5. 7. 2020  12:15      Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov        
Univerzitní informační systém

Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorandská studia - FP, LS 2019/2020 - FP.

KódNázev předmětuObdobí
Garant
2019/2020 - doktorandská studia - FP
2019/2020 - doktorandská studia - FP
doc. JUDr. Július Kováč, CSc.
Dejiny právneho myslenia
2019/2020 - doktorandská studia - FP
BPPX20215
2019/2020 - doktorandská studia - FP
doc. JUDr. Július Kováč, CSc.
Logika pre právnikov2019/2020 - doktorandská studia - FPprof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
BPPX10202
2019/2020 - doktorandská studia - FP
BPPX102032019/2020 - doktorandská studia - FPprof. JUDr. Miloš Večeřa, Ph.D.
BPPX20708Sociológia práva
2019/2020 - doktorandská studia - FP
2019/2020 - doktorandská studia - FP
BPPX20901
2019/2020 - doktorandská studia - FP
LS 2019/2020 - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
P2210Analýza nemeckých právnych textov
LS 2019/2020 - FP
P1209Cirkevné a kánonické právo
LS 2019/2020 - FP
JUDr. Pavol Judiak, PhD.
Dejiny SlovenskaLS 2019/2020 - FPJUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
P1310Dejiny súkromného práva v strednej Európe
LS 2019/2020 - FP
JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
LS 2019/2020 - FP
LS 2019/2020 - FP
P1210Elementy európskej právnej kultúry II.
LS 2019/2020 - FP
JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
MV2210EtikaLS 2019/2020 - FP
MV1108LS 2019/2020 - FPprof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
MV2207Francúzsky jazyk IV.
LS 2019/2020 - FP
LS 2019/2020 - FP
Francúzsky jazyk VII.
LS 2019/2020 - FP
LS 2019/2020 - FP
P1211Politická filozofia a filozofia práva II.
LS 2019/2020 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Politická filozofia II.
LS 2019/2020 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Právna etika
LS 2019/2020 - FP
P1207Právna komunikácia v anglickom jazyku II.LS 2019/2020 - FP
Rímske právo II.
LS 2019/2020 - FP
Sociológia práva
LS 2019/2020 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P3208Svetové právne systémyLS 2019/2020 - FP
MV1303Teoretické aspekty komunikácie
LS 2019/2020 - FP
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
LS 2019/2020 - FP
MV1105
LS 2019/2020 - FP
Úvod do anglickej právnej analýzy
LS 2019/2020 - FP
Voľby a volebné systémy
LS 2019/2020 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
LS 2019/2020 - FP
JUDr. Pavol Judiak, PhD.
LS 2019/2020 - FP

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

KódNázev předmětuObdobí
Garant
2020/2021 - doktorandská studia - FP
BPPX20218
2020/2021 - doktorandská studia - FP
Dejiny kodifikácie právaZS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FP
P1103Dejiny štátu a práva na území Slovenska a českých krajín I.ZS 2020/2021 - FP
P1204Elementy európskej právnej kultúry I.ZS 2020/2021 - FPJUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
BPPX20215
2020/2021 - doktorandská studia - FP
doc. JUDr. Július Kováč, CSc.
Historický vývoj európskeho a amerického parlamentarizmu
ZS 2020/2021 - FP
Latinčina pre právnikov I.
ZS 2020/2021 - FP
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
Latinčina pre právnikov III.ZS 2020/2021 - FP
LogikaZS 2020/2021 - FP
BPPX20208
2020/2021 - doktorandská studia - FP
P1304
ZS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P5312Písomná právna komunikácia v anglickom jazyku
ZS 2020/2021 - FP
Mgr. Andrea Demovičová, PhD.
P3306Polícia vo vývoji štátu a právaZS 2020/2021 - FP
P1205Politická filozofia a filozofia práva I.ZS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
MV1003
ZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FP
Právna veda - teória a metodológia I.
2020/2021 - doktorandská studia - FP
prof. JUDr. Miloš Večeřa, Ph.D.
BPPX10203Právna veda - teória a metodológia II.
2020/2021 - doktorandská studia - FP
P2202Psychológia pre právnikovZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
BPPX20708Sociológia práva
2020/2021 - doktorandská studia - FP
MV3305Svetové náboženstvá a ich vplyv na právny systém
ZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Svetové právne systémyZS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Andrea Erdösová, PhD.
BPPX202122020/2021 - doktorandská studia - FP
P4308ZS 2020/2021 - FP
MV2203
ZS 2020/2021 - FP
P2203Štylistika a rétorika
ZS 2020/2021 - FP
Mgr. Andrea Demovičová, PhD.
Štylistika anglických právnych textovZS 2020/2021 - FP
P2206Štylistika nemeckých právnych textov
ZS 2020/2021 - FP
P1303Teoretické aspekty komunikácie
ZS 2020/2021 - FP
MV1303
ZS 2020/2021 - FP
P1101Teória práva I.ZS 2020/2021 - FP
MV1101ZS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P5360
ZS 2020/2021 - FP
Úvod do mediácie / Alternatívne formy urovnávania sporovZS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P3309
ZS 2020/2021 - FP
doc. PhDr. JUDr. Marcela Tittlová, LL.M., PhD.
P2301Vzťah štátu a cirkvi / konfesijné právo
ZS 2020/2021 - FP
Základy manažmentu
ZS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
ZS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.
P5358Základy právnej komunikácie v anglickom jazyku I.
ZS 2020/2021 - FP
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
Základy vysokoškolskej pedagogiky
2020/2021 - doktorandská studia - FP
P2209Analýza anglických právnych textov
LS 2020/2021 - FP
P2210Analýza nemeckých právnych textov
LS 2020/2021 - FP
Cirkevné a kánonické právo
LS 2020/2021 - FP
MV1006
LS 2020/2021 - FP
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
P1310Dejiny súkromného práva v strednej Európe
LS 2020/2021 - FP
JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
P1107
LS 2020/2021 - FP
LS 2020/2021 - FP
P1210LS 2020/2021 - FP
MV2210Etika
LS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
MV1108Francúzsky jazyk II.
LS 2020/2021 - FP
prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
LS 2020/2021 - FP
MV2111Francúzsky jazyk VI.LS 2020/2021 - FP
Francúzsky jazyk VII.LS 2020/2021 - FP
Latinčina pre právnikov II.
LS 2020/2021 - FP
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
LS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
LS 2020/2021 - FP
P2208
LS 2020/2021 - FP
LS 2020/2021 - FP
Rímske právo II.
LS 2020/2021 - FP
Sociológia právaLS 2020/2021 - FP
P3208LS 2020/2021 - FP
MV1303LS 2020/2021 - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
LS 2020/2021 - FP
LS 2020/2021 - FP
Úvod do anglickej právnej analýzyLS 2020/2021 - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
MV1309Voľby a volebné systémyLS 2020/2021 - FP
P2317Vývoj a súčasná prax notárstva
LS 2020/2021 - FP
P5359LS 2020/2021 - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.