používateľských rozhraní
LS 2019/2020 - FI
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
Fyzická vrstva IKS (Používateľské rozhranie)LS 2019/2020 - FIIng. Juraj Štefanovič, PhD.
LS 2019/2020 - FI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
LS 2019/2020 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
BIAX20009LS 2019/2020 - FI
Obchodné právo
LS 2019/2020 - FI
Odborná prax
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX20013Paradigmy programovania
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX30017
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
LS 2019/2020 - FI
Podniková architektúra
LS 2019/2020 - FI
BIAX10026Podnikové informačné systémy
LS 2019/2020 - FI
MIAX30015Podnikové informačné systémyLS 2019/2020 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
BIAX30018Pokročilé programovacie techniky
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Používateľské rozhranie - návrh a testovanie
LS 2019/2020 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
Princípy vývoja prevádzkovania informačných systémov podnikuLS 2019/2020 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
Procesné riadenieLS 2019/2020 - FIprof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
BIAX10038Programovanie GUILS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
BIAX20021
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
SZS
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
MIAX10020Technológie inteligentného prostrediaLS 2019/2020 - FI
Úvod do databáz
LS 2019/2020 - FI
MIAX20015Virtuálna a rozšírená realita
LS 2019/2020 - FI
MIAX20008LS 2019/2020 - FI
BIAX10036Webové technológie a dizajn
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.