9. 7. 2020  0:55      Lujza        
Univerzitný informačný systém

Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS, LS 2019/2020 - FPS.

Kód
Názov predmetuObdobieGarant
BSPP90010Aplikácia systému SPSS2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Edukačná psychológia v práci školského psychológa
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
Metodológia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90112Poruchy psychického vývinu
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
BSPP90114Smery a teórie sociálnej psychológie
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
Súčasná organizačná a pracovná psychológia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
Súčasné trendy v edukačnej psychológii2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
BSPP90113Tvorivosť vo výchove a vzdelávaní v súčasnej spoločnosti
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60002Edukačná psychológia v biodromálnom kontexteLS 2019/2020 - FPS
Odborná komunikácia v anglickom jazyku II.LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10122Odborná komunikácia v anglickom jazyku IV.LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
BSPP60006Psychodiagnostika detí a mládežeLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Psychológia tvorivosti
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60021Psychoterapia
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP70021
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60022Štatistické metódyLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
LS 2019/2020 - FPS

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetuObdobieGarant
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60002ZS 2020/2021 - FPS
Filozofia
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60018Klinická psychológia - teória a prax
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80003Komunikácia s klientomZS 2020/2021 - FPS
BSPP90002Koncepcia práce školského psychológa v kontexte EÚZS 2020/2021 - FPS
Metodológia psychologického výskumu
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Metódy pracovnej psychológie
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60025
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10121Odborná komunikácia v anglickom jazyku III.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10127Pedagogika
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80035Pozitívna psychológia v praxiZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
Preventívne a intervenčné programy
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Proces psychologického poradenstva
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60007Psychodiagnostika dospelých
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10103ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP70012
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80014Psychologické programy v organizáciiZS 2020/2021 - FPS
Psychologické programy v organizácii - koučingZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Psychometria-psychodiagnostikaZS 2020/2021 - FPS
BSPP90101Psychopatológia
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80033Relaxačno-koncentračné cvičenia vo výchoveZS 2020/2021 - FPS
BSPP70014Riadenie ľudských zdrojov v pracovnej organizáciiZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80039Rozvoj sociálno-emocionálnych kompetencií u detíZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60009
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10108Sociálna psychológiaZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Sociálno-psychologický výcvik I.ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10125SociológiaZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60012Súčasná sociálna psychológia
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60013Školská psychológia a školský psychológ
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80029
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80038Špecifické poruchy učenia
ZS 2020/2021 - FPS
ŠVOČZS 2020/2021 - FPS
BSPP60016Teória a prax poradenskej psychológie
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80026Tvorba a rozvoj tímovZS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10124LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Kritické čítanie odborných prác
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
Metódy a techniky kvalitatívneho výskumuLS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Odborná komunikácia v anglickom jazyku II.
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Odborná komunikácia v anglickom jazyku IV.
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60019
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP20210LS 2020/2021 - FPS
Psychodiagnostika detí a mládežeLS 2020/2021 - FPS
BSPP10103LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
BSPP60021
LS 2020/2021 - FPS
BSPP70021Rozvojové a tréningové programy
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
BSPP30322Sociálna psychológia vo filmeLS 2020/2021 - FPS
BSPP60011
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Štatistické metódyLS 2020/2021 - FPS
SZSSPPLS 2020/2021 - FPS
BSPP10106Základy psychológie II.LS 2020/2021 - FPS