12. 7. 2020  15:33      Nina        
Univerzitní informační systém

Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorandská studia - FPS, LS 2019/2020 - FPS.

KódNázev předmětu
Období
Garant
Aplikácia systému SPSS
2019/2020 - doktorandská studia - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90111Edukačná psychológia v práci školského psychológa2019/2020 - doktorandská studia - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP901162019/2020 - doktorandská studia - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90009Metodológia2019/2020 - doktorandská studia - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Poruchy psychického vývinu
2019/2020 - doktorandská studia - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FPS
BSPP90203Sociálno-patologické javy
2019/2020 - doktorandská studia - FPS
Súčasná organizačná a pracovná psychológia2019/2020 - doktorandská studia - FPS
BSPP900072019/2020 - doktorandská studia - FPS
BSPP90008Súčasné trendy v edukačnej psychológii2019/2020 - doktorandská studia - FPS
BSPP90113Tvorivosť vo výchove a vzdelávaní v súčasnej spoločnosti2019/2020 - doktorandská studia - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10120Odborná komunikácia v anglickom jazyku II.
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
BSPP60019
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP20215LS 2019/2020 - FPS
Psychoterapia
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP70021
LS 2019/2020 - FPS
BSPP60011Sociálno-psychologický výcvik II.
LS 2019/2020 - FPS
BSPP60022
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
SZSSPPLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60002
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10124Filozofia
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60018ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80003
ZS 2020/2021 - FPS
Koncepcia práce školského psychológa v kontexte EÚZS 2020/2021 - FPS
BSPP60003ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60017Metódy pracovnej psychológieZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60025Metódy školskej psychológie
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Odborná komunikácia v anglickom jazyku I.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10121Odborná komunikácia v anglickom jazyku III.ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10127
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80036Práca s audiovizuálnymi prostriedkami v skupine
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60005ZS 2020/2021 - FPS
BSPP70009
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10103ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60008Psychológia tvorivosti a nadaniaZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Psychológia výchovy
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Psychologické programy v organizácii - koučing
ZS 2020/2021 - FPS
Psychometria-psychodiagnostika
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP90101Psychopatológia
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Relaxačno-koncentračné cvičenia vo výchove
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Riadenie zmien v organizácii
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80039ZS 2020/2021 - FPS
Seminár k diplomovej práci
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10108Sociálna psychológia
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60010
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Sociológia
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP90103Súčasná organizačná a pracovná psychológiaZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Súčasná sociálna psychológia
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60013Školská psychológia a školský psychológZS 2020/2021 - FPS
BSPP80029Špeciálna pedagogikaZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Špecifické poruchy učenia
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ŠVOČ
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60016Teória a prax poradenskej psychológieZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80025ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80026ZS 2020/2021 - FPS
Edukačná psychológia v biodromálnom kontexteLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10124FilozofiaLS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
BSPP20209LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10117LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10114Metódy a techniky kvantitatívneho výskumu
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP20210LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60006
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP20215LS 2020/2021 - FPS
PsychoterapiaLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Sociálna psychológiaLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Sociální psychologie ve filmu
LS 2020/2021 - FPS
BSPP60011
LS 2020/2021 - FPS
SociológiaLS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Štátna záverečná skúškaLS 2020/2021 - FPS
BSPP10106Základy psychológie II.LS 2020/2021 - FPS