8. 12. 2019  4:33      Marína        
Univerzitní informační systém

Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: ZS 2019/2020 - FPS, 2019/2020 - doktorandská studia - FPS, LS 2019/2020 - FPS.

KódNázev předmětuObdobíGarant
BSPP90010Aplikácia systému SPSS2019/2020 - doktorandská studia - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90204Biodromálna psychológia2019/2020 - doktorandská studia - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10102Dejiny psychológieZS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60002Edukačná psychológia v biodromálnom kontexteZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90111Edukačná psychológia v práci školského psychológa2019/2020 - doktorandská studia - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10124FilozofiaZS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60018Klinická psychológia - teória a praxZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80003Komunikácia s klientomZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90116Koncepcia práce školského psychológa v kontexte EÚ2019/2020 - doktorandská studia - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90002Koncepcia práce školského psychológa v kontexte EÚZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90009Metodológia2019/2020 - doktorandská studia - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60003Metodológia psychologického výskumuZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60017Metódy pracovnej psychológieZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60025Metódy školskej psychológieZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10119Odborná komunikácia v anglickom jazyku I.ZS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10121Odborná komunikácia v anglickom jazyku III.ZS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10127PedagogikaZS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP90112Poruchy psychického vývinu2019/2020 - doktorandská studia - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80035Pozitívna psychológia v praxiZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80036Práca s audiovizuálnymi prostriedkami v skupineZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60005Pracovná psychológia a pracovný psychológZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP70009Preventívne a intervenčné programyZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP70010Proces psychologického poradenstvaZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60007Psychodiagnostika dospelýchZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10103Psychológia osobnostiZS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP80040Psychológia školského a rodinného násiliaZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60008Psychológia tvorivosti a nadaniaZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP70012Psychológia výchovyZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80014Psychologické programy v organizáciiZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80030Psychologické programy v organizácii - koučingZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60014Psychometria-psychodiagnostikaZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90101PsychopatológiaZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80033Relaxačno-koncentračné cvičenia vo výchoveZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP70014Riadenie ľudských zdrojov v pracovnej organizáciiZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80031Riadenie zmien v organizáciiZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80039Rozvoj sociálno-emocionálnych kompetencií u detíZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60009Seminár k diplomovej práciZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90114Smery a teórie sociálnej psychológie2019/2020 - doktorandská studia - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10108Sociálna psychológiaZS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP90203Sociálno-patologické javy2019/2020 - doktorandská studia - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80011Sociálno-patologické javyZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60010Sociálno-psychologický výcvik I.ZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10125SociológiaZS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP90206Súčasná organizačná a pracovná psychológia2019/2020 - doktorandská studia - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90103Súčasná organizačná a pracovná psychológiaZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60012Súčasná sociálna psychológiaZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90007Súčasné medzinárodné trendy v školskej psychológii2019/2020 - doktorandská studia - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90008Súčasné trendy v edukačnej psychológii2019/2020 - doktorandská studia - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10111Školská psychológiaZS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60013Školská psychológia a školský psychológZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80029Špeciálna pedagogikaZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80038Špecifické poruchy učeniaZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP70020ŠVOČZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60016Teória a prax poradenskej psychológieZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80025Teória merania - psychometrikaZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80026Tvorba a rozvoj tímovZS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90113Tvorivosť vo výchove a vzdelávaní v súčasnej spoločnosti2019/2020 - doktorandská studia - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60002Edukačná psychológia v biodromálnom kontexteLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10120Odborná komunikácia v anglickom jazyku II.LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10122Odborná komunikácia v anglickom jazyku IV.LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60019Pracovná a organizačná psychológiaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60006Psychodiagnostika detí a mládežeLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP20215Psychológia tvorivostiLS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60021PsychoterapiaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP70021Rozvojové a tréningové programyLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60011Sociálno-psychologický výcvik II.LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60022Štatistické metódyLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
SZSSPPŠtátna záverečná skúškaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.