2. 7. 2020  13:57      Berta        
Univerzitní informační systém

Ústav aplikovanej informatiky (FI) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FI.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
LS 2019/2020 - FI
BIAX10048Analýza a zložitosť algoritmov
LS 2019/2020 - FI
Analýza a zložitosť algoritmovLS 2019/2020 - FI
BIAX10005LS 2019/2020 - FI
Anglický jazyk pre informatikov II.
LS 2019/2020 - FI
Mgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.
LS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10045LS 2019/2020 - FI
BIAX10009
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
MIAX10005Big Data, Data MiningLS 2019/2020 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
MIAX10008Business IntelligenceLS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
MIAX10014Diskrétna a aplikovaná matematika
LS 2019/2020 - FI
BIAX10007
LS 2019/2020 - FI
doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.
Dizajn a testovanie používateľských rozhraníLS 2019/2020 - FI
Fyzická vrstva IKS (Používateľské rozhranie)LS 2019/2020 - FIIng. Juraj Štefanovič, PhD.
BIAX10042Fyzická vrstva informačných a komunikačných systémov
LS 2019/2020 - FI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Informačná bezpečnosť a ochrana súkromiaLS 2019/2020 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
BIAX20009LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
Odborná prax
LS 2019/2020 - FI
Odborná prax v ITLS 2019/2020 - FI
MIAX30016Operačné systémyLS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
BIAX10013Počítačové siete
LS 2019/2020 - FI
MIAX10012Podniková architektúra
LS 2019/2020 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
Podnikové informačné systémy
LS 2019/2020 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
MIAX30015
LS 2019/2020 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
Princípy vývoja prevádzkovania informačných systémov podnikuLS 2019/2020 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
Procesné riadenieLS 2019/2020 - FIprof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Programovanie GUILS 2019/2020 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
MIAX10003LS 2019/2020 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
LS 2019/2020 - FI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Štátna bakalárska skúškaLS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
SZS
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
Technológie inteligentného prostrediaLS 2019/2020 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX20015
LS 2019/2020 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
MIAX20008LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
LS 2019/2020 - FI
JUDr. Veronika Skorková, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

KódNázev předmětu
Období
Garant
ZS 2020/2021 - FIIng. Ján Doboš
BIAX10048Analýza a zložitosť algoritmovZS 2020/2021 - FI
Anglický jazyk pre informatikov I.ZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10011Anglický jazyk pre informatikov II.ZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10017
ZS 2020/2021 - FI
Mgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.
MIAX10016ZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Architektúra počítačov
ZS 2020/2021 - FI
BIAX10025
ZS 2020/2021 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
ZS 2020/2021 - FI
Business Intelligence
ZS 2020/2021 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
MIAX10011ZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Diplomový projekt IIZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX10014Diskrétna a aplikovaná matematikaZS 2020/2021 - FI
BIAX10039Ekonomika pre informatikov
ZS 2020/2021 - FI
doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
Fyzická vrstva informačných a komunikačných systémov
ZS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Informačná bezpečnosť a ochrana súkromia
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
Manažment inovácií
ZS 2020/2021 - FI
MIAX10002ZS 2020/2021 - FI
BIAX10041Matematika I.
ZS 2020/2021 - FI
MIAX20012Modelovanie a animáciaZS 2020/2021 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
BIAX10012Objektovo-orientované programovanie
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX30006ZS 2020/2021 - FI
MIAX10010Ochrana a kódovanie informácií
ZS 2020/2021 - FI
BIAX10014ZS 2020/2021 - FI
MIAX20013ZS 2020/2021 - FI
Paradigmy programovania
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
BIAX20015ZS 2020/2021 - FI
BIAX10044
ZS 2020/2021 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
ZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
Softvérové inžinierstvoZS 2020/2021 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
ZS 2020/2021 - FI
SBSŠtátna bakalárska skúška
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
ZS 2020/2021 - FI
BIAX10019
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10043Úvod do etikyZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FIIng. Juraj Štefanovič, PhD.
ZS 2020/2021 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
BIAX10036ZS 2020/2021 - FI
MIAX30013
ZS 2020/2021 - FI
BIAX20024Základy multimédií
ZS 2020/2021 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
BIAX10029
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
MIAX10001Analýza a projektovanie IS
LS 2020/2021 - FI
BIAX10005LS 2020/2021 - FI
BIAX10011Anglický jazyk pre informatikov II.LS 2020/2021 - FI
Anglický jazyk pre informatikov IV.
LS 2020/2021 - FI
Mgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.
Aplikované algoritmy v IKTLS 2020/2021 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
LS 2020/2021 - FI
BIAX10027
LS 2020/2021 - FI
MIAX10005LS 2020/2021 - FI
Dátové štruktúry a algoritmy
LS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FI
BIAX10007
LS 2020/2021 - FI
RNDr. Peter Viceník, PhD.
Fyzická vrstva IKS (Používateľské rozhranie)
LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FI
BIAX20009Modelovanie a simulácia
LS 2020/2021 - FI
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
Odborná prax
LS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
LS 2020/2021 - FI
BIAX10013
LS 2020/2021 - FI
MIAX10012Podniková architektúra
LS 2020/2021 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
BIAX10026Podnikové informačné systémyLS 2020/2021 - FIdoc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FI
BIAX10038Programovanie GUI
LS 2020/2021 - FI
MIAX10003Riadenie podnikovej informatiky
LS 2020/2021 - FI
Seminár trendy v ITLS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
MIAX20003Technológie inteligentného prostredia
LS 2020/2021 - FI
Technológie inteligentného prostrediaLS 2020/2021 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
LS 2020/2021 - FI
MIAX20015Virtuálna a rozšírená realitaLS 2020/2021 - FI
BIAX10036
LS 2020/2021 - FI