6. 7. 2020  3:35      Patrik, Patrícia        
Univerzitný informačný systém

Ústav všeobecnej psychológie (FPS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS, LS 2019/2020 - FPS.

Kód
Názov predmetuObdobie
Garant
Aktuálne otázky psychológie osobnosti
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
BSPP20223EtikaLS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Filozofia
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10130Idiografické diagnostické zručnosti
LS 2019/2020 - FPS
Kariérové poradenstvoLS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10113LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP20208LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10126Kritické čítanie odborných prác
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Metódy a techniky kvalitatívneho výskumuLS 2019/2020 - FPS
Metódy a techniky kvantitatívneho výskumu
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Pedagogická psychológia
LS 2019/2020 - FPS
Pedagogika
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Prax vo výskumeLS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2019/2020 - FPS
BSPP10103Psychológia osobnosti
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10109LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2019/2020 - FPS
BSPP10108Sociálna psychológia
LS 2019/2020 - FPS
Sociálna psychológia vo filmeLS 2019/2020 - FPS
BSPP30328Sociálno-psychologický výcvikLS 2019/2020 - FPS
BSPP10125Sociológia
LS 2019/2020 - FPS
Školská psychológia
LS 2019/2020 - FPS
BSPP20217LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Základy psychológie II.LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
BSPP10128ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10107ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Poradenská psychológia
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP20216ZS 2020/2021 - FPS
Príprava experienciálneho vzdelávacieho projektu
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP20201ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FP
Mgr. Lukáš Zajac, PhD.
BSPP30321Psychologické aspekty podnikaniaZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10131
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10116ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP30328Sociálno-psychologický výcvikZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10115
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10129ZS 2020/2021 - FPS
Výcvik v sebapoznávaní
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10123Vyhľadávanie a spracovávanie vedeckých informačných zdrojovZS 2020/2021 - FPS
BSPP10104ZS 2020/2021 - FPS
Základy psychológie I.
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Život a dielo C.G. JungaZS 2020/2021 - FPSMgr. Denisa Newman, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
Kariérové poradenstvo
LS 2020/2021 - FPS
BSPP20208Kognitívna psychológia
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10107LS 2020/2021 - FPS
BSPP10127PedagogikaLS 2020/2021 - FPS
Prax vo výskume
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10109Psychológia práce a organizácie
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Psychologické aspekty podnikania
LS 2020/2021 - FPS
BSPP30328Sociálno-psychologický výcvik
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
SBSLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.
BSPP30315LS 2020/2021 - FPS
BSPP20217
LS 2020/2021 - FPS