30. 5. 2020  19:03      Ferdinand        
Univerzitný informačný systém

Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS, LS 2019/2020 - FPS.

Kód
Názov predmetuObdobieGarant
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP902042019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP901112019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP901162019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90009Metodológia
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
BSPP90112Poruchy psychického vývinu2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
BSPP90114Smery a teórie sociálnej psychológie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
Sociálno-patologické javy
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
Súčasná organizačná a pracovná psychológia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90007
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP900082019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Tvorivosť vo výchove a vzdelávaní v súčasnej spoločnosti2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Edukačná psychológia v biodromálnom kontexte
LS 2019/2020 - FPS
BSPP10120Odborná komunikácia v anglickom jazyku II.
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
BSPP60019Pracovná a organizačná psychológiaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60006
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
PsychoterapiaLS 2019/2020 - FPS
BSPP70021Rozvojové a tréningové programyLS 2019/2020 - FPS
Sociálno-psychologický výcvik II.
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60022LS 2019/2020 - FPS
SZSSPPŠtátna záverečná skúška
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.