9. 7. 2020  1:27      Lujza        
Univerzitný informačný systém

Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS, LS 2019/2020 - FPS.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
BSPP900102019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
Edukačná psychológia v práci školského psychológa2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
Koncepcia práce školského psychológa v kontexte EÚ
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
BSPP901122019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
Smery a teórie sociálnej psychológie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP902032019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Súčasná organizačná a pracovná psychológia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
BSPP90007Súčasné medzinárodné trendy v školskej psychológii2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
Súčasné trendy v edukačnej psychológii
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
BSPP60002Edukačná psychológia v biodromálnom kontexteLS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10122
LS 2019/2020 - FPS
BSPP60019
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP20215Psychológia tvorivostiLS 2019/2020 - FPS
BSPP60021LS 2019/2020 - FPS
BSPP70021LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60011
LS 2019/2020 - FPS
Štatistické metódy
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Štátna záverečná skúška
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
Filozofia
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60018Klinická psychológia - teória a prax
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP90002ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Metodológia psychologického výskumu
ZS 2020/2021 - FPS
Metódy pracovnej psychológie
ZS 2020/2021 - FPS
Metódy školskej psychológie
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10119Odborná komunikácia v anglickom jazyku I.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10121Odborná komunikácia v anglickom jazyku III.ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10127Pedagogika
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80035ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80036Práca s audiovizuálnymi prostriedkami v skupineZS 2020/2021 - FPS
Pracovná psychológia a pracovný psychológZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Proces psychologického poradenstvaZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60007
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10103Psychológia osobnostiZS 2020/2021 - FPS
BSPP80040
ZS 2020/2021 - FPS
Psychológia tvorivosti a nadaniaZS 2020/2021 - FPS
Psychológia výchovy
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80030Psychologické programy v organizácii - koučing
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60014ZS 2020/2021 - FPS
PsychopatológiaZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP70014Riadenie ľudských zdrojov v pracovnej organizáciiZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Riadenie zmien v organizáciiZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80039
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60009
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10108Sociálna psychológia
ZS 2020/2021 - FPS
Sociálno-patologické javyZS 2020/2021 - FPS
BSPP60010ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10125Sociológia
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP90103Súčasná organizačná a pracovná psychológia
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Súčasná sociálna psychológia
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Školská psychológiaZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60013
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Špeciálna pedagogikaZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80038ZS 2020/2021 - FPS
BSPP70020
ZS 2020/2021 - FPS
Teória a prax poradenskej psychológie
ZS 2020/2021 - FPS
Teória merania - psychometrikaZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60002Edukačná psychológia v biodromálnom kontexte
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10124FilozofiaLS 2020/2021 - FPS
BSPP10113
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP20209Komunikácia s verejnosťou
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10126Kritické čítanie odborných prác
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10110
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10117
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10114Metódy a techniky kvantitatívneho výskumu
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10122Odborná komunikácia v anglickom jazyku IV.LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60019LS 2020/2021 - FPS
Prezentačné a komunikačné zručnostiLS 2020/2021 - FPS
Psychodiagnostika detí a mládeže
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10103Psychológia osobnosti
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP20215Psychológia tvorivosti
LS 2020/2021 - FPS
BSPP60021
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP70021Rozvojové a tréningové programy
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10108Sociálna psychológiaLS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60011Sociálno-psychologický výcvik II.
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10111Školská psychológia
LS 2020/2021 - FPS
BSPP60022LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
SZSSPPLS 2020/2021 - FPS
BSPP10106
LS 2020/2021 - FPS