22. 9. 2020  9:15      Móric        
Univerzitní informační systém

Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2020/2021 - FP, 2020/2021 - doktorandská studia - FP, ZS 2020/2021 - FP.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
Aktuálne otázky teórie a dejín práva
2020/2021 - doktorandská studia - FP
AJB313EKAnglický jazyk - BeginnersZS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
Anglický jazyk - BeginnersZS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
AJB113EK
ZS 2020/2021 - FP
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
AJB113EPAnglický jazyk - Beginners
ZS 2020/2021 - FP
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
ZS 2020/2021 - FP
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
AJI313EP
ZS 2020/2021 - FP
AJI313EKAnglický jazyk - Intermediate
ZS 2020/2021 - FP
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
ZS 2020/2021 - FP
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
Anglický jazyk - Pre-IntermediateZS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
AJP313EPAnglický jazyk - Pre-IntermediateZS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
ZS 2020/2021 - FP
AJP113EK
ZS 2020/2021 - FP
BPPX20218Cirkevné právo
2020/2021 - doktorandská studia - FP
CPD114DPZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
Dejiny kodifikácie práva
ZS 2020/2021 - FP
2020/2021 - doktorandská studia - FP
doc. JUDr. Július Kováč, CSc.
P1103ZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FPJUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
ESP113EKEvropské správní právo
ZS 2020/2021 - FP
2020/2021 - doktorandská studia - FPdoc. JUDr. Július Kováč, CSc.
P2304ZS 2020/2021 - FPJUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
P1301ZS 2020/2021 - FP
Latinčina pre právnikov III.
ZS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
ZS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Logika pre právnikov
2020/2021 - doktorandská studia - FP
P1304Národohospodárska politika
ZS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
NJP313EKNěmecký jazyk - pokročilí
ZS 2020/2021 - FP
NJP313EPNěmecký jazyk - pokročilí
ZS 2020/2021 - FP
NJP113EK
ZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
Německý jazyk - začátečníciZS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
ZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FPMgr. Andrea Demovičová, PhD.
Polícia vo vývoji štátu a práva
ZS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P1205
ZS 2020/2021 - FP
MV1003Politická filozofia I.ZS 2020/2021 - FP
Právna komunikácia v anglickom jazyku I.ZS 2020/2021 - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
ZS 2020/2021 - FP
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FP
BPPX10203Právna veda - teória a metodológia II.
2020/2021 - doktorandská studia - FP
P2202ZS 2020/2021 - FPMgr. Lukáš Zajac, PhD.
Rímske právo I.ZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FP
RIP113EP
ZS 2020/2021 - FP
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
Římské právo I
ZS 2020/2021 - FP
BPPX207082020/2021 - doktorandská studia - FP
ZS 2020/2021 - FP
prof. ThDr. Jozef Krajči, PhD.
Svetové náboženstvá a ich vplyv na právny systém
ZS 2020/2021 - FP
2020/2021 - doktorandská studia - FP
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
P3208Svetové právne systémyZS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Andrea Erdösová, PhD.
Španělský jazyk I
ZS 2020/2021 - FP
P4308ZS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
MV2203Štylistika a rétorikaZS 2020/2021 - FP
Štylistika a rétorika
ZS 2020/2021 - FP
Mgr. Andrea Demovičová, PhD.
P2205
ZS 2020/2021 - FP
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
Štylistika nemeckých právnych textov
ZS 2020/2021 - FP
MV1303Teoretické aspekty komunikácie
ZS 2020/2021 - FP
P1303Teoretické aspekty komunikácie
ZS 2020/2021 - FP
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
P1101
ZS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Teória práva I.
ZS 2020/2021 - FP
Teorie práva I
ZS 2020/2021 - FP
TEP113EKZS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
Ústavní právo a státověda IZS 2020/2021 - FP
UPS113EPZS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
P5360
ZS 2020/2021 - FP
P3304Úvod do mediácie / Alternatívne formy urovnávania sporov
ZS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P3309Vedecká propedeutika - špecializovaný seminár k príprave diplomových prác
ZS 2020/2021 - FP
doc. PhDr. JUDr. Marcela Tittlová, LL.M., PhD.
P2301ZS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P2302Základy manažmentu
ZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FP
Základy práva
ZS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.
P5358
ZS 2020/2021 - FP
BPPX20901Základy vysokoškolskej pedagogiky2020/2021 - doktorandská studia - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
P2209Analýza anglických právnych textov
LS 2020/2021 - FP
P2210Analýza nemeckých právnych textov
LS 2020/2021 - FP
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
Anglický jazyk - Beginners
LS 2020/2021 - FP
AJB413EKLS 2020/2021 - FP
Anglický jazyk - Beginners
LS 2020/2021 - FP
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
AJI213EPAnglický jazyk - IntermediateLS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
AJI413EKAnglický jazyk - IntermediateLS 2020/2021 - FP
AJI213EKLS 2020/2021 - FP
AJP213EP
LS 2020/2021 - FP
AJP413EK
LS 2020/2021 - FP
Anglický jazyk - Pre-IntermediateLS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
Cirkevné a kánonické právoLS 2020/2021 - FP
CPD222DKČeské a československé právní dějiny IILS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
MV1006LS 2020/2021 - FPprof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
P1310LS 2020/2021 - FPJUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
LS 2020/2021 - FP
Elementy európskej právnej kultúry
LS 2020/2021 - FP
JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
P1210LS 2020/2021 - FPJUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
MV2210EtikaLS 2020/2021 - FP
ETP113EKEtika v právuLS 2020/2021 - FP
MV1108Francúzsky jazyk II.
LS 2020/2021 - FP
prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
MV2207Francúzsky jazyk IV.LS 2020/2021 - FP
Francúzsky jazyk VI.
LS 2020/2021 - FP
MV2115Francúzsky jazyk VII.LS 2020/2021 - FP
P1307Latinčina pre právnikov II.LS 2020/2021 - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
Německý jazyk - pokročilí
LS 2020/2021 - FP
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
NJP413EKNěmecký jazyk - pokročilí
LS 2020/2021 - FP
LS 2020/2021 - FP
LS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
NJZ213EPNěmecký jazyk - začátečníciLS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
LS 2020/2021 - FP
P1211Politická filozofia a filozofia práva II.LS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
MV1007Politická filozofia II.
LS 2020/2021 - FP
prof. JUDr. Miloš Večeřa, Ph.D.
Právna etikaLS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P1207
LS 2020/2021 - FP
P1106Rímske právo II.
LS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Július Kováč, CSc.
Ruský jazyk IILS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
RJA213EPLS 2020/2021 - FP
LS 2020/2021 - FP
LS 2020/2021 - FP
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
P2312LS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Svetové právne systémy
LS 2020/2021 - FP
Španělský jazyk IILS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
Španělský jazyk IILS 2020/2021 - FP
Teoretické aspekty komunikácie
LS 2020/2021 - FP
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
LS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P1105Teória práva II.LS 2020/2021 - FP
LS 2020/2021 - FP
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
Teorie práva IILS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
Ústavní právo a státověda IILS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
UPS225CKÚstavní právo a státověda IILS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
LS 2020/2021 - FP
MV1309
LS 2020/2021 - FP
P2317Vývoj a súčasná prax notárstva
LS 2020/2021 - FP
ZOP214CKZáklady občanského práva IILS 2020/2021 - FP
LS 2020/2021 - FP
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
P5359Základy právnej komunikácie v anglickom jazyku II.LS 2020/2021 - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.