6. 7. 2020  18:54      Patrik, Patrícia        
Univerzitný informačný systém

Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS, LS 2019/2020 - FPS.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Aplikácia systému SPSS
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
Biodromálna psychológia
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP901112019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90116Koncepcia práce školského psychológa v kontexte EÚ
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90009Metodológia
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
Smery a teórie sociálnej psychológie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP902032019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90008Súčasné trendy v edukačnej psychológii
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
Tvorivosť vo výchove a vzdelávaní v súčasnej spoločnosti
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10120Odborná komunikácia v anglickom jazyku II.LS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Odborná komunikácia v anglickom jazyku IV.LS 2019/2020 - FPS
Pracovná a organizačná psychológiaLS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
BSPP60021Psychoterapia
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP70021Rozvojové a tréningové programy
LS 2019/2020 - FPS
Sociálno-psychologický výcvik II.LS 2019/2020 - FPS
BSPP60022Štatistické metódyLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
SZSSPP
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
BSPP10102
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60002Edukačná psychológia v biodromálnom kontexteZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
FilozofiaZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60018Klinická psychológia - teória a praxZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80003ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90002
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60003Metodológia psychologického výskumuZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60017ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60025Metódy školskej psychológie
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10119Odborná komunikácia v anglickom jazyku I.ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Odborná komunikácia v anglickom jazyku III.
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10127Pedagogika
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Pozitívna psychológia v praxi
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Pracovná psychológia a pracovný psychológ
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP70010ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60007ZS 2020/2021 - FPS
Psychológia osobnosti
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80040Psychológia školského a rodinného násiliaZS 2020/2021 - FPS
BSPP60008Psychológia tvorivosti a nadania
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
Psychologické programy v organizácii
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80030
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90101
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
Riadenie ľudských zdrojov v pracovnej organizácii
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80031
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80039Rozvoj sociálno-emocionálnych kompetencií u detíZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10108Sociálna psychológia
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10125
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP90103
ZS 2020/2021 - FPS
Súčasná sociálna psychológiaZS 2020/2021 - FPS
BSPP10111
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Špeciálna pedagogikaZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80038ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80025
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Tvorba a rozvoj tímovZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60002LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
FilozofiaLS 2020/2021 - FPS
Klinická psychológia
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10110
LS 2020/2021 - FPS
Metódy a techniky kvalitatívneho výskumuLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10120Odborná komunikácia v anglickom jazyku II.
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10122LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Pracovná a organizačná psychológia
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP20210Prezentačné a komunikačné zručnostiLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10103LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Psychológia tvorivostiLS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Sociálna psychológia vo filmeLS 2020/2021 - FPS
BSPP60011LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10125SociológiaLS 2020/2021 - FPS
BSPP10111
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60022
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
SZSSPPŠtátna záverečná skúškaLS 2020/2021 - FPS
BSPP10106Základy psychológie II.LS 2020/2021 - FPS