Dekanát FPS (FPS) - zoznam garantovaných predmetovHelp


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FM.

Kód
Názov predmetuObdobie
Garant
Sociálna psychológia v médiách a marketingu
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FM
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.
BMMX90131
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FM

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.