3. 8. 2020  16:28      Jerguš        
Univerzitný informačný systém

Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FP, LS 2019/2020 - FP.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Aktuálne otázky teórie a dejín práva
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FP
Cirkevné právo
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FP
Dejiny právneho myslenia
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FP
doc. JUDr. Július Kováč, CSc.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FP
BPPX20208Logika pre právnikov2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPprof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
BPPX10202Právna veda - teória a metodológia I.2019/2020 - doktorandské štúdiá - FP
BPPX10203Právna veda - teória a metodológia II.2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPprof. JUDr. Miloš Večeřa, Ph.D.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FP
prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
Svetové právne systémy2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPprof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
BPPX209012019/2020 - doktorandské štúdiá - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
LS 2019/2020 - FP
P2210Analýza nemeckých právnych textovLS 2019/2020 - FP
P1209
LS 2019/2020 - FP
JUDr. Pavol Judiak, PhD.
Dejiny SlovenskaLS 2019/2020 - FPJUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
Dejiny súkromného práva v strednej EurópeLS 2019/2020 - FPJUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
P1107
LS 2019/2020 - FP
JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
MV1204Elementy európskej právnej kultúry
LS 2019/2020 - FP
LS 2019/2020 - FP
JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
LS 2019/2020 - FP
Francúzsky jazyk II.LS 2019/2020 - FP
MV2207
LS 2019/2020 - FP
MV2111Francúzsky jazyk VI.LS 2019/2020 - FP
MV2115
LS 2019/2020 - FP
Latinčina pre právnikov II.LS 2019/2020 - FP
LS 2019/2020 - FP
LS 2019/2020 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Právna etika
LS 2019/2020 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P1207Právna komunikácia v anglickom jazyku II.
LS 2019/2020 - FP
LS 2019/2020 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P2312
LS 2019/2020 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P3208Svetové právne systémy
LS 2019/2020 - FP
doc. JUDr. Andrea Erdösová, PhD.
MV1303
LS 2019/2020 - FP
LS 2019/2020 - FP
MV1105
LS 2019/2020 - FP
LS 2019/2020 - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
LS 2019/2020 - FP
P2317LS 2019/2020 - FP
Základy právnej komunikácie v anglickom jazyku II.LS 2019/2020 - FP

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetuObdobieGarant
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FP
BPPX20218
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FP
P2307Dejiny kodifikácie práva
ZS 2020/2021 - FP
BPPX20207Dejiny právneho myslenia
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FP
doc. JUDr. Július Kováč, CSc.
ZS 2020/2021 - FP
P1204Elementy európskej právnej kultúry I.
ZS 2020/2021 - FP
Filozofia dejín2020/2021 - doktorandské štúdiá - FP
P2304Historický vývoj európskeho a amerického parlamentarizmuZS 2020/2021 - FPJUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
P1301
ZS 2020/2021 - FP
P2308ZS 2020/2021 - FP
P1302
ZS 2020/2021 - FP
BPPX202082020/2021 - doktorandské štúdiá - FPprof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
P1304
ZS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
ZS 2020/2021 - FPMgr. Andrea Demovičová, PhD.
P3306Polícia vo vývoji štátu a práva
ZS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Politická filozofia a filozofia práva I.ZS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
MV1003ZS 2020/2021 - FP
P1201
ZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FP
BPPX10202
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FP
Právna veda - teória a metodológia II.2020/2021 - doktorandské štúdiá - FPprof. JUDr. Miloš Večeřa, Ph.D.
P2202
ZS 2020/2021 - FP
Mgr. Lukáš Zajac, PhD.
Rímske právo I.
ZS 2020/2021 - FP
BPPX20708Sociológia práva
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FP
MV3305Svetové náboženstvá a ich vplyv na právny systém
ZS 2020/2021 - FP
P3305ZS 2020/2021 - FP
BPPX202122020/2021 - doktorandské štúdiá - FP
Svetové právne systémy
ZS 2020/2021 - FP
P4308
ZS 2020/2021 - FP
MV2203Štylistika a rétorikaZS 2020/2021 - FPdoc. PhDr. Július Matulčík, CSc.
ZS 2020/2021 - FP
Štylistika anglických právnych textovZS 2020/2021 - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
P2206ZS 2020/2021 - FP
Teoretické aspekty komunikácie
ZS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Teoretické aspekty komunikácieZS 2020/2021 - FP
P1101
ZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
ZS 2020/2021 - FP
Úvod do mediácie / Alternatívne formy urovnávania sporovZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FP
P2301
ZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FP
MV2003Základy právaZS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.
ZS 2020/2021 - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
Základy vysokoškolskej pedagogiky2020/2021 - doktorandské štúdiá - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
P2209LS 2020/2021 - FP
LS 2020/2021 - FP
P1209Cirkevné a kánonické právoLS 2020/2021 - FP
MV1006
LS 2020/2021 - FP
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
LS 2020/2021 - FP
P1107
LS 2020/2021 - FP
LS 2020/2021 - FP
JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
P1210LS 2020/2021 - FPJUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
LS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
MV1108LS 2020/2021 - FP
LS 2020/2021 - FP
prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
LS 2020/2021 - FP
LS 2020/2021 - FP
prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
P1307Latinčina pre právnikov II.
LS 2020/2021 - FP
P1211Politická filozofia a filozofia práva II.LS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
MV1007LS 2020/2021 - FP
LS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P1207Právna komunikácia v anglickom jazyku II.LS 2020/2021 - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
P1106Rímske právo II.
LS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Július Kováč, CSc.
P2312Sociológia právaLS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P3208Svetové právne systémy
LS 2020/2021 - FP
Teoretické aspekty komunikácie
LS 2020/2021 - FP
MV1105Teória práva II.
LS 2020/2021 - FP
Teória práva II.LS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD.
P5361LS 2020/2021 - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
MV1309Voľby a volebné systémyLS 2020/2021 - FP
P2317LS 2020/2021 - FPJUDr. Pavol Judiak, PhD.
P5359LS 2020/2021 - FP