2. 7. 2020  14:49      Berta        
Univerzitný informačný systém

Ústav aplikovanej informatiky (FI) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FI.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Analýza a projektovanie ISLS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
Ing. Ján Doboš
LS 2019/2020 - FI
Ing. Ján Doboš
BIAX10005
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
Mgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.
BIAX10021Anglický jazyk pre informatikov IV.LS 2019/2020 - FI
BIAX10045Aplikované algoritmy v IKT
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
LS 2019/2020 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
LS 2019/2020 - FI
MIAX30014LS 2019/2020 - FI
BIAX10031LS 2019/2020 - FI
MIAX10013Diplomový projekt II
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
LS 2019/2020 - FIdoc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.
BIAX10007Diskrétna matematika
LS 2019/2020 - FI
doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.
BIAX30016
LS 2019/2020 - FI
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
LS 2019/2020 - FIIng. Juraj Štefanovič, PhD.
LS 2019/2020 - FI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
BIAX10033LS 2019/2020 - FI
BIAX20009Modelovanie a simulácia
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
MIAX30006Odborná praxLS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
MIAX30016
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Paradigmy programovania
LS 2019/2020 - FI
Paradigmy programovania
LS 2019/2020 - FI
Počítačové siete
LS 2019/2020 - FI
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
LS 2019/2020 - FI
Podnikové informačné systémyLS 2019/2020 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
MIAX30015Podnikové informačné systémy
LS 2019/2020 - FI
Pokročilé programovacie techniky
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX30015
LS 2019/2020 - FI
Princípy vývoja prevádzkovania informačných systémov podniku
LS 2019/2020 - FI
Ing. Július Hlaváč, PhD.
MIAX10004LS 2019/2020 - FIprof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
BIAX10038
LS 2019/2020 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
Riadenie podnikovej informatikyLS 2019/2020 - FIdoc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
BIAX20021LS 2019/2020 - FI
Štátna bakalárska skúška
LS 2019/2020 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Štátna záverečná skúškaLS 2019/2020 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX20003LS 2019/2020 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
LS 2019/2020 - FI
LS 2019/2020 - FI
MIAX20015Virtuálna a rozšírená realita
LS 2019/2020 - FI
Vizuálne počítanie a multimédia
LS 2019/2020 - FI
BIAX10036Webové technológie a dizajnLS 2019/2020 - FI
BIAX30017Základy práva pre informatikovLS 2019/2020 - FI

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Analýza a zložitosť algoritmov
ZS 2020/2021 - FI
Analýza a zložitosť algoritmov
ZS 2020/2021 - FI
Anglický jazyk pre informatikov I.
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10011ZS 2020/2021 - FI
BIAX10017Anglický jazyk pre informatikov III.
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
BIAX10009Architektúra počítačovZS 2020/2021 - FI
Bakalárska práca I.
ZS 2020/2021 - FI
MIAX10009
ZS 2020/2021 - FI
MIAX10008Business IntelligenceZS 2020/2021 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
ZS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
MIAX10013ZS 2020/2021 - FI
MIAX10014
ZS 2020/2021 - FI
BIAX10039Ekonomika pre informatikovZS 2020/2021 - FI
Fyzická vrstva informačných a komunikačných systémov
ZS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Informačná bezpečnosť a ochrana súkromiaZS 2020/2021 - FI
KontrolingZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FIdoc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.
ZS 2020/2021 - FIRNDr. Ján Lacko, PhD.
ZS 2020/2021 - FI
Modelovanie podnikových systémov
ZS 2020/2021 - FI
BIAX10012Objektovo-orientované programovanie
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
MIAX10010ZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
BIAX10014ZS 2020/2021 - FIprof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Paradigmy programovaniaZS 2020/2021 - FI
MIAX30017
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10013Počítačové sieteZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FIprof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
BIAX10044Projektový manažment
ZS 2020/2021 - FI
MIAX10003Riadenie podnikovej informatiky
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
ŠtatistikaZS 2020/2021 - FI
SBSŠtátna bakalárska skúškaZS 2020/2021 - FI
SZSŠtátna záverečná skúška
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Úvod do databáz
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
BIAX10043Úvod do etiky
ZS 2020/2021 - FI
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BIAX10002Úvod do informatikyZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
MIAX30013Základy modelovania objektov a procesov
ZS 2020/2021 - FI
ZS 2020/2021 - FI
RNDr. Ján Lacko, PhD.
BIAX10029Základy programovania
ZS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Základy štatistikyZS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FIIng. Július Hlaváč, PhD.
LS 2020/2021 - FI
Mgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.
BIAX10011Anglický jazyk pre informatikov II.LS 2020/2021 - FIMgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.
LS 2020/2021 - FIMgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.
BIAX10045Aplikované algoritmy v IKTLS 2020/2021 - FI
BIAX10009LS 2020/2021 - FI
Bakalárska práca II.LS 2020/2021 - FI
MIAX10005
LS 2020/2021 - FI
Dátové štruktúry a algoritmy
LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FI
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
MIAX10014
LS 2020/2021 - FI
BIAX10007Diskrétna matematikaLS 2020/2021 - FIRNDr. Peter Viceník, PhD.
LS 2020/2021 - FI
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
BIAX10033Informačná bezpečnosť a ochrana súkromiaLS 2020/2021 - FIIng. Ivana Budinská, PhD.
BIAX20009Modelovanie a simuláciaLS 2020/2021 - FIIng. Juraj Štefanovič, PhD.
Odborná praxLS 2020/2021 - FI
BIAX20022Odborná prax v ITLS 2020/2021 - FI
BIAX10013LS 2020/2021 - FI
MIAX10012
LS 2020/2021 - FI
BIAX10026LS 2020/2021 - FI
Pokročilé programovacie techniky
LS 2020/2021 - FI
MIAX10004LS 2020/2021 - FIprof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
Programovanie GUI
LS 2020/2021 - FI
Riadenie podnikovej informatikyLS 2020/2021 - FIdoc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
Seminár trendy v IT
LS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Štátna bakalárska skúška
LS 2020/2021 - FI
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
SZSŠtátna záverečná skúška
LS 2020/2021 - FI
LS 2020/2021 - FI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
LS 2020/2021 - FIprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Úvod do databázLS 2020/2021 - FI
Virtuálna a rozšírená realitaLS 2020/2021 - FI
BIAX10036
LS 2020/2021 - FI