6. 7. 2020  4:26      Patrik, Patrícia        
Univerzitný informačný systém

Ústav všeobecnej psychológie (FPS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS, LS 2019/2020 - FPS.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSdoc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
BSPP20223EtikaLS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10124LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10130
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP70002Kariérové poradenstvoLS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Klinická psychológia
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Kognitívna psychológia
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP20209
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2019/2020 - FPS
BSPP10110Kvantitatívna analýza psychologických dát - štatistika
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10117LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10107Pedagogická psychológiaLS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10127Pedagogika
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10109Psychológia práce a organizácie
LS 2019/2020 - FPS
BSPP30321
LS 2019/2020 - FPS
BSPP10108LS 2019/2020 - FPS
Sociálna psychológia vo filmeLS 2019/2020 - FPS
BSPP30328
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10125Sociológia
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Školská psychológiaLS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP20217Výcvik v skupinovej intervenciiLS 2019/2020 - FPS
BSPP10106LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
BSPP10128Kognitívna psychológiaZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10107Pedagogická psychológia
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10112
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP20216
ZS 2020/2021 - FPS
Príprava experienciálneho vzdelávacieho projektu
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP20212ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
MV2205Psychológia pre diplomatov
ZS 2020/2021 - FP
Mgr. Lukáš Zajac, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP20202
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10116
ZS 2020/2021 - FPS
Sociálno-psychologický výcvik
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Úvod do kariérového poradenstva
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10115Úvod do psychodiagnostiky
ZS 2020/2021 - FPS
Úvod do štúdia psychológie
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP30315Výcvik v sebapoznávaníZS 2020/2021 - FPS
BSPP10123
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10104ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
Mgr. Denisa Newman, PhD.
BSPP20223
LS 2020/2021 - FPS
Idiografické diagnostické zručnostiLS 2020/2021 - FPS
BSPP70002Kariérové poradenstvo
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10107Pedagogická psychológiaLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
PedagogikaLS 2020/2021 - FPS
BSPP20216LS 2020/2021 - FPS
BSPP10109Psychológia práce a organizácie
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Psychologické aspekty podnikania
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Štátna bakalárska skúška
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.
BSPP30315Výcvik v sebapoznávaníLS 2020/2021 - FPS
BSPP20217
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.