31. 10. 2020  9:39      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
Univerzitní informační systém

Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: ZS 2020/2021 - FPS, 2020/2021 - doktorandská studia - FPS, LS 2020/2021 - FPS.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
BSPP90010
2020/2021 - doktorandská studia - FPS
BSPP90204Biodromálna psychológia
2020/2021 - doktorandská studia - FPS
Dejiny psychológie
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FPS
BSPP10124
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60018
ZS 2020/2021 - FPS
Komunikácia s klientom
ZS 2020/2021 - FPS
2020/2021 - doktorandská studia - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP90009
2020/2021 - doktorandská studia - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60003ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60017Metódy pracovnej psychológieZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60025Metódy školskej psychológieZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10119Odborná komunikácia v anglickom jazyku I.
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP10121Odborná komunikácia v anglickom jazyku III.
ZS 2020/2021 - FPS
Pedagogika
ZS 2020/2021 - FPS
Poruchy psychického vývinu2020/2021 - doktorandská studia - FPS
Pozitívna psychológia v praxi
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80036Práca s audiovizuálnymi prostriedkami v skupine
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60005ZS 2020/2021 - FPS
BSPP70009Preventívne a intervenčné programyZS 2020/2021 - FPS
BSPP70010Proces psychologického poradenstva
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60007Psychodiagnostika dospelýchZS 2020/2021 - FPS
BSPP10103ZS 2020/2021 - FPS
Psychológia školského a rodinného násilia
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Psychológia výchovy
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Psychologické programy v organizácii
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Psychologické programy v organizácii - koučingZS 2020/2021 - FPS
BSPP60014
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90101ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90205Psychopatológia2020/2021 - doktorandská studia - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80033Relaxačno-koncentračné cvičenia vo výchoveZS 2020/2021 - FPS
BSPP70014Riadenie ľudských zdrojov v pracovnej organizáciiZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80031Riadenie zmien v organizáciiZS 2020/2021 - FPS
Rozvoj sociálno-emocionálnych kompetencií u detí
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60009Seminár k diplomovej práciZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FPS
ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP80011Sociálno-patologické javy
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP90203
2020/2021 - doktorandská studia - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
SociológiaZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP90103
ZS 2020/2021 - FPS
2020/2021 - doktorandská studia - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
2020/2021 - doktorandská studia - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FPS
Školská psychológia
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60013ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80029ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80038Špecifické poruchy učeniaZS 2020/2021 - FPS
ŠVOČ
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60016Teória a prax poradenskej psychológie
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Teória merania - psychometrikaZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80026ZS 2020/2021 - FPS
2020/2021 - doktorandská studia - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60002
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10124LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Klinická psychológiaLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Kritické čítanie odborných prácLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10117
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10114Metódy a techniky kvantitatívneho výskumuLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
Odborná komunikácia v anglickom jazyku IV.LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP20210
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Psychodiagnostika detí a mládeže
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10103
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP20215
LS 2020/2021 - FPS
BSPP60021Psychoterapia
LS 2020/2021 - FPS
BSPP70021LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP30322Sociální psychologie ve filmuLS 2020/2021 - FPS
Sociálno-psychologický výcvik II.
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10111Školská psychológia
LS 2020/2021 - FPS
Štatistické metódy
LS 2020/2021 - FPS
SZSSPPLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10106Základy psychológie II.
LS 2020/2021 - FPS

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.