8. 12. 2019  4:20      Marína        
Univerzitný informačný systém

Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FP, LS 2019/2020 - FP, ZS 2019/2020 - FP.

KódNázov predmetuObdobieGarant
BPPX10206Aktuálne otázky teórie a dejín práva2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPprof. JUDr. Miloš Večeřa, Ph.D.
BPPX20218Cirkevné právo2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPdoc. JUDr. Július Kováč, CSc.
P2307Dejiny kodifikácie právaZS 2019/2020 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
BPPX20207Dejiny právneho myslenia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPdoc. JUDr. Július Kováč, CSc.
P1103Dejiny štátu a práva na území Slovenska a českých krajín I.ZS 2019/2020 - FPJUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
P1204Elementy európskej právnej kultúry I.ZS 2019/2020 - FPJUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
BPPX20215Filozofia dejín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPdoc. JUDr. Július Kováč, CSc.
P2304Historický vývoj európskeho a amerického parlamentarizmuZS 2019/2020 - FPJUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
P1301Latinčina pre právnikov I.ZS 2019/2020 - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
P2308Latinčina pre právnikov III.ZS 2019/2020 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P1302LogikaZS 2019/2020 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
BPPX20208Logika pre právnikov2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPprof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
P1304Národohospodárska politikaZS 2019/2020 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P5312Písomná právna komunikácia v anglickom jazykuZS 2019/2020 - FPMgr. Andrea Demovičová, PhD.
P3306Polícia vo vývoji štátu a právaZS 2019/2020 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P1205Politická filozofia a filozofia práva I.ZS 2019/2020 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
MV1003Politická filozofia I.ZS 2019/2020 - FPprof. JUDr. Miloš Večeřa, Ph.D.
P1201Právna komunikácia v anglickom jazyku I.ZS 2019/2020 - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
P1202Právna komunikácia v nemeckom jazyku I.ZS 2019/2020 - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
BPPX10202Právna veda - teória a metodológia I.2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPprof. JUDr. Miloš Večeřa, Ph.D.
BPPX10203Právna veda - teória a metodológia II.2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPprof. JUDr. Miloš Večeřa, Ph.D.
P2202Psychológia pre právnikovZS 2019/2020 - FPMgr. Lukáš Zajac, PhD.
P1102Rímske právo I.ZS 2019/2020 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
BPPX20708Sociológia práva2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPprof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
MV3305Svetové náboženstvá a ich vplyv na právny systémZS 2019/2020 - FPprof. ThDr. Jozef Krajči, PhD.
P3305Svetové náboženstvá a ich vplyv na právny systémZS 2019/2020 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P3208Svetové právne systémyZS 2019/2020 - FPJUDr. Andrea Erdösová, PhD.
BPPX20212Svetové právne systémy2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPprof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
P4308Štatistika pre právnikovZS 2019/2020 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
MV2203Štylistika a rétorikaZS 2019/2020 - FPdoc. PhDr. Július Matulčík, CSc.
P2203Štylistika a rétorikaZS 2019/2020 - FPMgr. Andrea Demovičová, PhD.
P2205Štylistika anglických právnych textovZS 2019/2020 - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
P2206Štylistika nemeckých právnych textovZS 2019/2020 - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
MV1303Teoretické aspekty komunikácieZS 2019/2020 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P1303Teoretické aspekty komunikácieZS 2019/2020 - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
P1101Teória práva I.ZS 2019/2020 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
MV1101Teória práva I.ZS 2019/2020 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P5360Úvod do anglickej právnej štylistikyZS 2019/2020 - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
P3304Úvod do mediácie / Alternatívne formy urovnávania sporovZS 2019/2020 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P3309Vedecká propedeutika - špecializovaný seminár k príprave diplomových prácZS 2019/2020 - FPdoc. PhDr. JUDr. Marcela Tittlová, LL.M., PhD.
P2301Vzťah štátu a cirkvi / konfesijné právoZS 2019/2020 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P2302Základy manažmentuZS 2019/2020 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
MV2003Základy právaZS 2019/2020 - FPdoc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.
P5358Základy právnej komunikácie v anglickom jazyku I.ZS 2019/2020 - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
BPPX20901Základy vysokoškolskej pedagogiky2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
P2209Analýza anglických právnych textovLS 2019/2020 - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
P2210Analýza nemeckých právnych textovLS 2019/2020 - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
P1209Cirkevné a kánonické právoLS 2019/2020 - FPJUDr. Pavol Judiak, PhD.
MV1006Dejiny SlovenskaLS 2019/2020 - FPJUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
P1310Dejiny súkromného práva v strednej EurópeLS 2019/2020 - FPJUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
P1107Dejiny štátu a práva na území Slovenska a českých krajín II.LS 2019/2020 - FPJUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
MV1204Elementy európskej právnej kultúryLS 2019/2020 - FPJUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
P1210Elementy európskej právnej kultúry II.LS 2019/2020 - FPJUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
MV2210EtikaLS 2019/2020 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P1307Latinčina pre právnikov II.LS 2019/2020 - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
P1211Politická filozofia a filozofia práva II.LS 2019/2020 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
MV1007Politická filozofia II.LS 2019/2020 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P2208Právna etikaLS 2019/2020 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P1207Právna komunikácia v anglickom jazyku II.LS 2019/2020 - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
P1106Rímske právo II.LS 2019/2020 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P2312Sociológia právaLS 2019/2020 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P3208Svetové právne systémyLS 2019/2020 - FPJUDr. Andrea Erdösová, PhD.
MV1303Teoretické aspekty komunikácieLS 2019/2020 - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
MV1105Teória práva II.LS 2019/2020 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P1105Teória práva II.LS 2019/2020 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P5361Úvod do anglickej právnej analýzyLS 2019/2020 - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
MV1309Voľby a volebné systémyLS 2019/2020 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P2317Vývoj a súčasná prax notárstvaLS 2019/2020 - FPJUDr. Pavol Judiak, PhD.
P5359Základy právnej komunikácie v anglickom jazyku II.LS 2019/2020 - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.