18. 9. 2020  18:05      Eugénia        
Univerzitní informační systém

Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: ZS 2020/2021 - FPS, 2020/2021 - doktorandská studia - FPS, LS 2020/2021 - FPS.

KódNázev předmětu
Období
Garant
Aplikácia systému SPSS2020/2021 - doktorandská studia - FPS
BSPP902042020/2021 - doktorandská studia - FPS
Dejiny psychológieZS 2020/2021 - FPS
UTV38ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60002Edukačná psychológia v biodromálnom kontexteZS 2020/2021 - FPS
Edukačná psychológia v práci školského psychológa
2020/2021 - doktorandská studia - FPS
BSPP10124FilozofiaZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60018Klinická psychológia - teória a prax
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80003Komunikácia s klientomZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Koncepcia práce školského psychológa v kontexte EÚ2020/2021 - doktorandská studia - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90002Koncepcia práce školského psychológa v kontexte EÚZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Metodológia
2020/2021 - doktorandská studia - FPS
BSPP60003Metodológia psychologického výskumuZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60017
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60025
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10119Odborná komunikácia v anglickom jazyku I.
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10121
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10127PedagogikaZS 2020/2021 - FPS
2020/2021 - doktorandská studia - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80035
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60005Pracovná psychológia a pracovný psychológ
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
Psychológia osobnostiZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP80040Psychológia školského a rodinného násiliaZS 2020/2021 - FPS
BSPP60008ZS 2020/2021 - FPS
Psychológia výchovyZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80014ZS 2020/2021 - FPS
Psychologické programy v organizácii - koučingZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Psychometria-psychodiagnostika
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
PsychopatológiaZS 2020/2021 - FPS
2020/2021 - doktorandská studia - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80033
ZS 2020/2021 - FPS
Riadenie ľudských zdrojov v pracovnej organizácii
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80031Riadenie zmien v organizácii
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
Seminár k diplomovej práci
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Sociálna psychológiaZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Sociálno-patologické javyZS 2020/2021 - FPS
2020/2021 - doktorandská studia - FPS
BSPP60010
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP90206Súčasná organizačná a pracovná psychológia2020/2021 - doktorandská studia - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60012Súčasná sociálna psychológiaZS 2020/2021 - FPS
BSPP90007Súčasné medzinárodné trendy v školskej psychológii2020/2021 - doktorandská studia - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FPS
BSPP10111
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60013ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60016ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80025Teória merania - psychometrikaZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Tvorba a rozvoj tímov
ZS 2020/2021 - FPS
Tvorivosť vo výchove a vzdelávaní v súčasnej spoločnosti2020/2021 - doktorandská studia - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60002Edukačná psychológia v biodromálnom kontexteLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Filozofia
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10113
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10114Metódy a techniky kvantitatívneho výskumuLS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10122Odborná komunikácia v anglickom jazyku IV.LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Pracovná a organizačná psychológiaLS 2020/2021 - FPS
Prezentačné a komunikačné zručnosti
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60021LS 2020/2021 - FPS
BSPP70021LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10108Sociálna psychológia
LS 2020/2021 - FPS
BSPP30322Sociální psychologie ve filmu
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
SociológiaLS 2020/2021 - FPS
BSPP10111Školská psychológiaLS 2020/2021 - FPS
Štatistické metódy
LS 2020/2021 - FPS
SZSSPPLS 2020/2021 - FPS
BSPP10106Základy psychológie II.
LS 2020/2021 - FPS

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.