1. 10. 2020  14:14      Arnold        
Univerzitný informačný systém

Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FP, LS 2020/2021 - FP, ZS 2020/2021 - FP.

KódNázov predmetuObdobie
Garant
BPPX10206Aktuálne otázky teórie a dejín práva
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FP
AJB113EPAnglický jazyk - Beginners
ZS 2020/2021 - FP
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
ZS 2020/2021 - FP
AJB313EKAnglický jazyk - BeginnersZS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
AJB313EPAnglický jazyk - BeginnersZS 2020/2021 - FP
AJI313EK
ZS 2020/2021 - FP
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
ZS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
ZS 2020/2021 - FP
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
AJI113EPZS 2020/2021 - FP
AJP113EP
ZS 2020/2021 - FP
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
Anglický jazyk - Pre-IntermediateZS 2020/2021 - FP
Anglický jazyk - Pre-Intermediate
ZS 2020/2021 - FP
AJP113EK
ZS 2020/2021 - FP
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
BPPX20218Cirkevné právo2020/2021 - doktorandské štúdiá - FP
CPD114DPČeské a československé právní dějiny
ZS 2020/2021 - FP
CPD122EKZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FP
P1103Dejiny štátu a práva na území Slovenska a českých krajín I.ZS 2020/2021 - FPJUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
P1204Elementy európskej právnej kultúry I.
ZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FP
Filozofia dejín
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FP
doc. JUDr. Július Kováč, CSc.
P2304ZS 2020/2021 - FPJUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
P1301Latinčina pre právnikov I.ZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
ZS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Logika pre právnikov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FP
prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
ZS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
NJP313EPZS 2020/2021 - FP
NJP313EKZS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
NJP113EKZS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
ZS 2020/2021 - FP
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
NJZ313EKNěmecký jazyk - začátečníci
ZS 2020/2021 - FP
NJZ313EPNěmecký jazyk - začátečníci
ZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FPMgr. Andrea Demovičová, PhD.
ZS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P1205Politická filozofia a filozofia práva I.
ZS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
MV1003
ZS 2020/2021 - FP
Právna komunikácia v anglickom jazyku I.ZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FP
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FP
Psychológia pre právnikov
ZS 2020/2021 - FP
Mgr. Lukáš Zajac, PhD.
Rímske právo I.
ZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FP
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
ZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FP
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
Sociológia práva
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FP
Svetové náboženstvá a ich vplyv na právny systém
ZS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
MV3305ZS 2020/2021 - FPprof. ThDr. Jozef Krajči, PhD.
BPPX20212Svetové právne systémy
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FP
Svetové právne systémy
ZS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Andrea Erdösová, PhD.
SJA113EKZS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
P4308Štatistika pre právnikovZS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
MV2203Štylistika a rétorika
ZS 2020/2021 - FP
doc. PhDr. Július Matulčík, CSc.
ZS 2020/2021 - FP
Mgr. Andrea Demovičová, PhD.
P2205ZS 2020/2021 - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
Štylistika nemeckých právnych textov
ZS 2020/2021 - FP
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
ZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FP
MV1101ZS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
ZS 2020/2021 - FP
Teorie práva I
ZS 2020/2021 - FP
Teorie práva IZS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
UPS113EK
ZS 2020/2021 - FP
UPS113EPZS 2020/2021 - FP
P5360Úvod do anglickej právnej štylistikyZS 2020/2021 - FP
Úvod do mediácie / Alternatívne formy urovnávania sporov
ZS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P3309ZS 2020/2021 - FP
P2301ZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
ZOP124EKZáklady občanského práva IZS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
ZS 2020/2021 - FP
P5358Základy právnej komunikácie v anglickom jazyku I.ZS 2020/2021 - FP
Základy vysokoškolskej pedagogiky2020/2021 - doktorandské štúdiá - FP
LS 2020/2021 - FP
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
P2210Analýza nemeckých právnych textov
LS 2020/2021 - FP
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
AJB213EPLS 2020/2021 - FP
AJB213EKLS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
Anglický jazyk - Beginners
LS 2020/2021 - FP
LS 2020/2021 - FP
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
Anglický jazyk - IntermediateLS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
AJI213EPLS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
AJP213EKAnglický jazyk - Pre-IntermediateLS 2020/2021 - FP
LS 2020/2021 - FP
AJP413EKAnglický jazyk - Pre-Intermediate
LS 2020/2021 - FP
P1209Cirkevné a kánonické právo
LS 2020/2021 - FP
České a československé právní dějiny II
LS 2020/2021 - FP
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
LS 2020/2021 - FP
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
LS 2020/2021 - FPJUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
P1107Dejiny štátu a práva na území Slovenska a českých krajín II.LS 2020/2021 - FPJUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
MV1204LS 2020/2021 - FPJUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
Elementy európskej právnej kultúry II.
LS 2020/2021 - FP
MV2210EtikaLS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
LS 2020/2021 - FP
MV1108Francúzsky jazyk II.LS 2020/2021 - FPprof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
MV2207Francúzsky jazyk IV.
LS 2020/2021 - FP
MV2111LS 2020/2021 - FP
LS 2020/2021 - FP
LS 2020/2021 - FP
NJP213EPNěmecký jazyk - pokročilí
LS 2020/2021 - FP
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
Německý jazyk - pokročilíLS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
NJP213EKNěmecký jazyk - pokročilí
LS 2020/2021 - FP
NJZ213EPNěmecký jazyk - začátečníci
LS 2020/2021 - FP
NJZ413EKNěmecký jazyk - začátečníci
LS 2020/2021 - FP
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
LS 2020/2021 - FP
P1211
LS 2020/2021 - FP
MV1007
LS 2020/2021 - FP
P2208Právna etika
LS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P1207
LS 2020/2021 - FP
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
LS 2020/2021 - FP
LS 2020/2021 - FP
Ruský jazyk II
LS 2020/2021 - FP
RIP214CPLS 2020/2021 - FP
RIP214CK
LS 2020/2021 - FP
Sociológia právaLS 2020/2021 - FP
P3208
LS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Andrea Erdösová, PhD.
SJA213EP
LS 2020/2021 - FP
SJA213EKLS 2020/2021 - FPprof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
LS 2020/2021 - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
MV1105LS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P1105Teória práva II.LS 2020/2021 - FP
TEP214CK
LS 2020/2021 - FP
TEP214CP
LS 2020/2021 - FP
Ústavní právo a státověda II
LS 2020/2021 - FP
Ústavní právo a státověda II
LS 2020/2021 - FP
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
Úvod do anglickej právnej analýzy
LS 2020/2021 - FP
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
Voľby a volebné systémy
LS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
LS 2020/2021 - FP
ZOP214CK
LS 2020/2021 - FP
Základy obchodního práva II
LS 2020/2021 - FP
Základy právnej komunikácie v anglickom jazyku II.LS 2020/2021 - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.