12. 7. 2020  15:18      Nina        
Univerzitný informačný systém

Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FP, LS 2019/2020 - FP.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPprof. JUDr. Miloš Večeřa, Ph.D.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FP
Dejiny právneho myslenia
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FP
BPPX20215
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FP
BPPX20208Logika pre právnikov2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPprof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
BPPX10202Právna veda - teória a metodológia I.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FP
BPPX10203
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FP
prof. JUDr. Miloš Večeřa, Ph.D.
BPPX20708Sociológia práva2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPprof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FP
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FP
P2209Analýza anglických právnych textov
LS 2019/2020 - FP
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
Analýza nemeckých právnych textovLS 2019/2020 - FP
Cirkevné a kánonické právo
LS 2019/2020 - FP
LS 2019/2020 - FPJUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
P1310
LS 2019/2020 - FP
JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
Dejiny štátu a práva na území Slovenska a českých krajín II.LS 2019/2020 - FP
LS 2019/2020 - FPJUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
P1210Elementy európskej právnej kultúry II.
LS 2019/2020 - FP
JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
LS 2019/2020 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
MV1108LS 2019/2020 - FPprof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
MV2207
LS 2019/2020 - FP
MV2111Francúzsky jazyk VI.LS 2019/2020 - FP
Francúzsky jazyk VII.LS 2019/2020 - FP
P1307Latinčina pre právnikov II.
LS 2019/2020 - FP
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
LS 2019/2020 - FP
MV1007Politická filozofia II.
LS 2019/2020 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P2208LS 2019/2020 - FP
LS 2019/2020 - FP
P1106LS 2019/2020 - FP
P2312LS 2019/2020 - FP
P3208
LS 2019/2020 - FP
doc. JUDr. Andrea Erdösová, PhD.
MV1303LS 2019/2020 - FP
P1105Teória práva II.
LS 2019/2020 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
LS 2019/2020 - FP
P5361Úvod do anglickej právnej analýzyLS 2019/2020 - FP
Voľby a volebné systémy
LS 2019/2020 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P2317Vývoj a súčasná prax notárstva
LS 2019/2020 - FP
JUDr. Pavol Judiak, PhD.
P5359Základy právnej komunikácie v anglickom jazyku II.LS 2019/2020 - FP

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FPprof. JUDr. Miloš Večeřa, Ph.D.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FP
Dejiny kodifikácie práva
ZS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
BPPX20207Dejiny právneho myslenia2020/2021 - doktorandské štúdiá - FPdoc. JUDr. Július Kováč, CSc.
P1103Dejiny štátu a práva na území Slovenska a českých krajín I.
ZS 2020/2021 - FP
P1204
ZS 2020/2021 - FP
JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
BPPX202152020/2021 - doktorandské štúdiá - FP
ZS 2020/2021 - FP
JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
P1301Latinčina pre právnikov I.ZS 2020/2021 - FP
Latinčina pre právnikov III.ZS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
ZS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FP
prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
Národohospodárska politika
ZS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Písomná právna komunikácia v anglickom jazyku
ZS 2020/2021 - FP
Polícia vo vývoji štátu a práva
ZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FP
P1201ZS 2020/2021 - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
ZS 2020/2021 - FP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FP
prof. JUDr. Miloš Večeřa, Ph.D.
BPPX102032020/2021 - doktorandské štúdiá - FPprof. JUDr. Miloš Večeřa, Ph.D.
ZS 2020/2021 - FP
P1102ZS 2020/2021 - FP
BPPX20708Sociológia práva
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FP
MV3305ZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Svetové právne systémy
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FP
P3208
ZS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Andrea Erdösová, PhD.
Štatistika pre právnikov
ZS 2020/2021 - FP
MV2203Štylistika a rétorika
ZS 2020/2021 - FP
Štylistika a rétorikaZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FP
Štylistika nemeckých právnych textov
ZS 2020/2021 - FP
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
MV1303Teoretické aspekty komunikácie
ZS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Teoretické aspekty komunikácieZS 2020/2021 - FP
Teória práva I.
ZS 2020/2021 - FP
Teória práva I.
ZS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
P5360Úvod do anglickej právnej štylistikyZS 2020/2021 - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
P3304
ZS 2020/2021 - FP
P3309Vedecká propedeutika - špecializovaný seminár k príprave diplomových prác
ZS 2020/2021 - FP
P2301
ZS 2020/2021 - FP
Základy manažmentuZS 2020/2021 - FP
MV2003ZS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.
P5358ZS 2020/2021 - FP
BPPX20901Základy vysokoškolskej pedagogiky
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FP
P2209Analýza anglických právnych textovLS 2020/2021 - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
Analýza nemeckých právnych textovLS 2020/2021 - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
Cirkevné a kánonické právoLS 2020/2021 - FP
Dejiny Slovenska
LS 2020/2021 - FP
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
Dejiny súkromného práva v strednej Európe
LS 2020/2021 - FP
JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
P1107LS 2020/2021 - FPJUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
MV1204Elementy európskej právnej kultúry
LS 2020/2021 - FP
JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
P1210LS 2020/2021 - FP
LS 2020/2021 - FP
Francúzsky jazyk II.
LS 2020/2021 - FP
prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
MV2207LS 2020/2021 - FP
LS 2020/2021 - FP
prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
MV2115LS 2020/2021 - FP
LS 2020/2021 - FP
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
LS 2020/2021 - FP
MV1007LS 2020/2021 - FPprof. JUDr. Miloš Večeřa, Ph.D.
LS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Právna komunikácia v anglickom jazyku II.
LS 2020/2021 - FP
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
LS 2020/2021 - FP
P2312LS 2020/2021 - FP
Svetové právne systémy
LS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Andrea Erdösová, PhD.
MV1303Teoretické aspekty komunikácieLS 2020/2021 - FP
MV1105LS 2020/2021 - FPdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
LS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD.
Úvod do anglickej právnej analýzy
LS 2020/2021 - FP
LS 2020/2021 - FP
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Vývoj a súčasná prax notárstvaLS 2020/2021 - FPJUDr. Pavol Judiak, PhD.
Základy právnej komunikácie v anglickom jazyku II.LS 2020/2021 - FPPaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.