31. 10. 2020  8:25      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
Univerzitný informačný systém

Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2020/2021 - FPS, LS 2020/2021 - FPS, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FPS.

Kód
Názov predmetuObdobieGarant
Aplikácia systému SPSS2020/2021 - doktorandské štúdiá - FPS
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10102
ZS 2020/2021 - FPS
UTV38
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Edukačná psychológia v biodromálnom kontexteZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Edukačná psychológia v práci školského psychológa2020/2021 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10124ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60018Klinická psychológia - teória a prax
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Komunikácia s klientomZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90116Koncepcia práce školského psychológa v kontexte EÚ
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FPS
Koncepcia práce školského psychológa v kontexte EÚZS 2020/2021 - FPS
BSPP900092020/2021 - doktorandské štúdiá - FPS
Metodológia psychologického výskumuZS 2020/2021 - FPS
BSPP60017Metódy pracovnej psychológieZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10119ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10127ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
Práca s audiovizuálnymi prostriedkami v skupineZS 2020/2021 - FPS
BSPP60005Pracovná psychológia a pracovný psychológ
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP70009Preventívne a intervenčné programyZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP70010ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
Psychológia osobnostiZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Psychológia školského a rodinného násilia
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Psychológia výchovy
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Psychologické programy v organizácii
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Psychologické programy v organizácii - koučing
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60014
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90205Psychopatológia
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FPS
Relaxačno-koncentračné cvičenia vo výchoveZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80031
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP80039Rozvoj sociálno-emocionálnych kompetencií u detí
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP90114Smery a teórie sociálnej psychológie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10108
ZS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Sociálno-patologické javy
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP90203Sociálno-patologické javy
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FPS
BSPP60010ZS 2020/2021 - FPS
Sociológia
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP90206Súčasná organizačná a pracovná psychológia2020/2021 - doktorandské štúdiá - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP60012Súčasná sociálna psychológia
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Súčasné medzinárodné trendy v školskej psychológii2020/2021 - doktorandské štúdiá - FPS
Súčasné trendy v edukačnej psychológii
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
ZS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60013Školská psychológia a školský psychológZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP80038
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP70020ŠVOČ
ZS 2020/2021 - FPS
BSPP60016ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Teória merania - psychometrikaZS 2020/2021 - FPS
BSPP80026ZS 2020/2021 - FPS
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Edukačná psychológia v biodromálnom kontexte
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10124FilozofiaLS 2020/2021 - FPS
Klinická psychológiaLS 2020/2021 - FPS
BSPP20209LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10126Kritické čítanie odborných prácLS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
Metódy a techniky kvantitatívneho výskumuLS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP10120Odborná komunikácia v anglickom jazyku II.
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Odborná komunikácia v anglickom jazyku IV.LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60019Pracovná a organizačná psychológia
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP20210Prezentačné a komunikačné zručnosti
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
BSPP60006Psychodiagnostika detí a mládeže
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10103Psychológia osobnosti
LS 2020/2021 - FPS
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Psychológia tvorivostiLS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
BSPP70021Rozvojové a tréningové programyLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
BSPP10108
LS 2020/2021 - FPS
BSPP30322LS 2020/2021 - FPSdoc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Sociológia
LS 2020/2021 - FPS
BSPP10111Školská psychológia
LS 2020/2021 - FPS
BSPP60022Štatistické metódy
LS 2020/2021 - FPS
Štátna záverečná skúškaLS 2020/2021 - FPS
BSPP10106
LS 2020/2021 - FPS

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.