6. 7. 2020  4:18      Patrik, Patrícia        
Univerzitní informační systém

Ústav všeobecnej psychológie (FPS) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorandská studia - FPS, LS 2019/2020 - FPS.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
BSPP90115Aktuálne otázky psychológie osobnosti
2019/2020 - doktorandská studia - FPS
doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
BSPP20223Etika
LS 2019/2020 - FPS
FilozofiaLS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP70002LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Klinická psychológiaLS 2019/2020 - FPS
BSPP20208LS 2019/2020 - FPS
BSPP20209LS 2019/2020 - FPS
Kritické čítanie odborných prácLS 2019/2020 - FPS
Kvantitatívna analýza psychologických dát - štatistikaLS 2019/2020 - FPS
BSPP10117Metódy a techniky kvalitatívneho výskumu
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Metódy a techniky kvantitatívneho výskumu
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10107Pedagogická psychológiaLS 2019/2020 - FPS
PedagogikaLS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP20210Prezentačné a komunikačné zručnostiLS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Psychológia osobnostiLS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP30321LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Sociálna psychológia
LS 2019/2020 - FPS
BSPP30322LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP30328LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10125Sociológia
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Školská psychológiaLS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Výcvik v skupinovej intervencii
LS 2019/2020 - FPS
BSPP10106Základy psychológie II.
LS 2019/2020 - FPS

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
BSPP10128ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10112
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP20216ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP20222
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
Psychológia bezpečnosti práceZS 2020/2021 - FPS
BSPP20211
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10109Psychológia práce a organizácieZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FP
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10131Psycho-logika v kognitívnych a sociálnych procesochZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Úvod do kariérového poradenstvaZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Úvod do psychodiagnostiky
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
Výcvik v sebapoznávaníZS 2020/2021 - FPS
BSPP10123
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10104Vývinová psychológia
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Základy psychológie I.
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Život a dielo C.G. Junga
ZS 2020/2021 - FPS
Mgr. Denisa Newman, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10130
LS 2020/2021 - FPS
BSPP70002Kariérové poradenstvo
LS 2020/2021 - FPS
Kognitívna psychológia
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Pedagogická psychológiaLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
PedagogikaLS 2020/2021 - FPS
BSPP20216Prax vo výskumeLS 2020/2021 - FPS
Psychológia práce a organizácie
LS 2020/2021 - FPS
Psychologické aspekty podnikaniaLS 2020/2021 - FPS
Sociálno-psychologický výcvikLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
BSPP30315
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS