6. 7. 2020  3:57      Patrik, Patrícia        
Univerzitný informačný systém

Ústav všeobecnej psychológie (FPS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS, LS 2019/2020 - FPS.

KódNázov predmetuObdobie
Garant
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
BSPP20223EtikaLS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10124
LS 2019/2020 - FPS
Idiografické diagnostické zručnostiLS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP70002Kariérové poradenstvoLS 2019/2020 - FPS
BSPP10113
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Kritické čítanie odborných prácLS 2019/2020 - FPS
BSPP10110Kvantitatívna analýza psychologických dát - štatistikaLS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10117
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10114
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2019/2020 - FPS
BSPP10127PedagogikaLS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP20216LS 2019/2020 - FPS
Prezentačné a komunikačné zručnostiLS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10109LS 2019/2020 - FPS
Psychologické aspekty podnikania
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
BSPP30328Sociálno-psychologický výcvik
LS 2019/2020 - FPS
BSPP10125LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Výcvik v skupinovej intervenciiLS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Základy psychológie II.
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Kognitívna psychológia
ZS 2020/2021 - FPS
Odborná praxZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Pedagogická psychológiaZS 2020/2021 - FPS
BSPP10112
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP20216ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP20201ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Psychológia bezpečnosti práce
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP20211ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
MV2205Psychológia pre diplomatovZS 2020/2021 - FPMgr. Lukáš Zajac, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10131ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
PsychopatológiaZS 2020/2021 - FPS
BSPP10116
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Sociálno-psychologický výcvik
ZS 2020/2021 - FPS
Úvod do kariérového poradenstvaZS 2020/2021 - FPS
BSPP10105ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Úvod do štúdia psychológieZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10123ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10104
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
UTV02Život a dielo C.G. Junga
ZS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10130
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10107
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10127LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10109Psychológia práce a organizácieLS 2020/2021 - FPS
Psychologické aspekty podnikaniaLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP30328Sociálno-psychologický výcvik
LS 2020/2021 - FPS
SBSŠtátna bakalárska skúškaLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.
Výcvik v sebapoznávaní
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS