9. 7. 2020  0:41      Lujza        
Univerzitní informační systém

Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorandská studia - FPS, LS 2019/2020 - FPS.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
2019/2020 - doktorandská studia - FPS
2019/2020 - doktorandská studia - FPS
Edukačná psychológia v práci školského psychológa2019/2020 - doktorandská studia - FPS
2019/2020 - doktorandská studia - FPS
BSPP90009Metodológia2019/2020 - doktorandská studia - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FPS
Smery a teórie sociálnej psychológie
2019/2020 - doktorandská studia - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90203Sociálno-patologické javy2019/2020 - doktorandská studia - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90206Súčasná organizačná a pracovná psychológia
2019/2020 - doktorandská studia - FPS
BSPP900072019/2020 - doktorandská studia - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FPS
BSPP90113Tvorivosť vo výchove a vzdelávaní v súčasnej spoločnosti
2019/2020 - doktorandská studia - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60002
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Odborná komunikácia v anglickom jazyku II.
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10122
LS 2019/2020 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60019LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
LS 2019/2020 - FPS
BSPP20215Psychológia tvorivosti
LS 2019/2020 - FPS
BSPP60021LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
Sociálno-psychologický výcvik II.LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60022
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
SZSSPPŠtátna záverečná skúškaLS 2019/2020 - FPS

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětuObdobíGarant
BSPP10102ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60002ZS 2020/2021 - FPS
Filozofia
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60018Klinická psychológia - teória a prax
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80003Komunikácia s klientom
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP90002
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60003
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Metódy pracovnej psychológieZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10121ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10127ZS 2020/2021 - FPS
Pozitívna psychológia v praxi
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Práca s audiovizuálnymi prostriedkami v skupineZS 2020/2021 - FPS
Pracovná psychológia a pracovný psychológ
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP70009
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP70010Proces psychologického poradenstvaZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60007Psychodiagnostika dospelýchZS 2020/2021 - FPS
BSPP10103
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP80040ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60008ZS 2020/2021 - FPS
BSPP70012Psychológia výchovyZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Psychologické programy v organizácii
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80030
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP90101PsychopatológiaZS 2020/2021 - FPS
BSPP80033Relaxačno-koncentračné cvičenia vo výchoveZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80031Riadenie zmien v organizáciiZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10108
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80011Sociálno-patologické javy
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60010Sociálno-psychologický výcvik I.
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
SociológiaZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP90103
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60012Súčasná sociálna psychológiaZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10111Školská psychológia
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60013ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80029Špeciálna pedagogika
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80038
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ŠVOČZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60016Teória a prax poradenskej psychológie
ZS 2020/2021 - FPS
Teória merania - psychometrika
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80026
ZS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
FilozofiaLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10113Klinická psychológiaLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP20209LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Kritické čítanie odborných prác
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10110LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10120
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Odborná komunikácia v anglickom jazyku IV.LS 2020/2021 - FPS
BSPP60019
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60006Psychodiagnostika detí a mládeže
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10103
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Psychológia tvorivosti
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
PsychoterapiaLS 2020/2021 - FPS
BSPP70021LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Sociální psychologie ve filmu
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
Školská psychológia
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Štatistické metódyLS 2020/2021 - FPS
Štátna záverečná skúška
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.