1. 10. 2020  13:25      Arnold        
Univerzitní informační systém

Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2020/2021 - FP, 2020/2021 - doktorandská studia - FP, ZS 2020/2021 - FP.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
BPPX102062020/2021 - doktorandská studia - FPprof. JUDr. Miloš Večeřa, Ph.D.
Anglický jazyk - Beginners
ZS 2020/2021 - FP
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
AJB113EKAnglický jazyk - BeginnersZS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
AJB313EKZS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
Anglický jazyk - Beginners
ZS 2020/2021 - FP
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
Anglický jazyk - IntermediateZS 2020/2021 - FP
Anglický jazyk - IntermediateZS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
AJI113EKZS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
ZS 2020/2021 - FP
AJP113EPAnglický jazyk - Pre-IntermediateZS 2020/2021 - FP
Anglický jazyk - Pre-Intermediate
ZS 2020/2021 - FP
AJP313EK
ZS 2020/2021 - FP
AJP113EK
ZS 2020/2021 - FP
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
BPPX20218
2020/2021 - doktorandská studia - FP
CPD114DPZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
ZS 2020/2021 - FP
BPPX20207Dejiny právneho myslenia2020/2021 - doktorandská studia - FP
Dejiny štátu a práva na území Slovenska a českých krajín I.ZS 2020/2021 - FPJUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
P1204Elementy európskej právnej kultúry I.
ZS 2020/2021 - FP
JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
ESP113EKEvropské správní právoZS 2020/2021 - FP
Filozofia dejín2020/2021 - doktorandská studia - FP
P2304
ZS 2020/2021 - FP
P1301Latinčina pre právnikov I.ZS 2020/2021 - FP
P2308Latinčina pre právnikov III.ZS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P1302
ZS 2020/2021 - FP
2020/2021 - doktorandská studia - FP
P1304Národohospodárska politika
ZS 2020/2021 - FP
NJP313EPZS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
ZS 2020/2021 - FP
Německý jazyk - pokročilíZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FP
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
ZS 2020/2021 - FP
NJZ313EP
ZS 2020/2021 - FP
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
ZS 2020/2021 - FP
Mgr. Andrea Demovičová, PhD.
Polícia vo vývoji štátu a právaZS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P1205
ZS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
MV1003Politická filozofia I.
ZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FP
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
Právna komunikácia v nemeckom jazyku I.
ZS 2020/2021 - FP
BPPX10202Právna veda - teória a metodológia I.
2020/2021 - doktorandská studia - FP
prof. JUDr. Miloš Večeřa, Ph.D.
BPPX10203Právna veda - teória a metodológia II.
2020/2021 - doktorandská studia - FP
P2202Psychológia pre právnikov
ZS 2020/2021 - FP
Mgr. Lukáš Zajac, PhD.
Rímske právo I.ZS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Ruský jazyk I
ZS 2020/2021 - FP
RIP113EKŘímské právo IZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FP
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
BPPX20708
2020/2021 - doktorandská studia - FP
P3305Svetové náboženstvá a ich vplyv na právny systémZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FP
Svetové právne systémy
2020/2021 - doktorandská studia - FP
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
ZS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Andrea Erdösová, PhD.
SJA113EKŠpanělský jazyk IZS 2020/2021 - FP
P4308Štatistika pre právnikov
ZS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
ZS 2020/2021 - FP
P2203Štylistika a rétorikaZS 2020/2021 - FP
P2205
ZS 2020/2021 - FP
Štylistika nemeckých právnych textov
ZS 2020/2021 - FP
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
MV1303
ZS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P1303ZS 2020/2021 - FP
MV1101Teória práva I.ZS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Teória práva I.
ZS 2020/2021 - FP
TEP113EK
ZS 2020/2021 - FP
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
Teorie práva I
ZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FP
UPS113EPÚstavní právo a státověda I
ZS 2020/2021 - FP
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
Úvod do anglickej právnej štylistikyZS 2020/2021 - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
P3304Úvod do mediácie / Alternatívne formy urovnávania sporovZS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
ZS 2020/2021 - FP
Vzťah štátu a cirkvi / konfesijné právo
ZS 2020/2021 - FP
P2302Základy manažmentuZS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
ZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.
Základy právnej komunikácie v anglickom jazyku I.ZS 2020/2021 - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
BPPX20901
2020/2021 - doktorandská studia - FP
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
P2209Analýza anglických právnych textovLS 2020/2021 - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
P2210Analýza nemeckých právnych textov
LS 2020/2021 - FP
AJB213EPAnglický jazyk - BeginnersLS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
AJB213EKAnglický jazyk - Beginners
LS 2020/2021 - FP
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
Anglický jazyk - BeginnersLS 2020/2021 - FP
AJI413EKAnglický jazyk - Intermediate
LS 2020/2021 - FP
LS 2020/2021 - FP
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
AJI213EP
LS 2020/2021 - FP
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
AJP213EK
LS 2020/2021 - FP
LS 2020/2021 - FP
Anglický jazyk - Pre-IntermediateLS 2020/2021 - FP
LS 2020/2021 - FPJUDr. Pavol Judiak, PhD.
CPD222DKLS 2020/2021 - FP
Dejiny Slovenska
LS 2020/2021 - FP
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
P1310Dejiny súkromného práva v strednej EurópeLS 2020/2021 - FPJUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
P1107
LS 2020/2021 - FP
Elementy európskej právnej kultúry
LS 2020/2021 - FP
P1210Elementy európskej právnej kultúry II.LS 2020/2021 - FP
LS 2020/2021 - FP
LS 2020/2021 - FP
Francúzsky jazyk II.LS 2020/2021 - FP
MV2207Francúzsky jazyk IV.
LS 2020/2021 - FP
LS 2020/2021 - FP
MV2115
LS 2020/2021 - FP
P1307Latinčina pre právnikov II.
LS 2020/2021 - FP
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
NJP213EPNěmecký jazyk - pokročilíLS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
LS 2020/2021 - FP
Německý jazyk - pokročilí
LS 2020/2021 - FP
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
LS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
LS 2020/2021 - FP
NJZ213EKNěmecký jazyk - začátečníci
LS 2020/2021 - FP
P1211
LS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
MV1007LS 2020/2021 - FPprof. JUDr. Miloš Večeřa, Ph.D.
P2208
LS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Právna komunikácia v anglickom jazyku II.LS 2020/2021 - FP
P1106Rímske právo II.LS 2020/2021 - FP
RJA213EKRuský jazyk IILS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
Ruský jazyk IILS 2020/2021 - FP
RIP214CPŘímské právo IILS 2020/2021 - FP
RIP214CKŘímské právo II
LS 2020/2021 - FP
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
Sociológia právaLS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P3208
LS 2020/2021 - FP
SJA213EPŠpanělský jazyk II
LS 2020/2021 - FP
SJA213EKŠpanělský jazyk II
LS 2020/2021 - FP
LS 2020/2021 - FP
MV1105Teória práva II.
LS 2020/2021 - FP
LS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD.
LS 2020/2021 - FP
TEP214CPTeorie práva II
LS 2020/2021 - FP
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
LS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
UPS225CKLS 2020/2021 - FP
LS 2020/2021 - FP
MV1309Voľby a volebné systémy
LS 2020/2021 - FP
P2317
LS 2020/2021 - FP
JUDr. Pavol Judiak, PhD.
ZOP214CKLS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
ZAP234CKZáklady obchodního práva II
LS 2020/2021 - FP
Základy právnej komunikácie v anglickom jazyku II.LS 2020/2021 - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.