8. 7. 2020  23:28      Ivan        
Univerzitný informačný systém

Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS, LS 2019/2020 - FPS.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
Aplikácia systému SPSS2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Biodromálna psychológia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90111
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
BSPP90114Smery a teórie sociálnej psychológie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Sociálno-patologické javy2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
BSPP90206Súčasná organizačná a pracovná psychológia
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
Súčasné medzinárodné trendy v školskej psychológii
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
Súčasné trendy v edukačnej psychológii2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
Tvorivosť vo výchove a vzdelávaní v súčasnej spoločnosti
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
BSPP60002
LS 2019/2020 - FPS
Odborná komunikácia v anglickom jazyku II.
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Odborná komunikácia v anglickom jazyku IV.LS 2019/2020 - FPS
BSPP60019Pracovná a organizačná psychológia
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60006Psychodiagnostika detí a mládežeLS 2019/2020 - FPS
BSPP20215Psychológia tvorivostiLS 2019/2020 - FPS
BSPP60021PsychoterapiaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Rozvojové a tréningové programy
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60011
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Štatistické metódyLS 2019/2020 - FPS
SZSSPP
LS 2019/2020 - FPS

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Dejiny psychológieZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60002Edukačná psychológia v biodromálnom kontexteZS 2020/2021 - FPS
Filozofia
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60018
ZS 2020/2021 - FPS
Komunikácia s klientomZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60017ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Odborná komunikácia v anglickom jazyku I.ZS 2020/2021 - FPS
Odborná komunikácia v anglickom jazyku III.ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10127PedagogikaZS 2020/2021 - FPS
Pozitívna psychológia v praxi
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80036
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60007ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10103
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60008Psychológia tvorivosti a nadania
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP70012ZS 2020/2021 - FPS
Psychologické programy v organizáciiZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80030Psychologické programy v organizácii - koučing
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80033Relaxačno-koncentračné cvičenia vo výchoveZS 2020/2021 - FPS
BSPP70014ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Riadenie zmien v organizáciiZS 2020/2021 - FPS
Rozvoj sociálno-emocionálnych kompetencií u detí
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60009Seminár k diplomovej práci
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10108Sociálna psychológiaZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60010ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60012
ZS 2020/2021 - FPS
Školská psychológia
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Školská psychológia a školský psychológZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Špeciálna pedagogika
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
ŠVOČ
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Teória a prax poradenskej psychológie
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80025Teória merania - psychometrika
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80026
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60002Edukačná psychológia v biodromálnom kontexte
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10124LS 2020/2021 - FPS
BSPP10113LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP20209Komunikácia s verejnosťouLS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
Kvantitatívna analýza psychologických dát - štatistika
LS 2020/2021 - FPS
Metódy a techniky kvalitatívneho výskumu
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10114
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10120LS 2020/2021 - FPS
BSPP10122Odborná komunikácia v anglickom jazyku IV.LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
BSPP60006
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
PsychoterapiaLS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Sociálna psychológia
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP30322Sociálna psychológia vo filme
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60011Sociálno-psychologický výcvik II.LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10111LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS