6. 7. 2020  4:08      Patrik, Patrícia        
Univerzitní informační systém

Ústav všeobecnej psychológie (FPS) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorandská studia - FPS, LS 2019/2020 - FPS.

KódNázev předmětuObdobíGarant
2019/2020 - doktorandská studia - FPS
EtikaLS 2019/2020 - FPS
BSPP10124
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP70002
LS 2019/2020 - FPS
BSPP10113
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP20209LS 2019/2020 - FPS
BSPP10126LS 2019/2020 - FPS
BSPP10110Kvantitatívna analýza psychologických dát - štatistika
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10117LS 2019/2020 - FPS
Metódy a techniky kvantitatívneho výskumu
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Prax vo výskume
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Prezentačné a komunikačné zručnosti
LS 2019/2020 - FPS
Psychológia osobnosti
LS 2019/2020 - FPS
Psychológia práce a organizácieLS 2019/2020 - FPS
BSPP30321
LS 2019/2020 - FPS
BSPP10108LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP30322
LS 2019/2020 - FPS
BSPP30328Sociálno-psychologický výcvikLS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10125LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10111Školská psychológia
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Výcvik v skupinovej intervenciiLS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Základy psychológie II.
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
Kognitívna psychológia
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10107Pedagogická psychológiaZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP20216ZS 2020/2021 - FPS
Prax vo výskume
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP20206
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP20201Psychobiológia
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10109ZS 2020/2021 - FPS
MV2205ZS 2020/2021 - FP
BSPP30321ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10131Psycho-logika v kognitívnych a sociálnych procesoch
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Psychopatológia
ZS 2020/2021 - FPS
Seminár k záverečnej práci
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Sociálno-psychologický výcvik
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10105ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Úvod do štúdia psychológieZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP30315
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10123Vyhľadávanie a spracovávanie vedeckých informačných zdrojovZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10130Idiografické diagnostické zručnostiLS 2020/2021 - FPS
BSPP70002
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
PedagogikaLS 2020/2021 - FPS
Prax vo výskumeLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10109
LS 2020/2021 - FPS
BSPP30321LS 2020/2021 - FPS
Sociálno-psychologický výcvikLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
SBSŠtátna bakalárska skúška
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.
BSPP30315Výcvik v sebapoznávaní
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.