9. 7. 2020  0:10      Lujza        
Univerzitní informační systém

Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorandská studia - FPS, LS 2019/2020 - FPS.

KódNázev předmětuObdobíGarant
Aplikácia systému SPSS2019/2020 - doktorandská studia - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90204Biodromálna psychológia
2019/2020 - doktorandská studia - FPS
BSPP901112019/2020 - doktorandská studia - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Koncepcia práce školského psychológa v kontexte EÚ
2019/2020 - doktorandská studia - FPS
BSPP900092019/2020 - doktorandská studia - FPS
BSPP90112Poruchy psychického vývinu
2019/2020 - doktorandská studia - FPS
2019/2020 - doktorandská studia - FPS
BSPP90203Sociálno-patologické javy2019/2020 - doktorandská studia - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90206Súčasná organizačná a pracovná psychológia
2019/2020 - doktorandská studia - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP900072019/2020 - doktorandská studia - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Súčasné trendy v edukačnej psychológii
2019/2020 - doktorandská studia - FPS
BSPP90113Tvorivosť vo výchove a vzdelávaní v súčasnej spoločnosti2019/2020 - doktorandská studia - FPS
Edukačná psychológia v biodromálnom kontexteLS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
BSPP10122
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60019
LS 2019/2020 - FPS
BSPP60006LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Psychológia tvorivosti
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
PsychoterapiaLS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Sociálno-psychologický výcvik II.LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
LS 2019/2020 - FPS
SZSSPPLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
BSPP10102ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60002Edukačná psychológia v biodromálnom kontexteZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Filozofia
ZS 2020/2021 - FPS
Klinická psychológia - teória a praxZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80003Komunikácia s klientom
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90002Koncepcia práce školského psychológa v kontexte EÚZS 2020/2021 - FPS
BSPP60003Metodológia psychologického výskumuZS 2020/2021 - FPS
BSPP60017Metódy pracovnej psychológieZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60025
ZS 2020/2021 - FPS
Odborná komunikácia v anglickom jazyku I.
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10127PedagogikaZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP80035Pozitívna psychológia v praxi
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80036Práca s audiovizuálnymi prostriedkami v skupineZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
Preventívne a intervenčné programy
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP70010Proces psychologického poradenstvaZS 2020/2021 - FPS
BSPP60007Psychodiagnostika dospelýchZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Psychológia osobnostiZS 2020/2021 - FPS
Psychológia školského a rodinného násilia
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Psychológia tvorivosti a nadaniaZS 2020/2021 - FPS
BSPP70012ZS 2020/2021 - FPS
Psychologické programy v organizáciiZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60014Psychometria-psychodiagnostikaZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
PsychopatológiaZS 2020/2021 - FPS
BSPP80033
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80039Rozvoj sociálno-emocionálnych kompetencií u detíZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60009Seminár k diplomovej práciZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Sociálna psychológiaZS 2020/2021 - FPS
BSPP80011Sociálno-patologické javyZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60010
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10125Sociológia
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP90103Súčasná organizačná a pracovná psychológia
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60012Súčasná sociálna psychológiaZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Školská psychológiaZS 2020/2021 - FPS
BSPP60013Školská psychológia a školský psychológZS 2020/2021 - FPS
Špeciálna pedagogika
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80038ZS 2020/2021 - FPS
BSPP70020ŠVOČ
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60016Teória a prax poradenskej psychológieZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80025Teória merania - psychometrikaZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80026Tvorba a rozvoj tímov
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Edukačná psychológia v biodromálnom kontexte
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10124Filozofia
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10113LS 2020/2021 - FPS
BSPP20209LS 2020/2021 - FPS
Kritické čítanie odborných prácLS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10114
LS 2020/2021 - FPS
Odborná komunikácia v anglickom jazyku II.
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Pracovná a organizačná psychológia
LS 2020/2021 - FPS
BSPP20210
LS 2020/2021 - FPS
Psychodiagnostika detí a mládežeLS 2020/2021 - FPS
BSPP10103Psychológia osobnosti
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP20215
LS 2020/2021 - FPS
PsychoterapiaLS 2020/2021 - FPS
Rozvojové a tréningové programyLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Sociálna psychológia
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP30322Sociální psychologie ve filmu
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60011Sociálno-psychologický výcvik II.
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10111
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10106Základy psychológie II.LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.