11. 7. 2020  20:08      Milota        
Univerzitný informačný systém

Dekanát FPS (FPS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FM.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
Sociálna psychológia v médiách a marketingu2019/2020 - doktorandské štúdiá - FMprof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.
Sociálna psychológia v médiách a marketingu2019/2020 - doktorandské štúdiá - FMprof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FM
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FMprof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.