9. 7. 2020  1:10      Lujza        
Univerzitný informačný systém

Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS, LS 2019/2020 - FPS.

Kód
Názov predmetuObdobieGarant
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90204Biodromálna psychológia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90111
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
Koncepcia práce školského psychológa v kontexte EÚ
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
BSPP900092019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
Poruchy psychického vývinu
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90114Smery a teórie sociálnej psychológie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Súčasné medzinárodné trendy v školskej psychológii
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
BSPP90008Súčasné trendy v edukačnej psychológii2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPS
BSPP90113Tvorivosť vo výchove a vzdelávaní v súčasnej spoločnosti2019/2020 - doktorandské štúdiá - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Odborná komunikácia v anglickom jazyku II.LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
BSPP60019
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
Psychológia tvorivostiLS 2019/2020 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Psychoterapia
LS 2019/2020 - FPS
BSPP70021LS 2019/2020 - FPS
BSPP60011
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60022
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
BSPP10102Dejiny psychológieZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60002
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60018Klinická psychológia - teória a praxZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Komunikácia s klientomZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90002ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Metodológia psychologického výskumu
ZS 2020/2021 - FPS
Metódy pracovnej psychológieZS 2020/2021 - FPS
Metódy školskej psychológie
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Odborná komunikácia v anglickom jazyku I.
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10121ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80035Pozitívna psychológia v praxiZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Práca s audiovizuálnymi prostriedkami v skupine
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP70009
ZS 2020/2021 - FPS
Proces psychologického poradenstva
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10103ZS 2020/2021 - FPS
Psychológia školského a rodinného násilia
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP70012Psychológia výchovyZS 2020/2021 - FPS
BSPP80014Psychologické programy v organizácii
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80030ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60014Psychometria-psychodiagnostikaZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90101Psychopatológia
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP70014ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Riadenie zmien v organizáciiZS 2020/2021 - FPS
Rozvoj sociálno-emocionálnych kompetencií u detíZS 2020/2021 - FPS
BSPP60009Seminár k diplomovej práciZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10108
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Sociálno-patologické javy
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Sociálno-psychologický výcvik I.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10125
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP90103Súčasná organizačná a pracovná psychológiaZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10111ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60013
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Špeciálna pedagogika
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80038Špecifické poruchy učenia
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP70020ŠVOČZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60016
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80025
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Tvorba a rozvoj tímovZS 2020/2021 - FPS
Edukačná psychológia v biodromálnom kontexteLS 2020/2021 - FPS
Filozofia
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Klinická psychológiaLS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
Kritické čítanie odborných prácLS 2020/2021 - FPS
BSPP10110Kvantitatívna analýza psychologických dát - štatistikaLS 2020/2021 - FPS
BSPP10117Metódy a techniky kvalitatívneho výskumu
LS 2020/2021 - FPS
Metódy a techniky kvantitatívneho výskumu
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10120LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Odborná komunikácia v anglickom jazyku IV.
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
BSPP20210Prezentačné a komunikačné zručnostiLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60006LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10103
LS 2020/2021 - FPS
BSPP20215Psychológia tvorivosti
LS 2020/2021 - FPS
BSPP60021LS 2020/2021 - FPS
Rozvojové a tréningové programy
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10108
LS 2020/2021 - FPS
Sociálna psychológia vo filme
LS 2020/2021 - FPS
BSPP60011Sociálno-psychologický výcvik II.
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10125
LS 2020/2021 - FPS
Školská psychológiaLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
SZSSPPŠtátna záverečná skúškaLS 2020/2021 - FPS
BSPP10106Základy psychológie II.LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.