10. 7. 2020  12:52      Amália        
Univerzitný informačný systém

Ústav aplikovanej informatiky (FI) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FI.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Analýza a projektovanie ISLS 2019/2020 - FI
BIAX10048Analýza a zložitosť algoritmovLS 2019/2020 - FIIng. Ján Doboš
BIAX20031LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
Anglický jazyk pre informatikov II.LS 2019/2020 - FIMgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.
BIAX10021Anglický jazyk pre informatikov IV.LS 2019/2020 - FI
BIAX10045Aplikované algoritmy v IKTLS 2019/2020 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
LS 2019/2020 - FI
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
BIAX10027
LS 2019/2020 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
Big Data, Data MiningLS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
MIAX30014Databázové technológieLS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10031Dátové štruktúry a algoritmyLS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX10013Diplomový projekt IILS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
LS 2019/2020 - FI
doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.
Diskrétna matematikaLS 2019/2020 - FI
Dizajn a testovanie používateľských rozhraníLS 2019/2020 - FIIng. Juraj Štefanovič, PhD.
BIAX10047Fyzická vrstva IKS (Používateľské rozhranie)LS 2019/2020 - FIIng. Juraj Štefanovič, PhD.
LS 2019/2020 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Informačná bezpečnosť a ochrana súkromia
LS 2019/2020 - FI
BIAX20009LS 2019/2020 - FI
Obchodné právo
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX20022
LS 2019/2020 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
Operačné systémyLS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
LS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Počítačové sieteLS 2019/2020 - FI
MIAX10012Podniková architektúra
LS 2019/2020 - FI
BIAX10026Podnikové informačné systémy
LS 2019/2020 - FI
MIAX30015LS 2019/2020 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
BIAX30018LS 2019/2020 - FI
Používateľské rozhranie - návrh a testovanie
LS 2019/2020 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
BIAX20015LS 2019/2020 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
MIAX10004LS 2019/2020 - FIprof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
LS 2019/2020 - FI
MIAX10003Riadenie podnikovej informatikyLS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
Štátna záverečná skúška
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
LS 2019/2020 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
Technológie inteligentného prostredia
LS 2019/2020 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
Úvod do databázLS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
LS 2019/2020 - FI
MIAX20008Vizuálne počítanie a multimédiaLS 2019/2020 - FI
BIAX10036LS 2019/2020 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
BIAX30017Základy práva pre informatikov
LS 2019/2020 - FI
JUDr. Veronika Skorková, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetuObdobie
Garant
BIAX20031
ZS 2020/2021 - FI
Ing. Ján Doboš
ZS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
BIAX10005
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10011Anglický jazyk pre informatikov II.ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FIMgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.
MIAX10016Aplikované algoritmy vo forenzike a bioinformatike
ZS 2020/2021 - FI
Architektúra počítačovZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Bakalárska práca I.ZS 2020/2021 - FI
MIAX10009ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
ZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
MIAX10013Diplomový projekt IIZS 2020/2021 - FI
Diskrétna a aplikovaná matematika
ZS 2020/2021 - FI
doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.
BIAX10039
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
BIAX10033Informačná bezpečnosť a ochrana súkromiaZS 2020/2021 - FI
MIAX10007
ZS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
BIAX10041ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
BIAX20009Modelovanie a simulácia
ZS 2020/2021 - FI
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
Modelovanie podnikových systémov
ZS 2020/2021 - FI
BIAX10012Objektovo-orientované programovanieZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
ZS 2020/2021 - FI
MIAX10010ZS 2020/2021 - FI
Operačné systémy
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX20013
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Paradigmy programovaniaZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FIIng. Juraj Štefanovič, PhD.
BIAX20015Princípy vývoja prevádzkovania informačných systémov podniku
ZS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
ZS 2020/2021 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
Riadenie podnikovej informatiky
ZS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
ZS 2020/2021 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
MIAX20014Štatistika
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
ZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
SZS
ZS 2020/2021 - FI
BIAX10019Úvod do databáz
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Úvod do etikyZS 2020/2021 - FIprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
ZS 2020/2021 - FIIng. Juraj Štefanovič, PhD.
MIAX20008
ZS 2020/2021 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
Webové technológie a dizajnZS 2020/2021 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
MIAX30013ZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Václav Řepa, CSc.
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX20036Základy štatistikyZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
MIAX10001Analýza a projektovanie ISLS 2020/2021 - FI
BIAX10005Anglický jazyk pre informatikov I.
LS 2020/2021 - FI
Mgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.
LS 2020/2021 - FI
Mgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.
BIAX10021Anglický jazyk pre informatikov IV.
LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Architektúra počítačov
LS 2020/2021 - FI
BIAX10027
LS 2020/2021 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
Big Data, Data Mining
LS 2020/2021 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
BIAX10031Dátové štruktúry a algoritmyLS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX10013Diplomový projekt II
LS 2020/2021 - FI
MIAX10014Diskrétna a aplikovaná matematika
LS 2020/2021 - FI
BIAX10007Diskrétna matematikaLS 2020/2021 - FIRNDr. Peter Viceník, PhD.
BIAX10047Fyzická vrstva IKS (Používateľské rozhranie)LS 2020/2021 - FIIng. Juraj Štefanovič, PhD.
LS 2020/2021 - FIIng. Ivana Budinská, PhD.
LS 2020/2021 - FIIng. Juraj Štefanovič, PhD.
MIAX30006LS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Odborná prax v ITLS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX10012Podniková architektúra
LS 2020/2021 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
Podnikové informačné systémy
LS 2020/2021 - FI
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
Pokročilé programovacie techniky
LS 2020/2021 - FI
MIAX10004Procesné riadenie
LS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
LS 2020/2021 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
Riadenie podnikovej informatiky
LS 2020/2021 - FI
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
BIAX20021
LS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Štátna bakalárska skúška
LS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Štátna záverečná skúška
LS 2020/2021 - FI
Technológie inteligentného prostredia
LS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
LS 2020/2021 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
LS 2020/2021 - FI
Virtuálna a rozšírená realitaLS 2020/2021 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
BIAX10036LS 2020/2021 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.